thumbnail
Functioneel beheerder zaaksysteem voor de omgevingswet

Wijk bij Duurstede

Karel de Grotestraat 30, 3962 CL Wijk bij Duurstede, Nederland

ICT
Sluit over 11 dagen
Geen maximum
12 Utrecht

Publicatiedatum:

05-08-2022

Sluitingsdatum:

22-08-2022

Begindatum:

01-09-2022

Einddatum:

01-03-2023

Uren per week:

12

Organisatie
De gemeente Wijk bij Duurstede is met bijna 24.000 inwoners een kleinere gemeente maar we zijn ‘groot genoeg om klein te blijven’. Dat betekent ook keuzes maken. We doen niet alles, maar kiezen vooral bewust voor wat we wél doen. En we doen het samen. Met elkaar, in teams, in projecten, met ons bestuur en met collega’s in de regio. We doen ons werk in het midden van en mét de Wijkse samenleving. Er wordt ruimte gecreëerd voor meer verantwoordelijkheid en eigen initiatief. We zijn een ambitieuze informele organisatie met 140 professionele en betrokken medewerkers die volop kansen biedt om jouw kwaliteiten en talenten te benutten en ontwikkelen. Nieuwsgierig geworden? Meer info vind je op www.werkenbijgemeentewijkbijduurstede.nl en www.wijkbijduurstede.nl

Opdracht
De gemeente Wijk bij Duurstede is druk bezig met de implementatie van de omgevingswet. Een belangrijke pijler onder de werking van de wet is het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). De gemeente heeft de benodigde software om het DSO te gebruiken aangeschaft en technisch is zij aangesloten op het DSO. Om goed te kunnen gaan werken met het DSO is versterking van functioneel beheer binnen de organisatie nodig. We zijn op zoek naar een functioneel beheerder die werkprocessen voor de Omgevingswet kan inrichten in het zaaksysteem, de aansluitingen op het DSO helpt te verbeteren en gebruikers kan ondersteunen bij het gebruik en de inrichting van de Omgevingswet processen in het zaaksysteem.

Werkzaamheden

 • Inrichten van Omgevingswet processen in zaaksysteem.nl;
 • Testen van de STAM koppeling tussen DSO en domeinapplicaties (Stam, STTR, STOP, TPODl;
 • Inrichten en testen van de samenwerkingsomgeving;
 • Oplossen van issues, eventueel in overleg met de leverancier, gedurende project- en nazorgfase;
 • Leveren van gebruikersondersteuning;
 • Opleiden van gebruikers;
 • Interne handleidingen verzorgen;
 • Kennisoverdracht naar interne functioneel beheerder zaaksysteem

Vereisten/knock out criteria:
1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare kennis van DSO-LV;
3. Aantoonbare kennis van BiSL;
4. Aantoonbare werkervaring met zaaksysteem.nl;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als functioneel beheerder (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met Plansoftware, bij voorkeur Tercera-Go (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met Regelbeheer software, bij voorkeur Berkely Bridge (20 punten);
8. Aantoonbare kennis van de omgevingswet, blijkend uit een afgeronde cursus of opleiding (20 punten);
9. Aantoonbare kennis van de diverse toepassingsprofielen, tams en workarounds (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
- Pro-actief
- Goede communicatieve vaardigheden
- Pragmatisch
- Zorgvuldig 

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg. Op donderdagen werkt het projectteam samen aan het project.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 25 augustus 2022 van 14:00 tot 17:30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 24 augustus 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 16 augustus 2022, 09:00 uur De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 17 augustus 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 22 augustus 2022, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Functioneel beheerder zaaksysteem voor de omgevingswet die deze organisatie zoekt?