thumbnail

Procesmanager RO

(MP) Gemeente Woerden

Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden, Nederland

Project- en Programmamanagement ACTIEF

Publicatiedatum:

14-01-2022

Sluitingsdatum:

24-01-2022

Begindatum:

01-02-2022

Einddatum:

31-07-2022

Uren per week:

36
Geen maximum
36 Utrecht
Als procesmanager trek je een of meerdere projecten. Je bent integraal verantwoordelijk voor je project. Je zorgt ervoor dat belanghebbenden opmaal betrokken zijn bij het project, zodat draagvlak ontstaat. Dit doe je niet alleen maar met medewerkers van verschillende disciplines en afdelingen. Maar als procesmanager ben jij uiteindelijk verantwoordelijk voor het projectresultaat. 
De senior procesmanager begeleidt het ontwikkelproces vanuit de gemeente door intensief samen te werken met de ontwikkelaar en de vele partijen die in en rondom het project een rol hebben. De werkzaamheden omvatten onder andere de sturing van een integraal projectteam gericht op de stedenbouwkundige visie, het beeldkwaliteitsplan en de bestemmingsplanprocedure, de uitvoering van de koop- en ontwikkelovereenkomst en de verdere uitwerking van het plan voor twee of meer van de te herontwikkelen locaties in Oudewater. 
Het voorbereiden van overleggen met de bestuurlijke en ambtelijke opdrachtgever behoort ook tot het takenpakket, evenals sturing op voortgang, risicobeheersing, kwaliteit en financiering. Met de projecten realiseer je (hoognodige!) woningbouw maar dus bijvoorbeeld ook de (her)ontwikkeling van een bedrijfslocatie een nieuw schoolgebouw of een centrumplan. De variatie maakt het leuk maar vraagt het ook om te kunnen prioriteren en hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden.
De mogelijkheid bestaat dat de senior projectmanager ook andere projecten binnen gebiedsontwikkeling in portefeuille krijgt. Verwacht wordt dat de senior projectmanager hier flexibel mee kan omgaan 
De projecten vragen een goede omgevingssensitiviteit met bijbehorende procesvaardigheden. Daar horen ook de skills voor projectmatig werken bij. Je maakt de projectplanning, monitort die en stuurt bij. Je leidt het projectoverleg en betrekt specialisten om bijvoorbeeld het stedenbouwkundig plan op te stellen, een warmtenet te ontwerpen of om een probleem op te lossen. Als generalist breng je de inbreng van de inhoudelijk deskundigen uit de projectgroep samen en beoordeelt deze.
  • Je stemt de voortgang van het project en de te maken keuzes af met de verantwoordelijk bestuurder en zorgt voor de bestuurlijke besluitvorming.
  • Je ondersteunt de wethouder in de gemeenteraad
  • Je schakelt op alle niveaus van de projectorganisatie
  • Je stuurt op proces en commerciële, maatschappelijke en politieke belangen· Je werkt samen met commerciële partijen zoals adviesbureaus, ontwikkelaars en vastgoedeigenaren en hebt oog voor wensen uit de omgeving

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Procesmanager RO die deze organisatie zoekt?