thumbnail
thumbnail

Stedenbouwkundige

Verdilaan 7, 2671 VW Naaldwijk, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€131,85
16 Zuid-Holland

Begindatum:

16 jul 2024

Einddatum:

16 jul 2025

Uren per week:

16

Publicatiedatum:

5 jul 2024

Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt de gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Beleid
De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster signaleren en initiëren ontwikkelingen in de maatschappij, om deze vervolgens te vertalen naar visie en strategie om de doelen te bereiken. Het gaat daarbij om alle beleidsdomeinen van de gemeente, denk aan economie, ruimte, veiligheid, onderwijs, zorg, sociale zaken, etc. Het cluster beheert hierbij de middelen en voert op hoofdlijnen regie op de realisatie. Collega’s werken op interactieve manier met stakeholders in de maatschappij, binnen de gemeentelijke organisatie en het bestuur. Het cluster bestaat uit 3 teams: Samenleving, Economie, Ruimte en Mobiliteit en Veiligheid & Duurzaamheid.

Team Economie, Ruimte en Mobiliteit
Westland is het glastuinbouwcentrum van de wereld  en wordt gekenmerkt door innovatie, duurzaamheid en ondernemerschap. De laatste innovaties en duurzame ontwikkelingen binnen techniek, (internationale) handel, energie, voeding en water komen hier vandaan. Binnen het taakveld sterke economie wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een gezond investeringsklimaat. Dat doen we onder meer door actief te werken aan energietransitie, herstructurering glastuinbouw,  infrastructuur en verkeer en vervoer. Binnen het team werken strategen, beleidsregisseurs en beleidsondersteuners. De rollen die de medewerkers binnen het team hebben zijn wisselend: ontwikkelen, regisseren, stimuleren en faciliteren. Daarbij staat het maatschappelijk resultaat altijd centraal. We merken daarbij dat er steeds meer dwarsverbanden zijn met de andere taakvelden binnen de gemeente en de uitvoering. Dit vraagt van onze medewerkers eigenaarschap, integraal denken, resultaatgerichtheid, netwerkvaardigheden en innovatiekracht.

Opdracht
Als (medior) stedenbouwkundige ontwikkel, toets en begeleid je (complexe) stedenbouwkundige opgaven, zoals ruimtelijke ontwikkelingskaders voor gebiedsontwikkelingen. Je neemt specifiek deel aan projecten waarin de gemeente onderdeel is van een deelneming: een samenwerkingsverband tussen de gemeente en een ontwikkelaar. Je geeft ruimtelijk advies op nieuwe en lopende aanvragen en initiatieven m.b.t. deze deelneming. Het gaat specifiek om de Gemeente Westland deelnemingen ONW en OBWZ. Je verbindt daarbij ontwikkelingen, beleid en regelgeving t.b.v. deze deelnemingen. Voor je projecten ben je druk bezig met advies-, analyseer-, teken- en ontwerpwerk.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 131,85 inclusief Flextender Fee en reiskosten, exclusief BTW;
2. Een aantoonbare afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar met een gemeentelijke deelneming: een samenwerkingsverband tussen de gemeente en een ontwikkelaar (ontwikkelende partij) t.b.v. gebiedsontwikkeling. (maak dit duidelijk aantoonbaar in het cv met een voorbeeld);
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als stedenbouwkundige de afgelopen 7 jaar;

Gunningscriteria (weging)
5. Een afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau in de richting van stedenbouwkundige of architectuur (35 punten);
6. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als stedenbouwkundige in de afgelopen 7 jaar binnen een gemeentelijke instelling (35 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar met gemeentelijke- projecten en visievorming, licht dit duidelijk toe in het cv (30 punten).

Competenties

  • Met een heldere toekomstgerichte visie kom je vlot tot plannen en organiseren.

  • Je bent communicatief vaardig en je hebt een goed inlevingsvermogen.

  • Kennis van en ervaring met de Omgevingswet en de verschillende instrumenten daarbinnen is van belang.

  • Je bent gewend om te werken op het snijvlak van politiek, bestuur en ambtelijke organisatie en dat gaat je goed af.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: maandag tot vrijdag

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 17 juli 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 16 juli 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Voor de zzp´er

  • De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

  • Het aantal te declareren uren mag het maximum van 1620 uur per jaar niet overschrijden. Er geldt een terugbetalingsverplichting voor het teveel gedeclareerde.

  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

‘Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi)’.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Sybren Hindriks via 06 43 53 65 77 / sybren.hindriks@kbenp.nl.
Help
Contact
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Wil je even sparren met een van onze adviseurs?
Neem contact op met onze opdracht adviseur over de opdracht. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen via de contact pagina.
Opdracht Adviseur Sybren Hindriks
Sybren Hindriks
Opdracht Adviseur

Ben jij de Stedenbouwkundige die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.