Organisaties / Gemeente Zuidplas
Gemeente Zuidplas
Raadhuisplein 1, 2914 KM Nieuwerkerk aan den IJssel, Nederland
Zuid-Holland
Bij Gemeente Zuidplas vind je als zzp'er volop mogelijkheden voor nieuwe inhuuropdrachten. Gelegen in de groene omgeving van Zuid-Holland, biedt deze middelgrote gemeente een divers werkveld. Ontdek de voordelen van werken bij Gemeente Zuidplas en benut je expertise.

Over Gemeente Zuidplas

Ons DNA, jouw DNA
Ben jij vernieuwend en wil je richting geven aan en meedenken over de veranderingen van morgen en de ontwikkeling waar de organisatie zich in bevindt. Ben je politiek en maatschappelijk betrokken en wil jij jouw bijdrage leveren aan een optimale leefomgeving van de inwoners van de gemeente Zuidplas? Dan is de kans groot dat we een klik hebben!

Als groeigemeente maak je bij Zuidplas alles van A tot Z mee en zie je direct resultaat van je werk. Wil jij geen standaard ambtenarenbaan maar avontuurlijk werk met veel vrijheid en ruimte voor initiatief? En ben je een open en energieke verbinder met lef? Kies dan voor Zuidplas: de gemeente die je laat groeien! Zuidplas is een fusiegemeente van Nieuwerkerk aan den IJssel, Moerkapelle, Moordrecht en Zevenhuizen. We bestaan pas 10 jaar, en net als een echte tiener groeien we hard. Dat biedt kansen: in je dagelijks werk én voor je carrière.

Of het nu om onze inwoners, ondernemers of bezoekers gaat: bij Zuidplas willen we hen optimaal van dienst zijn. Dus gaan we als gemeente actief de dialoog aan en zijn we transparant in onze besluitvorming. We nodigen iedereen uit om vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bij te dragen aan de veiligheid en leefbaarheid van Zuidplas. Zo bouwen we een toekomstbestendige organisatie, die resultaatgericht en innovatief te werk gaat.

Toekomstvisie en opgaven
De groei van Zuidplas biedt grote mogelijkheden en uitdagingen voor onze organisatie. Zowel voor de directe dienstverlening aan onze inwoners en bedrijven als voor de realisatie van grote bestuurlijke en politieke opgaven. Om de groei van onze gemeente optimaal te faciliteren, willen we de komende jaren op weg naar een organisatie die opgavegestuurd, wendbaar, zelf-organiserend en slagvaardig is. Zuidplas groeit en wij groeien mee. We doen dat vóór en mét de samenleving, samen met de politiek en het bestuur. Samen maken we Zuidplas.

Organisatiestructuur
Samen met het college van burgemeester en wethouders vormt de gemeenteraad het bestuur van de gemeente. Als hoogste bestuursorgaan bepaalt de gemeenteraad in hoofdlijnen het gemeentebeleid en controleert of het college van burgemeester en wethouders dit beleid goed uitvoert. De gemeenteraad beschikt over een eigen (kleine) ambtelijke organisatie: de griffie.

Onze organisatie bestaat uit twee organisatie onderdelen ‘Concern’ en ‘Opgaven’ , die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het behalen van de organisatiedoelstellingen en het functioneren van de organisatie in zijn geheel.

Onze kernwaarden
Wij zijn een organisatie waar een positieve instelling, onderling vertrouwen en de menselijke maat de basis zijn voor de manier waarop we met elkaar omgaan. Onze kernwaarden sluiten hierop aan: Verbindend, Open, Energiek en Lef. Kortom; Zuidplas is een organisatie die je aanspreekt!