thumbnail
BI Ontwikkelaar

Westland

Verdilaan 7, 2671 VW Naaldwijk, Nederland

ICT
Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
36 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

22-06-2022

Sluitingsdatum:

27-06-2022

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

36

Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoners ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit concerncontrol en eenheid bureau gemeentesecretaris.

Cluster Bedrijfsvoering
De collega's die werkzaam zijn binnen dit cluster zorgen voor solide bedrijfsvoering. Het cluster voorziet hiertoe in de informatiebehoefte, advisering, kaderstelling en ondersteuning van de andere clusters op alle taakvelden van bedrijfsvoering (personeel, financiën, informatievoorziening, automatisering, belastingen, juridische en facilitaire zaken). Met de klantvraag centraal werken zij aan integrale oplossingen en wordt er aangestuurd vanuit de 1ste, 2de en 3de lijn.

Taakveld
De komende jaren vinden we onze ICT opnieuw uit. Daarbij anticiperen we op de ontwikkelingen van morgen zonder de betrouwbaarheid van vandaag te verliezen. Dit gebeurt in verschillende teams. Het team Regie en Change van 25 collega’s geeft innovatie, strategie en verandering vorm, ontwikkelt informatiebeleid en stemt vraag en aanbod af in het hele domein van de informatievoorziening. Het team Informatievoorziening en Automatisering van 75 collega’s bestaat uit de Servicedesk, de technische backoffice en Applicatiemanagement. Zij helpen bij vragen over werkplekken en automatisering en beheren de ICT- en netwerkvoorzieningen. De Servicedesk handelt zo veel mogelijk klantvragen af en zorgen ervoor dat de eindgebruiker zo snel mogelijk weer zorgeloos aan de slag kan. 

Opdracht
Als Business intelligence ontwikkelaar bij Gemeente Westland is geen dag hetzelfde. Vandaag kijk je als eerste of er storingen gerelateerd aan Cognos zijn. Na het wegwerken van incidenten, werk jij aan het creëren en verbeteren van informatieproducten. Met de informatieproducten die jij creëert en de incidenten die jij oplost, maak jij het verschil voor jouw collega’s. Hierbij focus jij je op de ontwikkeling van rapporten en dashboards en het functioneel beheer van Cognos. Tussendoor ontvang je nog een telefoontje met een vraag van een collega. Uiteraard help jij je collega graag, waardoor hij/zij weer verder kan.

Na de lunch woon je de daily Stand-Up bij waarin je rapporteert hoe jouw werkzaamheden vorderen in de huidige sprint. Na de Stand-Up overleg je binnen het Scrum Team met de DataWareHouse ontwikkelaar over een data issue die hij gevonden heeft. Jij als vakbekwaam Business intelligence ontwikkelaar ziet snel wat er aan de hand is. Dit geef je door aan de applicatiebeheerder zodat hij/zij het probleem snel kan verhelpen. Zo eindelijk weer verder met het ontwikkelen van nieuwe producten. De dag vliegt voorbij. Tevreden en met een voldaan gevoel sluit je je laptop af. Morgen weer een nieuwe dag vol uitdagingen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 102,50 inclusief Flextender Fee en reiskosten, exclusief BTW;
2. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met Cognos Analytics V11 Framework Manager;
3. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met Cognos Analytics V11 Report -/ Dashboard Module;
4. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met Cognos Analytics V11 Administration, inclusief Content- en Audit database;
5. Aantoonbare kennis en -werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het bouwen van dashboards & rapportages bij gemeentelijke organisaties;
6. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met Cognos producten van Centric en ImpactIM;

Gunningscriteria (weging)
7. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding (10 punten);
8. Aantoonbare kennis en -werkervaring in de afgelopen 5 jaar met Cognos report/ dashboard module (20 punten);
9. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met MotioCi en MotioPi (20 punten);
10. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen  jaar met het upgraden van Cognoz Analysitcx, MotioCi en MotioPi (10 punten);
11. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met informatievraagstukken en managementinformatie (duidelijk weergegeven en benoemd in het cv) (15 punten);
12. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als allround BI/DWH professional (25 punten).

Competenties

  • Je bent sterk in het ophalen van wensen en behoeften vanuit de business en weet dit te vertalen naar creatieve oplossingen en de juiste dashboards/rapportages;
  • Je beschikt over een sterk analytisch vermogen en bent accuraat;
  • Je bent zelfstandig, sterk in samenwerken en kan tussen belangen schakelen;
  • Je bent communicatief vaardig, klantgericht en initiatiefrijk;
  • Proactieve, kritische en gedreven instelling.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie [of ander aantal] kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: maandag tot en met vrijdag.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 29 juni 2022. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk opdinsdag 28 juni 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
  • Het aantal te declareren uren mag het maximum van 1620 uur per jaar niet overschrijden. Er geldt een terugbetalingsverplichting voor het teveel gedeclareerde.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 23 juni 2022, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 24 juni 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 27 juni 2022, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de BI Ontwikkelaar die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.