Organisaties / Waterschap Drents Overijsselse Delta
Waterschap Drents Overijsselse Delta
Dokter van Deenweg 186-205, 8025 BM Zwolle, Nederland
Overijssel
Waterschap Drents Overijsselse Delta biedt freelance opdrachten voor zzp'ers in waterbeheer! Onze organisatie, gevestigd in regio Drenthe en Overijssel, is een van de grootste waterschappen van Nederland. Als zzp'er kun je bij ons rekenen op uitdagende projecten en duurzame samenwerkingen.

Over Waterschap Drents Overijsselse Delta

Wij zorgen voor veilig wonen met water, voor voldoende en schoon water voor boeren en bedrijven, in de stad en de natuur. Samen met onze partners doen wij dat op een sobere en doelmatige wijze, zodat de mensen in het gebied gezond en veilig kunnen leven, wonen en werken.

Ons werkgebied
Uw waterschap verbindt wonen, werken en natuur met water. Dit doen wij in een werkgebied dat zich uitstrekt van Deventer naar Assen, een diagonale afstand van 90 kilometer. Het werkgebied is 255.105 hectare groot, met circa 630.000 inwoners, verdeeld over 22 gemeenten. Een aantal feiten op een rij:

  • Ons gebied 7.100 kilometer aan rivieren, kanalen weteringen en sloten;

  • 16 rioolwaterzuiveringsinstallaties;

  • 370 gemalen;

  • 1.980 stuwen;

  • 1.020 kilometer aan dijken en kades; 

  • 700 medewerkers.

Missie en visie
Wij zorgen voor veilig wonen met water, voor voldoende en schoon water voor inwoners, boeren en bedrijven, in de stad en de natuur. Samen met onze partners doen wij dat op een sobere en doelmatige wijze, zodat de mensen in het gebied gezond en veilig kunnen leven, wonen en werken.

WDODelta heeft een watervisie voor de komende tien jaar. Deze visie laat zien waar wij als waterschap voor staan. Hierbij willen wij ambities nastreven die haalbaar en betaalbaar zijn. Meer over de missie en watervisie  kunt u lezen op de pagina missie en watervisie.

Duurzaamheid & Klimaat
We werken in een prachtig gebied en voelen de verantwoordelijkheid om daar zorgvuldig mee om te gaan. Zeker gezien ontwikkelingen zoals de klimaatverandering, die grote invloed heeft op de waterhuishouding. We zetten nieuwe manieren in om milieuvriendelijk en duurzaam te werken. Door inzet van zon- en windenergie, energie uit (riool)water en uit biomassa zoals maaisel, willen wij energieneutraal werken vanaf 2025 en een bijdrage leveren aan de circulaire economie. Lees meer hierover leest u op de pagina duurzaamheid en op de pagina Klimaat Actief!

Internationale samenwerking
Geen land weet zoveel over omgaan met water als Nederland. Onze kennis en kunde houden we niet voor onszelf en delen we graag met de wereld. Wij zetten ons momenteel vooral in voor een beter waterbeheer in Zuid-Afrika en Burkina Faso. Lees meer over onze internationale samenwerking.