Organisaties / Hogeschool Van Hall Larenstein
Hogeschool Van Hall Larenstein
Larensteinselaan 26-A
Gelderland
Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) is de duurzaamste hogeschool van Nederland. Als kennisinstituut combineert de hogeschool onderwijs, verzorgt door gedreven experts, met toegepast onderzoek binnen de verschillende lectoraten.

Over Hogeschool Van Hall Larenstein

KBenP is middels haar raamovereenkomst met Hogeschool Van Hall Larenstein een preferred supplier voor de afdeling Informatievoorziening & Technologie (IVT).

De afdeling Informatievoorziening & Technologie (IVT)
De afdeling IVT is verantwoordelijk voor alle digitale diensten die geleverd worden aan studenten en medewerkers van de hogeschool. De afdeling bestaat uit 30 medewerkers en 5 externen en is verdeeld in twee teams, Team Adoptie & Ontwikkeling en Team Regie & Operatie, elk onder aansturing van een teamleider. In een voortdurend sneller veranderende externe omgeving is het strategisch belang van deze afdeling de afgelopen jaren sterk toegenomen en ook zichtbaarder geworden binnen de organisatie: cybersecurity, anytime & anywhere beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de diensten, flexibilisering, blended learning, leven lang leren, de toenemende samenwerking tussen onderwijsinstellingen en het hoge tempo waarmee nieuwe technologie beschikbaar komt.

Het team Adoptie & Ontwikkeling
De medewerkers in je team zijn de schakel tussen de business (onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering) en IVT. Het team houdt zich bezig met de regie op het applicatielandschap, maximaliseren van de waarde van de applicaties, ondersteunen bij het ontwikkelen en afnames van digitale toetsen en het team ondersteunt de business met digitale didactiek. Verder is het team verantwoordelijk voor de informatiearchitectuur en het projectportfoliomanagement.

Het team is opgebouwd uit meerdere subteams die ieder een specifiek landschap bedienen, zoals Onderwijs, Onderzoek, M&C, Finance & HRM. Elk subteam wordt geleid door een product owner en wordt daarbij ondersteund door een functioneel beheerder, e-coach, technisch architect en waar nodig externe ontwikkelaars.

Het team Regie & Operatie
De medewerkers in je team zijn de schakel tussen de leverancier en IVT. Het team voert de regie over alle netwerk-, server- en werkplekdiensten. Dit betekent dat het team zich vooral focust op leveranciersmanagement, servicedesk & werkplekbeheer, project- & procesmanagement en privacy & security. Dit zijn tevens de verschillende subteams binnen het team.