thumbnail

Project Manager

Aeves Interim Management

Hogehilweg 3, 1101 CA Amsterdam, Nederland

Project- en Programmamanagement ACTIEF

Publicatiedatum:

14-01-2022

Sluitingsdatum:

19-01-2022

Begindatum:

31-01-2022

Einddatum:

30-01-2023

Uren per week:

36
€102
36 Noord-Holland
Projectmanager

Opdrachtgever
Nationaal Coördinator Groningen
 In Groningen moet iedereen veilig kunnen wonen, werken en naar school gaan. Daarom werkt Nationaal Coördinator Groningen (NCG) aan het onderzoeken en versterken van gebouwen in het aardbevingsgebied. Het gaat om preventief versterken. Zo kunnen bewoners en gebruikers het gebouw veilig verlaten bij een zware aardbeving. NCG werkt hiervoor samen met de zeven gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen, de woningcorporaties en het Rijk.

Afdeling regiodirectie Eemsdelta en Stad & Ommeland
De afdeling is verantwoordelijk voor een specifiek gebied en het uitvoeren of laten uitvoeren van projecten op het gebied van de versterking. Adressen die uitvoerings-gereed zijn op basis van het versterkingsbesluit, worden hier daadwerkelijk gerealiseerd en opgeleverd. Dat gebeurt door twee teams.

Team Projectleiding
Team Projectleiding is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de versterkingen aan alle aangewezen projecten/adressen, inclusief het leveren van nazorg aan bewoners. Dit gebeurt met behulp van bouwbedrijven en aannemers. Team Toezicht & Ondersteuning verzorgt het aanleveren van een genormeerde adequate projectondersteuning op aanvraag van de projectleiding. Daarnaast houdt dit team toezicht op de werkzaamheden van betrokken marktpartijen.

Opdrachtomschrijving
De Projectmanager is verantwoordelijk voor alle aspecten van het project, waaronder begroting, financiën, techniek, organisatie, contractmanagement, verificatie en validatie, risicobeheersing, projectbewaking, kwaliteit en planning ter realisatie van de in de projectopdracht opgenomen te versterken gebouwen, samen met de gebiedsmanager voor informatie naar de bewoner.

Plaats in de organisatie
De Projectmanager behoort tot het team Projectleiding. De Projectmanager wordt hiërarchisch en functioneel aangestuurd door de Teamleider Projectleiding en geeft functioneel leiding aan de leden van de onder hem vallende projectteams.

Activiteiten;
• Realiseren van versterkingsbesluit op het pand of cluster van panden die onder het project valt.
• Zorgen dat de juiste mensen betrokken worden bij het project.
• Rapporteren over de voortgang en realisatie van project.
• Verantwoordelijk voor het opbouwen en de bemensing van de projectorganisatie en het tijdig aanhalen van specialisaties.
• Verantwoordelijk voor het opstellen van plannen van aanpak met ramingen of begrotingen voor de intentie-, initiatief- en uitvoeringsfase van projecten zodat zij vastgesteld kunnen worden.
• Verantwoordelijk voor een of meerdere projecten.

Ten aanzien van de genoten opleiding en de (werk-) ervaring gelden de volgende eisen:
• HBO+ werk- en denkniveau en minimaal een relevante afgeronde HBO-opleiding.
• Relevante ervaring in complexe projecten/programma’s en daarin aantoonbaar succesvol.
•Aansturen van samengestelde projecten/programma’s.
• Aantoonbare ervaring met sturen op resultaten en uitvoeringsprojecten.

De medewerker heeft daarnaast kennis van en inzicht in:
• Projectmanagement; programmamanagement.
• Onderhandelen, managementvaardigheden, bedrijfsvoering (financieel en informatievoorziening), risicomanagement, risicoanalyse.
• Opereren in politiek/bestuurlijke omgeving.
• Inkoop- en contractmanagement.
• Financieel projectmanagement.

De medewerker beschikt over de volgende competenties:
• aansturen-groep
• bestuurssensitiviteit
• creativiteit
• integriteit
• motiveren
• netwerken
• omgevingsbewustzijn
• plannen-en-organiseren
• reflecteren op eigen handelen
• resultaatgerichtheid
• samenwerken

Motivatiebrief dient bij aanbieding aanwezig te zijn met de volgende punten:
  • Een onderbouwing van de CV, dat hij/zij aan de gestelde eisen voldoet;
  • Waarom wil je voor deze organisatie werken?;
  • Wat trekt je aan in deze functie?;
  • Waarom denk je geschikt te zijn?
Deadline voor aanleveren cv’s woensdag 19 januari om 11:00 uur
Verplicht cv (in WORD, max 4 A4)
tarief max 102 Euro per uur
Verplicht motivatiebrief opnemen in WORD cv
uurtarief (all-in, excl. BTW) Maximaal
Gespreksdata geselecteerde kandidaten; data in overleg

 

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Project Manager die deze organisatie zoekt?