thumbnail
thumbnail
Inkoopadviseur

Waterschap Noorderzijlvest

Grasdijkweg 2, 9798 TC Garmerwolde, Nederland

Inkoop
Deze inhuuropdracht is verlopen
100
36 Groningen

Publicatiedatum:

17-11-2022

Sluitingsdatum:

02-12-2022

Begindatum:

01-01-2023

Einddatum:

01-07-2023

Waterschap Noorderzijlvest zorgt in een groot deel van Groningen, in Noord- en Midden-Drenthe en in een stukje Friesland voor veilig leven met water, schoon water, gezuiverd water en voldoende water in elk seizoen. Voor onze 300 medewerkers gaat een gezonde en toekomstbestendige leef-, woon- en werkomgeving van de circa 383.000 inwoners in ons gebied boven alles. Dit vraagt om gedreven professionals die uitblinken in hun eigen vakgebied en passie.

Voor het Inkoopteam zijn wij op zoek naar een ervaren 

INKOOPADVISEUR  voor 36 uur per week.

Als inkoopadviseur begeleid je en voer je zelfstandig (complexe) inkooptrajecten uit conform wet- en regelgeving en Inkoopbeleid. Bij Europese aanbestedingen is de inkoopadviseur betrokken bij alle facetten van het aanbestedingstraject, van voorbereiding, uitvoering tot afronding. Daarnaast adviseer je over inkoopaangelegenheden.

Kandidaatomschrijving

Wat vragen we van je?
  • Relevante HBO opleiding
  • NEVI 1 en 2 of een inkoop gerelateerde inkoopopleiding
  • Minimaal 3 jaar relevante werkervaring op inkoopgebied en Europese aanbestedingen
  • Kennis van wet- en regelgeving, voorschriften en beleid in relatie tot het vakgebied
Je competenties en talenten
  • Je hebt een groot analyserend vermogen en omgevingsbewustzijn
  • Je kunt planmatig werken en prioriteiten stellen binnen je werk
  • Je bent gewend om resultaatgericht te werken
  • Je signaleert problemen en herkent belangrijke informatie, deelt met betrokken partijen
  • Je bent helder in je communicatie, zowel schriftelijk als mondeling
  • Je bent flexibel, positief-kritisch, samenwerkingsgericht en denkt in termen van mogelijkheden en oplossingen


Detacherings-/payrollbureau, intermediair of ZZP

Bij deze opdracht is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Het gevolg hiervan is dat er in de praktijk sprake zal zijn van een dienstbetrekking, waardoor deze opdracht niet uitgevoerd kan worden door een zzp'er / DGA.
Zzp'ers die voor deze opdracht in aanmerking willen komen kunnen zich laten detacheren via een detacheringsbureau of payroll-bedrijf, dat dan de offerte indient.

1. Een overeenkomst kan worden ontbonden, indien gewijzigde regelgeving dit noodzakelijk maakt.

2. Ook bij ziekte van de medewerker, die naar verwachting langduriger (langer dan 10 werkdagen) zal zijn, en in geval van andere zeer ernstige omstandigheden, heeft de opdrachtgever het recht de opdrachtnemer te verzoeken een vervangende medewerker aan te bieden dan wel het contract conform de algemene voorwaarden van het DAS te ontbinden. Iedere vervanging geschiedt slechts na voorafgaand overleg en toestemming van de opdrachtgever. De vervangende medewerker dient aan dezelfde kwalificaties te voldoen als de oorspronkelijk werkzame medewerker van de opdrachtnemer. Indien er een inwerkperiode noodzakelijk is, zal vooraf in overleg worden bepaald hoeveel dagen door de opdrachtnemer niet in rekening gebracht zullen worden, zulks echter met een maximum van 5 werkdagen

3. Tussentijdse ontbinding van de overeenkomst is mogelijk met instemming van alle partijen, tenzij één der partijen gemotiveerd kan aantonen dat het niet van haar verlangd kan worden dat deze detachering voortgezet wordt. In deze situatie nemen partijen een opzegtermijn van 1 maand in acht.

4. Voor deze opdracht zijn de AWVOODI 2018 van toepassing deze zijn beschikbaar op de website via onderstaande link:

https://www.noorderzijlvest.nl/inkoop-en-aanbesteding 


Interviewplanning

Het waterschap nodigt maximaal 3 kandidaten uit voor een sollicitatiegesprek op 13 december 2022. Wij verzoeken de kandidaten uitdrukkelijk rekening te houden met deze periode.

Wanneer u op 6 december 2022 voor 12.00 uur nog geen uitnodiging heeft ontvangen via het DAS Groningenhuurtin.nl, behoort u niet tot de eerste selectie voor de gespreksronde.
Contact over de opdracht en/of de procedure loopt uitsluitend via het DAS Groningenhuurtin.nl. Wij verzoeken u dan ook geen contact met het waterschap op te nemen.

Heeft u zich nog niet geregistreerd als aanbieder op www.Groningenhuurtin.nl, dan adviseren wij u hiervoor op korte termijn zorg te dragen. U kunt helaas zonder registratie géén offertes indienen voor de lopende opdrachten. Na goedkeuring van de registratie kunt u via www.Groningenhuurtin.nl offertes indienen voor nieuwe opdrachten.

Toelichting op rooster

in overleg

Dienstencategorie

Andere diensten

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Inkoopadviseur die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.