thumbnail
thumbnail

Projectadviseur Visieleren

Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag, Nederland

Sluit over 12 dagen
118
16 Zuid-Holland

Begindatum:

8 jul 2024

Einddatum:

31 dec 2024

Uren per week:

16

Publicatiedatum:

11 jun 2024

Over VNG
Wij zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De vereniging heeft als doel om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen. Dat dragen we in ons hart en daar werken we iedere dag met veel bevlogenheid aan. 342 gemeenten bepalen onze en dus ook jouw agenda. Vaak wordt die beïnvloed door de dagelijkse actualiteit, maar altijd vanuit het belang van onze leden. We zijn een lerende organisatie, we stellen ons continu de vraag waar we staan en wat we kunnen verbeteren.

Platform Sociaal Domein
Rijk en gemeenten willen vraagstukken in het sociaal domein vanuit samenhang en gezamenlijkheid benaderen, zowel op lokaal, als op regionaal en nationaal niveau. Dit vraagt om een ander type en continue gesprek dat gericht is op wat nodig is voor inwoners (een sterkere uitvoeringspraktijk) en minder is opgezet vanuit het stelsel (van wetten, programma's en dossiers). Niet alleen binnen beleid of uitvoering, maar verbindend tussen alle facetten van het sociaal domein: van visie, beleid, inkoop tot en met de uitvoering en preventie. Niet alleen tussen gemeenten en rijk, maar met alle betrokken partners.

Om in deze behoefte te voorzien is in 2021 een traject gestart om te komen tot het Platform Sociaal Domein. Centraal in het Platform staan de regioadviseurs, die de verbinding leggen tussen de verschillende partners, tussen rijk, beleid en uitvoering. Zij ondersteunen op basis van de vragen uit de praktijk van beleid en uitvoering. Opdrachtgevers van het Platform Sociaal Domein zijn onder andere het ministerie van BZK, VWS en de VNG.

Het Platform werkt aan het versterken van de lokale uitvoeringskracht en het aanbrengen van meer samenhang in (landelijk) beleid op basis van drie rollen:

 1. Adviseren en ondersteunen: onafhankelijk inhoudelijk en/of procesmatig advies en ondersteuning aan samenwerkende overheden en partners;

 2. Kennis ophalen en delen: het ophalen en delen van kennis(producten) en creëren van een dekkend en breed expertisenetwerk; 3

 3. Systematisch leren: versterken van het leervermogen van samenwerkende overheden en partners.

Het Platform Sociaal Domein is er voor inrichters van het sociaal domein; ambtenaren, zorgprofessionals en alle samenwerkingspartners in de regio’s, om helder en overzichtelijk antwoord op vragen gegeven wordt en relevante content en kennis ontsloten wordt. Voor het Platform Sociaal Domein wordt een online vindplaats ontwikkeld die de neutrale rol van het Platform binnen het sociaal domein laat zien. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het online platform een initiatief wordt dat breed gedragen wordt door de belangrijkste stakeholders in het sociaal domein (o.a. VNG, BZK, VWS, ZonMw, Divosa, NJI, Movisie etc.).

Omschrijving van de opdracht
De VNG is vanuit het Platform Sociaal Domein in september 2022 gestart met visieleertrajecten toegang. Met deze visieleertrajecten wordt de kennis en ervaring die is ontwikkeld gedurende het project “Verbetertraject Toegang” (2020-2022) gekoppeld en toegankelijk gemaakt voor gemeenten.

Een visieleertraject is een traject van 12 weken waarbij een gemeente met behulp van het Platform Sociaal Domein een oplossing vindt om de toegang tot het sociaal domein te optimaliseren. De organisatie en versterking van de toegang tot het sociaal domein kent door de complexiteit vaak knelpunten. Het visieleerteam beschikt over kennis over en ervaring met deze knelpunten en pas dit toe in het traject. Gezamenlijk komen we tot een advies en handelingsperspectief voor een optimalisatieproces.

Als projectadviseur visieleren werk je nauw samen met de gemeente met een visieleervraag. Gedurende het traject van 12 weken geef je leiding aan het visieleerteam, welke als kritische spiegel van buiten de gemeente adviseert en reflecteert. Het visieleerteam bestaat uit experts die op toegang-specifieke thema’s deelnemen. Als projectadviseur faciliteer je het gesprek tussen bestuurders, ambtenaren en de uitvoering en benoem je samen met het visieleerteam de strategische uitdagingen die je ziet. Tijdens deze gesprekken inspireert het visieleerteam op de ingebrachte onderwerpen, zijn zij sparringpartner en worden oplossingsrichtingen verkend.

Resultaat van de opdracht

 • Uitvoering en begeleiding van tenminste 2 Visieleertrajecten;

 • De aanpak visieleren is versterkt, verrijkt en uitgebouwd tot een beproefde ondersteuningsvorm van het Platform Sociaal Domein en een VNG-methode die breed inzetbaar is;

 • Er is een monitor ingericht om de outcome per Visieleertrajecten te meten en signalen uit de praktijk te verzamelen en te delen;

 • Inwonersparticipatie en overheidsparticipatie: - We volgen de verenigingsstrategie van de VNG (omkeringsthema’s, stap naar voren etc.) - Ervaringsdeskundigheid inzetten is een standaard. Voor dit project geldt dat hier aantoonbaar stevig op ingezet gaat worden.

Eisen

 • Beschikt over een afgeronde HBO opleiding;

 • Minimaal 6 jaar werkervaring in de rol van senior strategisch projectadviseur / projectleider in de afgelopen 10 jaar;

 • Minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring met veranderprocessen en de begeleiding daarvan, vergelijkbaar met het visieleren in de afgelopen 10 jaar;

 • Minimaal 4 jaar werkervaring in Sociaal Domein in de rol van projectadviseur / projectleider in de afgelopen 10 jaar;

 • Minimaal 4 werkervaring in de rol van projectadviseur / projectleider in een multidisciplinair team met minimaal 3 van onderstaande stakeholders. Multidisciplinair team bestaat uit minimaal, bestuurders beleidsmakers/managers uitvoerende professionals en ervaringsdeskundige

 • We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Wensen

 • Kandidaat heeft ervaring met visieleertrajecten door deelname of juist de begeleiding van het traject.

 • De kandidaat heeft werkervaring als projectadviseur, projectleider en of teamleider binnen de toegang van het sociaal domein. In de afgelopen 10 jaar.

 • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het monitoren en evalueren en het toepassen van verbeteringen.

 • Kandidaat heeft werkervaring binnen beleidsprocessen met het betrekken van inwoners/ervaringsdeskundigen.

 • Kandidaat heeft een aanvullende opleiding in de richting van projectmanagement en/of verandermanagement.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Hibo Abdi via 06 43 36 34 42 of per mail via hibo.abdi@kbenp.nl.
Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om je in te schrijven.

Documenten:

Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Projectadviseur Visieleren die deze organisatie zoekt?