thumbnail
thumbnail
Uitvoeringsbegeleider (dijkversterking)

Waterschap Noorderzijlvest

Grasdijkweg 2, 9798 TC Garmerwolde, Nederland

Overig
Deze inhuuropdracht is verlopen
120
16 Groningen

Publicatiedatum:

09-03-2023

Sluitingsdatum:

23-03-2023

Begindatum:

01-04-2023

Einddatum:

31-12-2023

Omschrijving van de opdracht
Waterschap Noorderzijlvest zorgt in een groot deel van Groningen, in Noord- en Midden-Drenthe en in een stukje Friesland voor veilig leven met water, schoon water, gezuiverd water en voldoende water in elk seizoen. Onze 300 medewerkers werken dagelijks aan een gezonde en toekomstbestendige leef-, woon- en werkomgeving voor de circa 383.000 inwoners in ons gebied. Dit vraagt om gedreven professionals die uitblinken in hun eigen vakgebied.

Het waterschap Noorderzijlvest staat de komende 4 jaar voor een mooie realisatieopgave. In 2018 is gestart met de verkenningsfase van het project Dijkversterking Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat (LMD). Inmiddels is de planuitwerking zo goed als afgerond en start dit voorjaar de gecontracteerde aannemerscombinatie met de realisatie van het werk.  

Samen met de gecontracteerde aannemer is de afgelopen 2 jaar in bouwteamverband (2 fasen contract) gewerkt aan het (integraal) uitvoeringsontwerp voor het deeltrajecten Haven (circa 2 km) en Landelijke Dijk (circa 7 km). Naast de dijkversterking zijn in het ontwerp 2 koppelprojecten opgenomen: groot onderhoud westelijke havendam Lauwersoog en de 2e ontsluitingsweg naar de haven van Lauwersoog. Tijdens de realisatie zullen nog 3 ecologische koppelprojecten aan het werk worden toegevoegd.

Het waterschap heeft voor deze versterkingsopgave een projectteam ingericht volgens het Integraal Project Management (IPM) model. De aannemer waarmee de bouwteamfase is doorlopen zal het werk in de komende 4 jaar realiseren op basis van een UAV-gc 2005 contract.

Voor de realisatiefase van het project Dijkversterking Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat is het projectteam op zoek naar een

Uitvoeringsbegeleider voor 16-24 uur per week (2-3 dagen per week, van 1 maart tot 1 november 2023 ), Locatie: Lauwersoog.

De uitvoeringsbegeleider bewaakt tijdens de realisatiefase van het project onder andere het bouwproces op voortgang, de kwaliteit, de veiligheid  en volledigheid van het geleverde werk van de aannemer. Ook is de uitvoeringsbegeleider in staat mee te denken over technische oplossingen bij eventuele afwijkingen tov UAC-GC contract. De uitvoeringsbegeleider beschikt over ruime vakinhoudelijke kennis op het gebied van (realisatie van) GWW/dijkversterkingen en constructieve waterbouw.

De uitvoeringsbegeleider is eerste aanspreekpunt voor de opdrachtnemer op het werk en werkt nauw samen met de technisch en contractmanager binnen het IPM team. Van de uitvoeringsbegeleider wordt een zakelijke en resultaatgerichte werkhouding verwacht die handhaaft op projectdoelen.

Meer informatie over het project: https://lauwersmeerdijk.noorderzijlvest.nl/

Kandidaatomschrijving

 • MBO/HBO werk- en denkniveau;

 • Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van toezicht op grote waterstaatskundige en/of infrastructurele werken (omvang aanneemsom >15 miljoen);

 • Ervaring met het werken binnen een IPM team (Integraal Project Management team) is een pré;

 • Kennis van relevante wet- en regelgeving;

 • Kennis van en ervaring met UAV-gc contracten;

 • Ervaringen bij uitvoering van dijkversterkingsprojecten is een pré.

Je competenties

 • Je bent omgevingsbewust (zowel in- als extern), resultaat- en samenwerkingsgericht;

 • Je zoekt actief de samenwerking op, neemt initiatief en voelt je verantwoordelijk;

 • Je bent daadkrachtig, oplossingsgericht  en stressbestendig;

 • Je werkt gestructureerd en bent kostenbewust;

 • Je bent communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk.

Detacherings-/payrollbureau, intermediair of ZZP
Bij deze opdracht is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Het gevolg hiervan is dat er in de praktijk sprake zal zijn van een dienstbetrekking, waardoor deze opdracht niet uitgevoerd kan worden door een zzp'er / DGA.
Zzp'ers die voor deze opdracht in aanmerking willen komen kunnen zich laten detacheren via een detacheringsbureau of payroll-bedrijf, dat dan de offerte indient.

1. Een overeenkomst kan worden ontbonden, indien gewijzigde regelgeving dit noodzakelijk maakt.

2. Ook bij ziekte van de medewerker, die naar verwachting langduriger (langer dan 10 werkdagen) zal zijn, en in geval van andere zeer ernstige omstandigheden, heeft de opdrachtgever het recht de opdrachtnemer te verzoeken een vervangende medewerker aan te bieden dan wel het contract conform de algemene voorwaarden van het DAS te ontbinden. Iedere vervanging geschiedt slechts na voorafgaand overleg en toestemming van de opdrachtgever. De vervangende medewerker dient aan dezelfde kwalificaties te voldoen als de oorspronkelijk werkzame medewerker van de opdrachtnemer. Indien er een inwerkperiode noodzakelijk is, zal vooraf in overleg worden bepaald hoeveel dagen door de opdrachtnemer niet in rekening gebracht zullen worden, zulks echter met een maximum van 5 werkdagen

3. Tussentijdse ontbinding van de overeenkomst is mogelijk met instemming van alle partijen, tenzij één der partijen gemotiveerd kan aantonen dat het niet van haar verlangd kan worden dat deze detachering voortgezet wordt. In deze situatie nemen partijen een opzegtermijn van 1 maand in acht.

4. Voor deze opdracht zijn de AWVOODI 2018 van toepassing deze zijn beschikbaar op de website via onderstaande link:

https://www.noorderzijlvest.nl/inkoop-en-aanbesteding 

Indexering tarief:
Het door u aangegeven tarief kan na minimaal 12 maanden jaarlijks worden geïndexeerd op basis van de CBS prijsindex (CBS indexering, Dienstenprijzen, commerciële dienstverlening en transport, Architecten en Ingenieurs (71), waterbouw (711216)). 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83760NED/table?ts=1533643636692

Interviewplanning
Het waterschap nodigt maximaal 3 kandidaten uit voor een sollicitatiegesprek op 28 maart 2023 . Wij verzoeken de kandidaten uitdrukkelijk rekening te houden met deze periode.

Wanneer u op 27 maart 2023 voor 12.00 uur nog geen uitnodiging heeft ontvangen via het DAS Groningenhuurtin.nl, behoort u niet tot de eerste selectie voor de gespreksronde.
Contact over de opdracht en/of de procedure loopt uitsluitend via het DAS Groningenhuurtin.nl. Wij verzoeken u dan ook geen contact met het waterschap op te nemen.

Heeft u zich nog niet geregistreerd als aanbieder op www.Groningenhuurtin.nl, dan adviseren wij u hiervoor op korte termijn zorg te dragen. U kunt helaas zonder registratie géén offertes indienen voor de lopende opdrachten. Na goedkeuring van de registratie kunt u via www.Groningenhuurtin.nl offertes indienen voor nieuwe opdrachten.

Toelichting op rooster
2-3 dagen per week (van 1 maart tot 1 november 2023)

Dienstencategorie
Bouwkundige diensten, technische diensten, diensten van stedenbouw en landschapsarchitectuur, e.d.

Eisen

 • Op CV aantoonbaar minimaal een afgeronde MBO+/HBO opleiding.

 • Op CV aantoonbaar werkervaring met de gevraagde werkzaamheden, opgedaan in de afgelopen 7 jaar.

 • Beschikt, op CV aantoonbaar minimaal 7 jaar

Gunningscriteria

 • Op CV aantoonbaar werkervaring met de gevraagde werkzaamheden, opgedaan in de afgelopen 7 jaar. Let op laat dit letterlijk in de CV terugkomen door bijvoorbeeld geel te arceren

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Jan de Vries via 06 - 365 104 90 of per mail via jan.devries@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Uitvoeringsbegeleider (dijkversterking) die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.