Organisaties / ROC Friese Poort
Firda
De Eenhoorn 4 8932 NX Leeuwarden
Friesland
ROC Friese Poort is een MBO school met 9 locaties verspreid over 6 plaatsen. Met c.a. 14600 leerlingen is dit een zeer grote MBO school. Deze school is een zogeheten ROC wat staat voor Regionaal Opleiding Centrum. Opdracht Overheid is exclusief partner van ROC Friese Poort voor IT inhuur.

Over Firda

Het opleiden van wendbare vakmensen, die weten wat ze waardevol vinden in het leven. Daar staan we als ROC Friese Poort voor. Vanuit vestigingen in Dokkum, Drachten, Emmeloord, Leeuwarden, Sneek en Urk bieden wij middelbaar beroepsonderwijs (mbo) aan zo’n 15.000 jongeren en volwassenen. Voor bedrijven en instellingen verzorgen we een breed scala aan opleidingen en trainingen, ook op maat. Ons onderwijs maken we met zo’n 1.600 bevlogen collega’s. Zij waarderen het werken bij ROC Friese Poort met een 7,6. Onder andere vanwege de prettige werksfeer, de ontwikkelingsmogelijkheden en onze maatschappelijke betrokkenheid. Trots zijn we op de solide onderwijskwaliteit en de positieve beoordelingen van onze studenten, ouders en het werkveld.?  

Bij ROC Friese Poort heb je een rol met maatschappelijke betekenis. Of je nu voor de klas staat of achter de schermen werkt, bij ROC Friese Poort draag je eraan bij dat studenten? 

groeien in hun vak én als mens. Want les is bij ons zoveel meer! Alle collega’s van ROC Friese Poort zorgen samen voor waardevol, wendbaar en inspirerend middelbaar beroepsonderwijs.


Algemene context Informatievoorziening en digitalisering 
ROC Friese Poort investeert in flexibel onderwijs. Het raakt de manier waarop processen (zowel logistiek als administratief), systemen en digitale toepassingen zijn ingericht en in de praktijk worden gebruikt in het onderwijs en de bedrijfsvoering. We zijn een organisatie die voorop wil lopen op dit gebied. Dit betekent dat we hierin ook tegen uitdagingen aanlopen die we graag gezamenlijk in ketensamenwerking met verschillende afdelingen aangaan.  

Het informatie- en applicatie landschap is opgebouwd uit een aantal kernsystemen die gezamenlijke een sterk integraal en gekoppelde architectuur vormen. De kernsystemen, met aanvullende gekoppelde modules, zijn op hoofdlijnen een Student Informatie Systeem, Logistiek en roostering systeem, Microsoft 365 als ecosysteem, zowel technisch voor koppelingen als ook voor samenwerken en leeromgeving. Dit geheel is aangevuld met portalen die dit voor de eindgebruiker toegankelijk maken. In de bedrijfsvoering zijn ook enkele kernsystemen voor Finance en HRM. Tot slot is er nog een datawarehouse van waaruit data ontsloten wordt tot waardevolle (stuur)informatie. De ‘klantreis’ van de gebruikers, medewerkers en studenten, begint op de website van de organisatie. Met de CRM-functionaliteit kunnen we relevante informatie over de student verzamelen en benutten voor ons onderwijs. De samenhang en integraliteit wordt geborgd door steeds meer te werken vanuit enterprise architectuur. 

Dit geheel aan ontwikkelingen en de huidige informatievoorziening zal voorbereid moeten worden op een voorgenomen fusie tussen ROC Fries Poort en ROC Friesland College.  Beide ROC’s zullen geïntegreerd moeten worden. Hiervoor wordt een meerjarenplanning en ‘roadmap’ opgesteld. Deze integratie uitdaging zal komende jaren het projectportfolio van beide organisatie gaan beheersen. Hiervoor zijn voor de belangrijkste onderdelen van de informatievoorziening, gerelateerd aan de kernsystemen situationeel, projectleiders en aanvullende expertise nodig die dit gezamenlijk met het management en medewerkers (regie organisatie) van de ROC’s voor elkaar krijgen