Organisaties / Waterschap Hollandse Delta
Waterschap Hollandse Delta
Handelsweg 100, 2988 DC Ridderkerk, Nederland
Zuid-Holland
Bij Waterschap Hollandse Delta, gevestigd in Zuid-Holland, vind je de ideale inhuuropdracht als zzp'er. Gevestigd in Zuid-Holland, zijn we een toonaangevende organisatie met een grote impact op waterbeheer. Samenwerken, duurzaamheid en innovatie staan centraal in ons werk!

Over Waterschap Hollandse Delta

Wat doet het waterschap?
Waterschap Hollandse Delta zet zich iedere dag in voor voldoende (schoon) water, stevige dijken en veilige (vaar)wegen op de Zuid-Hollandse Eilanden. Hieronder vind je een overzicht van onze werkzaamheden. Waterschap Hollandse Delta zorgt op de Zuid-Hollandse Eilanden voor schoon en voldoende water en voor veilige dijken en wegen. Er werken ruim 550 medewerkers. De begroting bedraagt circa 157,5 miljoen euro. De hoofdvestiging is in Ridderkerk.

Missie
"Waterschap Hollandse Delta beschermt de Zuid-Hollandse Eilanden tegen wateroverlast, beheert het oppervlaktewater, zuivert het afvalwater, beheert de (vaar)wegen en levert een actieve bijdrage aan de ruimtelijke invulling van zijn gebied. Het richt zich daarbij, samen met anderen, op veilig en duurzaam wonen, werken en recreëren voor burgers, bedrijven en andere gebruikers. Hollandse Delta is vooruitstrevend, open en transparant in de uitvoering van zijn taken, streeft naar de beste verhouding tussen maatschappelijke kosten en baten, stelt zich ten dienste van zijn omgeving en is een goed en aantrekkelijk werkgever."

Strategie en beleid
De strategie en het beleid van waterschap Hollandse Delta is gericht op:

  • het bieden van veiligheid tegen wateroverlast

  • veilige (vaar)wegen

  • voldoende en schoon oppervlaktewater

Ook werken we actief aan de ruimtelijke inbedding van "water", met oog voor de ecologie en het landschap en dat water mee bepalend wordt voor de gewenste ruimtelijk economische ontwikkelingen.

We werken nauw samen met bijvoorbeeld gemeenten, provincie, Rijkswaterstaat, natuur- en belangenorganisaties en andere gebruikers van ruimte. Door een actieve instelling en open houding wegen we belangen tegen elkaar af en maken we keuzes die mogen rekenen op voldoende steun en draagvlak.