thumbnail
thumbnail
Inkoopadviseur 24-36 uur

Waterschap Noorderzijlvest

Grasdijkweg 2, 9798 TC Garmerwolde, Nederland

Inkoop
Sluit over 10 dagen
100
28 Groningen

Publicatiedatum:

24-01-2023

Sluitingsdatum:

07-02-2023

Begindatum:

01-03-2023

Einddatum:

01-09-2023

Organisatie
Waterschap Noorderzijlvest zorgt in een groot deel van Groningen, in Noord- en Midden-Drenthe en in een stukje Friesland voor veilig leven met water, schoon water, gezuiverd water en voldoende water in elk seizoen. Voor onze 300 medewerkers gaat een gezonde en toekomstbestendige leef-, woon- en werkomgeving van de circa 383.000 inwoners in ons gebied boven alles. Dit vraagt om gedreven professionals die uitblinken in hun eigen vakgebied en passie.

Inkoopadviseur voor 24-36 uur per week.
Als inkoopadviseur begeleid je en voer je zelfstandig (complexe) inkooptrajecten uit conform wet- en regelgeving en Inkoopbeleid. Bij Europese aanbestedingen is de inkoopadviseur betrokken bij alle facetten van het aanbestedingstraject, van voorbereiding, uitvoering tot afronding. Daarnaast adviseer je over inkoopaangelegenheden.

In 2023 staat binnen het inkoopteam een belangrijk project op stapel te weten de implementatie van inkoopmodules in combinatie met een nieuw financieel systeem. Eventueel kun je voor een deel hier ook op worden ingezet.

Kandidaatomschrijving
Wat vragen we van je?

 • Relevante HBO opleiding

 • NEVI 1 en 2 of een inkoop gerelateerde opleiding

 • Minimaal 2 jaar relevante werkervaring op inkoopgebied en Europese aanbestedingen

 • Kennis van wet- en regelgeving, voorschriften en beleid in relatie tot het vakgebied

Eisen

 • hbo diploma - Op CV aantoonbaar minimaal een afgeronde relevante HBO opleiding of gelijkwaardig

 • Werkervaring - Werkervaring als inkoopadviseur Op CV aantoonbaar 2 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 5 jaar, op inkoopgebied en met Europese aanbestedingen. let op laat dit letterlijk terugkomen in het CV, door bijvoorbeeld geel te arceren

Competenties

 • Je hebt een groot analyserend vermogen en omgevingsbewustzijn

 • Je kunt planmatig werken en prioriteiten stellen binnen je werk

 • Je bent gewend om resultaatgericht te werken

 • Je signaleert problemen en herkent belangrijke informatie, deelt met betrokken partijen

 • Je bent helder in je communicatie, zowel schriftelijk als mondeling

 • Je bent flexibel, positief-kritisch, samenwerkingsgericht en denkt in termen van mogelijkheden en oplossingen

Detacherings-/payrollbureau, intermediair of ZZP
Bij deze opdracht is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Het gevolg hiervan is dat er in de praktijk sprake zal zijn van een dienstbetrekking, waardoor deze opdracht niet uitgevoerd kan worden door een zzp'er / DGA.
Zzp'ers die voor deze opdracht in aanmerking willen komen kunnen zich laten detacheren via een detacheringsbureau of payroll-bedrijf, dat dan de offerte indient.

1. Een overeenkomst kan worden ontbonden, indien gewijzigde regelgeving dit noodzakelijk maakt.

2. Ook bij ziekte van de medewerker, die naar verwachting langduriger (langer dan 10 werkdagen) zal zijn, en in geval van andere zeer ernstige omstandigheden, heeft de opdrachtgever het recht de opdrachtnemer te verzoeken een vervangende medewerker aan te bieden dan wel het contract conform de algemene voorwaarden van het DAS te ontbinden. Iedere vervanging geschiedt slechts na voorafgaand overleg en toestemming van de opdrachtgever. De vervangende medewerker dient aan dezelfde kwalificaties te voldoen als de oorspronkelijk werkzame medewerker van de opdrachtnemer. Indien er een inwerkperiode noodzakelijk is, zal vooraf in overleg worden bepaald hoeveel dagen door de opdrachtnemer niet in rekening gebracht zullen worden, zulks echter met een maximum van 5 werkdagen

3. Tussentijdse ontbinding van de overeenkomst is mogelijk met instemming van alle partijen, tenzij één der partijen gemotiveerd kan aantonen dat het niet van haar verlangd kan worden dat deze detachering voortgezet wordt. In deze situatie nemen partijen een opzegtermijn van 1 maand in acht.

4. Voor deze opdracht zijn de AWVOODI 2018 van toepassing deze zijn beschikbaar op de website via onderstaande link:

https://www.noorderzijlvest.nl/inkoop-en-aanbesteding 

Indexering tarief:
Het door u aangegeven tarief kan na minimaal 12 maanden jaarlijks worden geïndexeerd op basis van de CBS prijsindex (CBS indexering, Dienstenprijzen, commerciële dienstverlening en transport, Architecten en Ingenieurs (71), waterbouw (711216)). U dient hiervoor een voorstel te doen binnen 2 maanden na vaststelling indexaties door het CBS.

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83760NED/table?ts=1533643636692

Interviewplanning
Het waterschap nodigt maximaal 3 kandidaten uit voor een sollicitatiegesprek op 22 februari 2023. Wij verzoeken de kandidaten uitdrukkelijk rekening te houden met deze periode.

Wanneer u op  voor 14 februari 2023 12.00 uur nog geen uitnodiging heeft ontvangen via het DAS Groningenhuurtin.nl, behoort u niet tot de eerste selectie voor de gespreksronde.
Contact over de opdracht en/of de procedure loopt uitsluitend via het DAS Groningenhuurtin.nl. Wij verzoeken u dan ook geen contact met het waterschap op te nemen.

Heeft u zich nog niet geregistreerd als aanbieder op www.Groningenhuurtin.nl, dan adviseren wij u hiervoor op korte termijn zorg te dragen. U kunt helaas zonder registratie géén offertes indienen voor de lopende opdrachten. Na goedkeuring van de registratie kunt u via www.Groningenhuurtin.nl offertes indienen voor nieuwe opdrachten.

Toelichting op rooster
In overleg (24 tot 36 uur per week)

Dienstencategorie
Andere diensten

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Jan de Vries via 06 - 365 104 90 of per mail via jan.devries@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Inkoopadviseur 24-36 uur die deze organisatie zoekt?