thumbnail
thumbnail

Adviseur Public Affairs

Verdilaan 7, 2671 VW Naaldwijk, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€99,20
36 Zuid-Holland

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

26 mei 2023

Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 110.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt de gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!
 
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.
 
Cluster Beleid
De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster signaleren en initiëren ontwikkelingen in de maatschappij, om deze vervolgens te vertalen naar visie en strategie om de doelen te bereiken. Het gaat daarbij om alle beleidsdomeinen van de gemeente, denk aan economie, ruimte, veiligheid, onderwijs, zorg, sociale zaken, etc. Het cluster beheert hierbij de middelen en voert op hoofdlijnen regie op de realisatie. Collega’s werken op interactieve manier met stakeholders in de maatschappij, binnen de gemeentelijke organisatie en het bestuur. Het cluster bestaat uit 4 teams: * Samenleving,   *Economie, Ruimte en Mobiliteit, *Veiligheid & Duurzaamheid en *Strategische Opgaven en Ontwikkeling

Team Economie, Ruimte en Mobiliteit
De adviseurs Public Affairs zijn ondergebracht bij het Team Economie, Ruimte en Mobiliteit. Vanuit Public Affairs adviseer je enerzijds het bestuur en collega’s over een aantal belangrijke issues. Deze zijn vastgelegd in het Strategisch Kader Public Affairs. Dit doe je samen met een tweede adviseur. De Gemeente Westland wil zich in algemene zin steviger positioneren in verschillende gremia op de voor ons belangrijke dossiers. Soms vinden we daarbij aansluiting bij andere gemeenten en gremia, zoals woningbouw of jeugdzorg. Dan weer zijn specifieke dossiers van belang onder de aandacht te brengen die meer Westland-eigen zijn, zoals arbeidsmigranten, WarmtelinQ en een grote economische gebiedsontwikkeling. Jij richt je met name op de inhoudelijke dossiers binnen de thema’s Energie, Arbeidsmigratie en Woningbouw. Je stemt met je collega PA af.

Een tweede thema waar je je nauwgezet mee bezighoudt, is de doorontwikkeling van het Strategisch Kader c.q. de uitvoering ervan op strategisch communicatievlak. Denk hierbij aan het ontwikkelen van eenduidige lobbyboodschappen, de interactie van bestuurders met counterparts, Europa en het strategisch benaderen van verschillende gremia, zoals de Greenport West Holland of MRDH.

Binnen Team Economie, Ruimte en Mobiliteit werken strategen, beleidsregisseurs en beleidsondersteuners. De rollen die de medewerkers binnen het team hebben zijn wisselend: ontwikkelen, regisseren, stimuleren en faciliteren. Daarbij staat het maatschappelijk resultaat altijd centraal. We merken daarbij dat er steeds meer dwarsverbanden zijn met de andere taakvelden binnen de gemeente en de uitvoering. Dit vraagt van onze medewerkers eigenaarschap, integraal denken, resultaatgerichtheid, netwerkvaardigheden en innovatiekracht.

Opdracht
Als adviseur public affairs werk je samen met de bestaande adviseur public affairs aan de belangenbehartiging van de gemeente Westland op strategisch niveau; daarbij gaat het om partners bij onder meer de provincie, het Rijk en mogelijk in Europa, maar ook andere partijen in de omgeving. Ook draag je bij aan de ontwikkeling en uitvoering van een lobbystrategie en weet dit te vertalen in concrete acties. Je richt je daarbij – in samenwerking met vakinhoudelijke collega’s – op agendering van specifieke onderwerpen bij relevante partners als op het verkennen van kansen en mogelijkheden rondom het aantrekken van externe middelen (zoals bijvoorbeeld fondsen).  De concrete afbakening van het op te leveren resultaat wordt in overleg nader bepaald.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 99,20 (schaal 11) exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal wo niveau;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als adviseur in een bestuurlijke omgeving.

Gunningscriteria (weging)
4. Een afgeronde opleiding op minimaal wo niveau in de richting van bestuurskunde (20 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met stakeholder- en krachtenveldanalyse in de afgelopen 5 jaar (30 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring als sparringpartner voor bestuur, directie en (strategisch) regisseurs in de afgelopen 4 jaar (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring binnen een overheidsorganisatie de afgelopen 5 jaar (20 punten).

Competenties
- Je beschikt over het vermogen om met tegengestelde belangen om te gaan en om maatschappelijke vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te beoordelen;
- Je beheerst de kunst van het informeel beïnvloeden;
- Je hebt sterke contactuele vaardigheden en een vlotte pen;
- Daarnaast beschik je over een hoge mate van politiek-bestuurlijke sensitiviteit en heb je ervaring met beïnvloeding van politieke processen;
- Hierin fungeer je als een sparringpartner voor bestuur, directie en strategisch regisseurs;
- Je hebt een goed netwerk binnen de gemeente en op rijksniveau en/of bent  in staat om een netwerk met relevante contacten op te bouwen.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 7 juni 2023 De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 5 juni 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Voor de zzp'er

  • De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

  • Het aantal te declareren uren mag het maximum van 1620 uur per jaar niet overschrijden. Er geldt een terugbetalingsverplichting voor het teveel gedeclareerde.

  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

‘Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi)’.

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Britt Emmen via 06 39 84 53 67 of per mail via britt.emmen@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Britt Emmen via 06 39 84 53 67 of per mail via britt.emmen@kbenp.nl.
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Adviseur Public Affairs die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.