thumbnail
thumbnail
Strategisch Coördinerend Financieel Adviseur

Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag, Nederland

Financieel-administratief
Deze inhuuropdracht is verlopen
€125
36 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

18-01-2023

Sluitingsdatum:

31-01-2023

Begindatum:

13-02-2023

Einddatum:

30-06-2023

Organisatie
Wij zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De vereniging heeft als doel om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen. Dat dragen we in ons hart en daar werken we iedere dag met veel bevlogenheid aan. 342 gemeenten bepalen onze en dus ook jouw agenda. Vaak wordt die beïnvloed door de dagelijkse actualiteit, maar altijd vanuit het belang van onze leden. We zijn een lerende organisatie, we stellen ons continu de vraag waar we staan en wat we kunnen verbeteren.

Team
Met de Omgevingswet wordt het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien. Minder en overzichtelijkere regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en vertrouwen als uitgangspunt. Het doel van een concreet voorstel van burger of bedrijf (bijvoorbeeld voor nieuwbouw, een evenement of ideeën rondom duurzame energie) moet centraal staan in plaats van de vraag: ‘mag het wel?’. De VNG ondersteunt gemeenten bij deze opgave via het programma Omgevingswet.

Het programma Omgevingswet valt onder de verantwoordelijkheid van VNG Beleid. We zijn een programma, waarbij beleid en uitvoering nauw met elkaar verbonden en verweven zijn. Het team bestaat uit bijna 80 betrokken medewerkers en bestaat uit mensen vanuit VNG Beleid en VNG Realisatie. Het programma werkt samen met interbestuurlijke partners, waaronder het programma Aan de slag (Ads) bij het ministerie BZK.

Voorbeelden van projectteams/werkpakketten binnen de programmaorganisatie zijn: Regionale Implementatie Coaches Omgevingswet, Financiën en structurele effecten van de Omgevingswet, Kerninstrumenten, VTH, Regie en Demand DSO, Serviceketen en Leveranciersmanagement. Deze worden op dagelijkse basis aangestuurd door coördinatoren. Deelprogramma WKB maakt ook onderdeel uit van de programmaorganisatie Omgevingswet. Pijlers in ons programma zijn implementatie(ondersteuning), Extern/bestuurlijk/lobby en DSO/Regie&Demand.

Omschrijving van de opdracht
Wij zoeken een strategisch financieel adviseur Financiën Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen, die tevens coördinator is van een klein team. Je geeft gevraagd en ongevraagd strategisch advies aan het programmamanagement en directie t.a.v. de financiële aspecten van het programma Omgevingswet bij VNG en de inbedding daarvan bij de lijnorganisatie. Je gaat daarnaast aan de slag met Financiën en Structurele Effecten Omgevingswet en WKB en met de coördinatie van de ontwikkeling en het gebruik van (financiële) instrumenten voor de invoering van de Omgevingswet bij gemeenten. Dit zijn o.a. de werkwijze structurele effecten en de werkplaatsen financiën en de in te richten monitor financiële effecten. Ook coördineer je de inrichting van de nieuwe monitor Werking van het stelsel Omgevingswet. Je vertegenwoordigt de VNG in de interbestuurlijke werkgroep Financiën.

Je geeft leiding aan een klein professioneel team en je rapporteert aan de overall programmamanager (t.a.v. lobby), de implementatiemanager (t.a.v. implementatieondersteuning) en de projectleider WKB.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

 • Je vertegenwoordigt binnen de interbestuurlijke context van het Programma Omgevingswet het gemeentelijk belang vanuit financieel oogpunt:

  • Je bent gesprekspartner voor gemeenten en BZK over financiën en Omgevingswet en WKB

  • Coördineren adviezen en lobby richting interbestuurlijke partners wat betreft financiële impact van de Omgevingswet voor gemeenten

 • Je houdt namens VNG toezicht op het financiële proces en afspraken kader t.a.v. de beheerorganisatie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

 • Je bent verantwoordelijk voor de kennisdeling over de Omgevingswet richting netwerken met financiële experts, zoals FAMO etc.

 • Je geeft strategisch advies aan het programmamanagement, directie en aan bestuurders t.a.v. financiën Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen, zowel bij gemeenten als van het interne programma bij VNG;

 • Je hebt een coördinerende rol bij de financiële aspecten van de invoeringsstrategie. Je stemt hiervoor af met het programmamanagement team en coördinatoren binnen het programma;

 • Je stuurt dagelijks het team Financiën, Structurele Effecten en Monitoring (FSE) aan;

 • In algemene zin borg je de financiële kennis rondom de (invoering) Omgevingswet binnen de (lijnorganisatie) VNG.

 • Je adviseert het management over de interne financiële aspecten, inclusief financieringbronnen zoals subsidies, van het programma ook ten aanzien van afbouw van het programma en overdracht naar de lijnorganisatie. Dit doe je i.s.m. het PMO-team.

Resultaat

 • Belangen van gemeenten t.a.v. financiën zijn behartigd in de vorm van concrete interbestuurlijke afspraken.

 • Implementatieondersteuning is geboden in het land: werkplaatsen financiën zijn uitgevoerd in de vorm van workshops.

 • Monitors zijn ontwikkeld en geïmplementeerd bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

 • Voorbereidingen zijn getroffen om kennis over te dragen binnen VNG (lijnorganisatie).

 • Lange termijn afspraken over financiële verhoudingen met Rijk en ketenpartners zijn vastgesteld bij de inwerkintreding van de Omgevingswet in de vorm van concrete interbestuurlijke afspraken.

Eisen

 • Afgeronde WO-opleiding op financieel gebied

 • Minimaal 7 jaar werkervaring als leidinggevende en/of coördinator

 • Minimaal 7 jaar werkervaring op het gebied van gemeentefinanciën als beleidsadviseur of controller

 • Minimaal 7 jaar werkervaring in de politiek-bestuurlijke context van gemeenten en/of koepelorganisatie als (strategisch) adviseur of projectleider

 • Minimaal 3 jaar werkervaring in een project- of programmaorganisatie Omgevingswet en WKB

 • We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Verwacht wordt dat de kandidaat naast de beschrijving in CV en motivatiebrief tijdens een (eventueel) gesprek mondeling kan aantonen over de gewenste kennis en ervaring te beschikken.

Competenties
De functie vereist de volgende competenties, die worden getoetst in de (eventuele) gespreksronde:

 • Omgevingsbewust (intern en extern)

 • Resultaatgerichtheid

 • Communicatief & verbindend (zowel mondeling als in geschrift)

 • Samenwerkingsgericht

 • Analytisch sterk

 • Proactief, creatief in het zoeken van mogelijkheden

 • Sterk in plannen en organiseren

Wensen

 • Beschikken over een aantoonbare lobby-ervaring in het expliciteren en behartigen van de belangen van het gemeentelijke veld.

 • Beschikken over aantoonbare werkervaring met de implementatie(ondersteuning) van de Omgevingswet

 • Beschikken over een aantoonbare gemeentelijk netwerk (met name op het gebied van financiën, planning en control), maar bij voorkeur ook bij de betrokken departementen, uitvoeringsorganisaties en marktpartijen

 • Beschikken over aantoonbare werkervaring t.a.v. financieel management van grootschalige meerjarige programma organisaties

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Jan de Vries via 06 - 365 104 90 of per mail via jan.devries@kbenp.nl. 

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Strategisch Coördinerend Financieel Adviseur die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.