thumbnail
thumbnail

VNGR - Projectleider dienstverlening

Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
120
32 Zuid-Holland

Begindatum:

1 feb 2024

Einddatum:

31 jan 2027

Uren per week:

32

Publicatiedatum:

31 jan 2024

Over VNG Realisatie
De VNG representeert de ruim 300 Nederlandse gemeenten en werkt samen met haar afdelingen aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij vanuit de uitgangspunten van VNG beleid de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door in nauwe afstemming met VNG beleid actief te participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, door samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren. VNG Realisatie draagt in opdracht van VNG beleid bij aan vier gemeentelijke speerpunten:

 • werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein;

 • verbeteren van de dienstverlening;

 • een efficiënte en wendbare organisatie;

 • anticiperen op de toekomst.

Over team Dienstverlening
Het team Dienstverlening ondersteunt vanuit VNG Realisatie gemeenten om kennis en uitvoeringskracht op het gebied van klantgedreven dienstverlening te bundelen. Met praktijkoplossingen, informatie en inspiratie, analyses en standaardisering bieden wij gemeenten handvatten om hun klantgerichtheid verder te verbeteren. Zodat gemeentelijke dienstverlening herkenbaar, effectief en efficiënt is voor inwoners en ondernemers.

Het Team Dienstverlening is onderdeel van het basisteam Proberen. VNG Realisatie werkt met de ontwikkelcyclus Weten – Proberen – Maken – Beheren. Kansrijke ideeën en initiatieven die zijn ontstaan en geanalyseerd door basisteam Weten, worden binnen Proberen geconcretiseerd naar een project of programma, product of dienst. Het doel hierbij is altijd dat deze nieuwe oplossingen uiteindelijk collectief kunnen worden gebruikt door gemeenten. Basisteam Proberen helpt kortom met het verder brengen van zaken potentieel collectief zijn, maar nog niet verankerd zijn in de dagelijkse praktijk.

Omschrijving van de opdracht
Als Projectleider Dienstverlening ben je verantwoordelijk voor de aansturing van één of meerdere projecten in het Dienstverleningsdomein. De projectleider rapporteert daarbij aan de coördinator Dienstverlening en waar nodig aan de manager van Basisteam Proberen.

Als Projectleider Dienstverlening start je allereerst met het project Gemeentelijke inzet Overheidsbrede loketten, dat door het ministerie van BZK wordt gefinancierd. Dit project heeft als doel om de overheidsbrede loketfunctie vanuit een interbestuurlijk gedeeld beeld op de loketfunctie van de overheid te realiseren. De VNG is door het BZK programma “Inrichten overheidsbrede loketten” gevraagd om dit project op te zetten om de vertegenwoordiging van gemeenten te organiseren. Het gaat daarbij onder meer om de verbinding met het gemeentelijke (lokale en regionale) netwerk, de lokale visies op dienstverlening/kanalenstrategie en het realiseren van randvoorwaarden zoals de financiering. Dit door mede te ontwikkelen met andere overheidsorganisaties in het kader van het BZK programma overheidsbrede loketten en gemeenten bij de ontwikkeling te betrekken. Alsmede het onderzoeken van de haalbaarheid van concepten en uitvoerbaarheid bij gemeenten.

De te werven projectleider zal zich richten op de volgende activiteiten:

 • Deelname aan het overheidsbrede projectteam (3-wekelijks georganiseerd door het programma).

Van je verwacht wordt dat je zorgdraagt voor gemeentelijke vertegenwoordiging bij werksessie, onderzoeksdagen, conferenties. Aandragen van bijzondere lokale aanpakken waarvan het interessant is voor het programma om samenwerking mee te zoeken.

 • Het bevorderen van de deelname van gemeenten aan de ontwikkeling van overheidsbrede loketten.

Dit doe je door het bevorderen en begeleiden van de praktijkinitiatieven die momenteel lopen bij een aantal gemeenten. Het betrekken en vertegenwoordigen van de ervaringen van deze gemeenten in het overheidsbrede projectteam. Aansluiten bij bestaande communities.

 • Afstemming om breed draagvlak te verkrijgen. De VNG zal samen met andere partijen in het lokaal domein zoals de VDP, Divosa en NVVB afstemming zoeken en deze vertegenwoordigen binnen het programma.

 • Uitvoering van een opschalingsscan. Om te komen tot een beeld van de knelpunten die moeten worden beslecht en de randvoorwaarden waaronder concepten van overheidsbrede loketten kunnen worden uitgerold.

In dit project wordt nauw samengewerkt met de projectleider Lokale regie op Informatiepunten Digitale overheid/Lokale Ketenaanpak Digitale Inclusie. Mogelijke vervolgprojecten bevinden zich met name binnen het thema digitale inclusie, maar wanneer nodig wordt ook gekeken naar thema’s als omnichannel kanaalstrategie of ondernemersdienstverlening.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

Algemeen:

 • Verantwoordelijk voor de aansturing van één of meerdere projecten in het Dienstverleningsdomein, met een primaire focus op het programma digitale inclusie.

 • Uitdenken, inrichten en opstellen van projectplannen.

 • Bewaakt de uitvoering van de werkzaamheden binnen de kaders van de projecten.

 • Aansturing van het projectteam

 • Draagt zorg voor de toetsing en verantwoording van behaalde resultaten.

 • Draagt zorg voor rapportage over voortgang, besteding van (financiële) middelen, uren en beslismomenten aan betreffende coördinator en manager.

 • Organiseert afstemming met andere dienstverleningsprojecten/programma’s binnen VNG en zorgt voor verbinding.

 • Onderhoudt vanuit de scope van de projecten een relatienetwerk bij gemeenten maar ook bij relevante samenwerkingspartners.

 • Initieert en bevordert vanuit de scope van de projecten samenwerking met stakeholders, zoals gemeenten, Logius, ICTU, andere overheden en leveranciers.

 • Verbinden van de doelen van het project met de relevante projecten en programma’s van VNG en VNG Realisatie

Specifiek voor het project Gemeentelijke inzet Overheidsbrede loketten:

 • Opzetten van een gemeentelijke werkgroep;

 • Deelname aan de landelijke (overheidsbrede) projectgroep;

 • Deelname aan het opdrachtgever-opdrachtnemeroverleg;

 • In afstemming met Communicatie een communicatieplan opstellen;

 • Zorg dragen dat ondersteuningsmiddelen worden ingericht, zoals:

  • VNG-community op het gebied van overheidsbrede loketten

  • Bijeenkomsten en webinars organiseren;

  • Een onderzoek laten verrichten naar opschaling overheidsbrede loketten;

  • Zorgdragen voor realisatie van een handreiking

  • Verzamelen van goede praktijkinitiatieven

 • Afstemming met regieteam Digitale overheid en dienstverlening en tezamen daarmee met het ministerie van BZK.5

Resultaat van de opdracht
Het procesmatig opzetten, organiseren en aansturen van dienstverleningsprojecten met een focus op digitale inclusie en kanaalstrategie. Te starten met het project Gemeentelijke inzet Overheidsbrede loketten.

Eisen

 • Minimaal een afgeronde relevante WO opleiding

 • WO werk- en denkniveau

 • Minimaal 3 jaar werkervaring in de rol van projectleider bij een gemeentelijke overheid of in landelijke projecten die zich richten op de gemeentelijke overheid, opgedaan in de afgelopen 5 jaar, blijkend uit CV

 • Heeft minimaal 2 jaar ervaring met campagne en/of implementatie-activiteiten gericht op gemeentelijke overheden

 • Aantoonbare affiniteit met inclusieve dienstverlening, blijkend uit motivatiebrief

 • Een relevant netwerk onder gemeenten, intergemeentelijke organen, landelijke uitvoeringsorganisaties, en landelijke samenwerkingspartijen zoals VDP, Divosa, Gebruiker Centraal, Ministeries van BZK, SZW of VWS.

Gunningscriteria

 • Aantoonbare ervaring in de werking van gemeentelijke dienstverlening in de breedste zin van het woord (blijkens uit de motivatiebrief en het CV).

 • Aantoonbare ervaring met landelijke (overheids) projecten/ programma's om te komen tot innovaties op het gebied van dienstverlening én inclusie, bijvoorbeeld in de rol van projectleider/manager, blijkende uit CV.

 • Aantoonbare ervaring met doelgroepen (inwoners) die niet, minder of tijdelijk niet zelfredzaam zijn bij het regelen van hun (digitale) overheidszaken, blijkende uit de motivatiebrief en CV.

 • Aantoonbare ervaring als projectleider of manager in het leggen van verbindingen in het netwerk van lokale voorzieningen zoals welzijnswerk, zorg maatschappelijke organisaties enzovoorts. blijkende uit CV.

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Hibo Abdi via hibo.abdi@kbenp.nl of via 06 433 634 42

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de VNGR - Projectleider dienstverlening die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.