thumbnail
thumbnail
Directievoerder Openbare Ruimte

Stadhuisplein 1, 2711 EC Zoetermeer, Nederland

Sluit over 7 dagen
€80
24 tot 36 Zuid-Holland

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

24 tot 36

Publicatiedatum:

23 mei 2023

Organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst. We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de missie waar wij voor gaan!

Afdeling
De afdeling Stadsbeheer heeft als missie: “Samen aan de kwaliteit van de stad werken”. Stadsbeheer zorgt samen met de Zoetermeerders voor de kwaliteit van de leefomgeving en de duurzame instandhouding en onderhoud van de openbare ruimte in een door de Raad vastgestelde kwaliteit en tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten.
Stadsbeheer is binnen de directie Stad de integrale beheerorganisatie die verantwoordelijk is voor het beleid, de programmering en (de regie op) de uitvoering van alle activiteiten die nodig zijn voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.
Stadsbeheer levert dagelijks een grote verscheidenheid aan diensten en producten: van boomverzorging tot straatvegen, van openbare verlichting tot rioolbeheer.
Stadsbeheer doet dit voor alle mensen in die in Zoetermeer wonen, werken of de stad bezoeken.

Opdracht
In de praktijk is de directievoerder de schakel tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. De opdrachtgever is de uitvoerend project-/werkmanager van het Projectenbureau of de regisseur techniek. De opdrachtnemer is de uitvoerend aannemer. De directievoerder wordt vaak ondersteund door de toezichthouder(s). Als directievoerder zit je grotendeels in de rol van gedelegeerd opdrachtgever. Je bewaakt samen met de toezichthouder(s)/opzichter(s) de civieltechnische en cultuurtechnische projecten. Voor sectorale of eenvoudige werken kan de directievoerder ook de rol van toezichthouder combineren.

Directievoering is dus het vertegenwoordigen van de opdrachtgever en het begeleiden van het uitvoeringsproces. Dit gebeurt vanaf de start van de werkzaamheden op de werklocatie (bouwplaats) tot en met de aanvaarding van het project/werk en de overdracht naar de beheerder. Tijdens de voorbereidingsfase adviseer je als directievoerder over de maakbaarheid, de haalbaarheid, de uitvoerbaarheid en de fasering van het project/werk. Je stuurt het bouwproces en bevordert de communicatie tussen de betrokken partijen, onder wie de aannemer, nutsbedrijven, de omgeving, bewoners, bedrijven, bewonersgroepen en belangenverenigingen.

Tijdens de uitvoeringsfase van een project/werk is de directievoerder direct aanspreekbaar voor de kwaliteit zoals vastgelegd in het contract en financieel verantwoordelijk voor de uitgaven van het uitvoeringsbudget. Dit in nauwe samenwerking met de regisseur techniek. Er wordt gedocumenteerd tot en met de oplevering van het project/werk over de voortgang. Je leidt bouwvergaderingen en waakt over de planning, de budgetten en de veiligheid.
Daarnaast lever je voorafgaande aan de aanbesteding een bijdrage aan de toetsing van onze bestekken op inhoud en praktische uitvoerbaarheid.

Vereisten / knock-out criteria
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever. (Dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende instantie);
2. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau 4 in de richting van Civiel Techniek;
3. Aantoonbare werkervaring met UAV en RAW systematiek in de afgelopen 7 jaar (duidelijk weergegeven in het cv).

Gunningscriteria
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Directievoerder Civiel binnen een gemeentelijke organisatie in de afgelopen 8 jaar (30 punten);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Directievoerder Civiel op maaiveldinrichtingen en infrastructuur in de afgelopen 8 jaar (30 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met de aansturing van partners op het gebied van de ondergrondse infrastructuur tijdens de uitvoering van projecten in de afgelopen 8 jaar (15 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met toezicht op bouw -en woonrijpmaak projecten in de afgelopen 8 jaar (15 punten);
8. Maximaal uurtarief € 80,- incl. reiskosten, fee Flextender en excl. btw (10 punten).

Competenties

  • Resultaatgericht;

  • Sterke communicatievaardigheden;

  • Proactief in samenwerken en organiseren;

  • Organisatievermogen. 

Schaal
Deze opdracht is ingedeeld in onderstaande schaal 10. Deze functieschaal is verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Werkdag
De opdracht wordt uitgevoerd op de volgende werkdagen: In overleg met opdrachtgever en kandidaat.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 7 juni 2023 in de ochtend. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 6 juni 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Voor de zzp'er

  • Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een vereiste.

  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Britt Emmen via 06 39 84 53 67 of per mail via britt.emmen@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Directievoerder Openbare Ruimte die deze organisatie zoekt?