thumbnail
Regioadviseur Samenwerkingsplatform Sociaal Domein

VNG (Realisatie BV)

Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag, Nederland

Communicatie
Sluit vandaag
€100,-
32 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

07-05-2022

Sluitingsdatum:

20-05-2022

Begindatum:

01-06-2022

Einddatum:

01-01-2023

Uren per week:

32

Omschrijving van de opdracht

Als regioadviseur ondersteun je gemeenten bij het inrichten van de uitvoering in het Sociaal Domein. Je werkt zelfstandig en vanuit jouw eigen expertise & achtergrond aan domeinoverstijgende samenwerking en bent in staat de verbinding te leggen naar het zorgdomein -waaronder samenwerking met zorgverzekeraars-, maar ook naar het veiligheids en fysiek domein. Je adviseert over deze uiterst complexe en multidisciplinaire thema’s. Je ondersteunt de inbreng van ervaringsdeskundigen.

Je wordt gevoed door het samenwerkingsplatform over nieuwe ontwikkelingen & adviesvaardigheden. In jouw regio ben je een herkenbaar gezicht van het samenwerkingsplatform. Je bouwt aan een stevig netwerk met collega’s van gemeenten en stakeholders, zoals de kennisinstituten en koepelorganisaties. Je bent op de hoogte van de inhoudelijke en politieke ontwikkelingen en kunt deze vertalen naar de relevantie voor individuele en samenwerkende gemeenten.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

Je brengt informatie, overzicht en goede praktijken en haalt signalen op, soms ben je voor een langere periode verbonden met een of meerdere samenwerkende gemeenten. Je verbindt partners ten behoeve van en adviseert over nieuwe ontwikkelingen, overlegstructuren en procesmatige aanpak. Je gaat met gemeenten in gesprek over de kwaliteit van de uitvoering en noodzakelijke verbeteringen.

Op verzoek van gemeenten draag je bij aan de praktische uitvoering of vlot trekken van een proces. Bijvoorbeeld als procesregisseur, (dag)voorzitter, of in een vorm van sparringpartner. Je houding is actiegericht maar zo mogelijk waardevrij.

Je werkt waar nodig en mogelijk mee aan het ontwikkelen van tools en ontsluiten van kennis voor gemeenten.

Resultaat van de opdracht

De regio is ondersteund bij de inrichting van het sociaal domein, zorg en veiligheid en groeit daarmee toe naar een stevig en volwassen sociaal domein ten behoeve van kwetsbare inwoners. Het resultaat is een kwalitatieve en kwantitatieve beschrijving van de ondersteuningsactiviteiten en een beeld van de regio. De regioadviseur legt verantwoordelijkheid af aan de opgave coördinator platform sociaal domein in de vorm van een verslag over de werkzaamheden in de regio. Daarnaast vinden er maandelijks voortgangsgesprekken plaats waarin de verslaggeving en de resultaten worden afgestemd.

Eisen

 • Afgeronde WO opleiding gericht op sociale wetenschappen/ organisatieontwikkeling/veranderkunde/ bestuurskunde of soortgelijk.

 • Minimaal 5 jaar werkervaring als adviseur in een politieke en bestuurlijke omgeving.

 • Waarvan minimaal 2 jaar ervaring als adviseur in het speelveld tussen Rijk en medeoverheden of tussen overheden en haar ketenpartners.

 • We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Competenties

 • De functie vereist de volgende competenties, die worden getoetst in de (eventuele) gespreksronde:

 • Je bent een uitstekend netwerker en adviseur, als ‘critical friend’ ben je in staat sturend te zijn in gesprekken en processen

 • Je bent nieuwsgierig en bereid en in staat buiten de kaders te denken.

 • Analyseren

 • Klantgerichtheid

 • Omgevingsbewustzijn

 • Organisatiesensitiviteit

 • Plannen en organiseren

 • Samenwerken

 • Voortgangscontrole

Wensen

- De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring in de vorm van referenties van vergelijkbare opdrachten in het adviseren in politiek bestuurlijke omgeving?

- De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring als adviseur of manager in het sociaal domein.

- De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring als adviseur in samenwerkingsverbanden tussen overheden en ketenpartners.

 • Regionale samenwerkingsverband

 • Interbestuurlijke samenwerkingsverband

- De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met procesbegeleiding.

- Organiseren van;

 • workshops

 • trainingen

 • gesprekken tussenbestuurders

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Regioadviseur Samenwerkingsplatform Sociaal Domein die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.