thumbnail
thumbnail

VNGR - Architect WEBV

Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€125
8-32 Zuid-Holland

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

31 jul 2023

Uren per week:

8-32

Publicatiedatum:

13 mrt 2023

Organisatie
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door het actief participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, daar samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren.

Zo draagt VNG Realisatie bij aan vier gemeentelijke speerpunten:

 • Werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op sociaal-, fysiek- en veiligheidsdomein;

 • Verbeteren van de dienstverlening;

 • Een efficiënte- en wendbare organisatie;

 • Anticiperen op de toekomst.

Domein
VNG Realisatie wil de dienstverlening aan laten sluiten op de leefwereld van inwoners en hen hierbij zo veel mogelijk zelf de regie geven. Om dat voor elkaar te krijgen, hebben we moderne informatievoorziening nodig binnen het domein van werk, inkomen, schulden en inburgering. De informatiekundige visie Common Ground speelt hierbij een belangrijke rol. Digitale inclusies staat voor dienstverlening van gemeenten waarbij inwoners en ondernemers centraal staan. We bieden gemeenten kennis, innovatie en praktische handvatten om hun klantgerichtheid verder te verbeteren en zoeken steeds naar wat binnen gemeenten nodig is om de belangrijke maatschappelijke opgaven op het gebied van dienstverlening te realiseren en ontwikkelen. Zo werken we efficiënt aan één overheid die begrijpelijke, inclusieve en toegankelijke dienstverlening levert.

Omschrijving van de opdracht
In de afgelopen twee jaar hebben wij met een viertal gemeenten de implementatie van de eerste twee onderwerpen van de Wet MEBV1 beproefd en een onderzoek gedaan naar de zorgplicht. Volgens de actuele planning gaat deze wet in 2024 in werking treden.

Dit project sluit daarop aan en richt zich op ondersteuning van gemeenten bij de voorbereiding en implementatie van de WMEBV ter zake elektronisch bestuurlijk verkeer. Daardoor kunnen zij minstens voldoen aan de minimumeisen die de WMEBV stelt en desgewenst doorgroeien naar een hoger kwaliteitsniveau van dienstverlening.

Om dat mogelijk te maken zetten we in op de volgende eindproducten:

 1. Generieke componenten voor (een of meer) digitale webformulieren in samenwerking met gemeenten en hun leveranciers;

 2. Voorbeelden van ontvangstbevestigingen en generieke notificaties die via digitale kanalen ingezet kunnen worden;

 3. Koppelvlakken voor juiste inlogmiddelen en inpassing in bestaande systemen;

 4. Webinars, bijeenkomsten en cursussen met het oog op kennisdeling. Gemeenten worden actief geïnformeerd en kunnen vervolgens gebruik van maken van de ontwikkelde componenten.

 5. Een community: Het ontwikkelen en delen van kennis doen we samen met gemeenten, hun leveranciers, een VNG implementatieteam en partners zoals NL Design System, Gebruiker Centraal en platforms waarop formulieren worden ontwikkeld.

Om deze producten te realiseren zal onderzoek worden gevoerd naar behoeften, ontwikkeling van de producten plaatsvinden en kennis hierover worden gedeeld. Mogelijke vervolgprojecten bevinden zich met name binnen het thema kanaalstrategie, maar wanneer nodig wordt ook gekeken naar thema’s als MijnZaken service, de inclusieve dienstverlening of ondernemersdienstverlening.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

 • Verantwoordelijk voor de versterking van de architectuur van één of meerdere projecten in het Dienstverleningsdomein, met een primaire focus op het thema kanaalstrategie.

 • In overleg met de het Kenniscentrum Architectuur zelfstandig afstemmen met belangrijkste stakeholders en gebruikers van deze architectuur: VNG-beleid en CIO’s, etc.;

 • Afstemmen van architectuurproducten met andere leden van het architectuurteam en het Kenniscentrum Architectuur om een samenhangend palet aan architecturen op te leveren;

 • Afstemmen met klankbordgroepen van gebruikers en inwoners van gemeenten;

 • Intern en extern actief uitdragen van de nieuwe architectuur;

 • De inrichting van de formulieren passend binnen de processen en voldoen aan de WCAG en duidelijke berichtgeving volgens de Wet MEBV;

 • Adviseren van gemeenten in de toepassing van de ontwikkelde architectuur;

 • Feedback meenemen en verwerken in nieuwe versies;

 • Voorstellen doen voor verbetering van de processen waar nodig;

 • Streven naar uniforme ontwerpen per domein;

 • Toetsing huisstijl door NL Design systeemi en toetsing basisstructuur formulier door de intervisie groep formulieren;

 • Opleveren werkinstructie en geven van webinar of cursussen;

 • Vertalen van de projectarchitectuur naar leesbare teksten en platen voor diverse doelgroepen.

Resultaat
Zorgt voor het analyseren van de formulieren aan de hand van de inventarisatie gehouden door de gemeenten. Ontwerpen van een basisstructuur voor de formulieren met herbruikbare componenten en het adviseren, begeleiden en trainen van formulier ontwerpers, developers en andere betrokkenen in het formulieren proces. Ook in afstemming met Singel Digitale Gateway formulieren ontwikkeling.

We leveren de componenten op voor een algemene ingang die aan alle vigerende wettelijke requirements voldoet (zoals WCAG 2.1 AA). We ontwikkelen de componenten voor dit formulier open source conform de wettelijke vereisten MEBV. Ook zoeken we aansluiting bij het NL Design System door de formulierrichtlijnen toe te passen en gemeentelijke huisstijlen in te laden. Daarnaast maken we het mogelijk om via SAML aan te sluiten op EIDAS, DigiD en/of e-Herkenning.

Hiermee levert de architect een bijdrage aan de richting en inrichting van de dienstverleningsarchitectuur met een focus op kanaalstrategie conform GEMMA zoals de Omnichannel kanaalstrategie en Common Ground principes en de vertaling daarvan naar de bedrijfsvoering van gemeenten.

Eisen

 • WO werk en denkniveau

 • Meer dan 5 jaar werkervaring in het opstellen van Enterprise architecturen of Referentiearchitecturen bij de overheid -en semioverheid

 • Minimaal 5 jaar werkervaring op het gebied van architectuur in de digitale dienstverlening binnen de overheid.

 • Werkervaring met modellering in Archimate

Competenties

 • Doortastend en creatief;

 • Resultaatgericht;

 • Samenwerkingsgericht;

 • Omgevingsbewust;

 • Analytisch vermogen;

 • Anticiperen;

 • Zelfstandig;

 • Initiatiefrijk;

 • Overtuigingskracht;

 • Communicatieve sterk in woord en geschrift.

Wensen

 • Meer dan 5 jaar werkervaring met applicatiearchitectuur, het ICT- landschap en de specifieke vraagstukken die daarin spelen. Geef voorbeelden en/of aantoonbaar in motivatie.

 • Ervaring met de verschillende formulier- ontwikkelsystemen en kennis van de basis formulieren architectuur volgens WCAG principes.

 • Minimaal 5 jaar ervaring met het schakelen tussen het conceptuele en praktische niveau, (architectuur)visie en realisatie van een specifieke voorziening. Geef voorbeelden en/of aantoonbaar in motivatie.

 • Meer dan 2 jaar ervaring met het houden van presentaties en begeleiden van groepsprocessen. Geef voorbeelden en/of aantoonbaar in motivatie.

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Britt Emmen via 06 39 84 53 67 of per mail via britt.emmen@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de VNGR - Architect WEBV die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.