thumbnail
thumbnail

Procesregisseur eerstelijnsbemiddelingen en aanpak wachttijden

Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
85
36 Zuid-Holland

Begindatum:

26 feb 2024

Einddatum:

31 dec 2024

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

1 feb 2024

Organisatie
Wij zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De vereniging heeft als doel om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen. Dat dragen we in ons hart en daar werken we iedere dag met veel bevlogenheid aan. 342 gemeenten bepalen onze en dus ook jouw agenda. Vaak wordt die beïnvloed door de dagelijkse actualiteit, maar altijd vanuit het belang van onze leden. We zijn een lerende organisatie, we stellen ons continu de vraag waar we staan en wat we kunnen verbeteren.

Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd
Het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) bouwt mee aan een lerend jeugdstelsel dat kinderen en jongeren in Nederland helpt gelukkig en veilig op te groeien. Het OZJ ondersteunt initiatieven in het hele land die bijdragen aan vernieuwing en verbetering van de jeugdhulp, en helpt mee aan kennisuitwisseling, samenwerking en innovatie.

We zijn een lerend team, dat werkt vanuit een ‘groei-mindset’. Onze ambitie is ‘Elke dag beter’. Dat geldt zowel voor onszelf als de jeugdsector, waaraan we lessen en ervaringen doorgeven. We stellen ons daarom continu de vraag waar we staan, wat we kunnen verbeteren en of we met de goede dingen bezig zijn. Meer informatie over het OZJ is hier te vinden.

Aanpak Wachttijden
Wachttijden in de jeugdzorg bestaan al jaren. De groeiende zorgvraag en huidige knelpunten in de jeugdzorg leiden tot lange wachttijden, met ernstige gevolgen voor kinderen en jongeren. Deze wachttijden verergeren hun klachten, vertragen hun ontwikkeling en belemmeren daarmee hun toekomstkansen. Deze wachttijden kunnen duurzaam worden teruggedrongen als structureel wordt gekeken wat de onderliggende oorzaken zijn van wachttijden en niet enkel te focussen op symptoombestrijding.

Het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) heeft van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de opdracht gekregen om jeugdzorgregio’s te ondersteunen bij het terugdringen van wachttijden in de jeugdzorg op basis van goed inzicht en overzicht. Het OZJ heeft hiervoor Team Aanpak Wachttijden opgezet. Dit team heeft een structurele aanpak ontwikkeld die tot en met 2025 in jeugdzorgregio’s ingezet wordt.

De Aanpak Wachttijden heeft de opgave om jeugdzorgregio’s te ondersteunen bij het terugdringen van wachttijden in de jeugdzorg op basis van goed inzicht en overzicht. Hiertoe heeft Team Aanpak Wachttijden een structurele werkwijze ontwikkeld waarbij zij jeugdzorgregio’s helpt bij het creëren van een voedingsbodem om duurzaam wachttijden aan te pakken.

Dit doet Team Aanpak Wachttijden door

 • Jeugdzorgregio’s te stimuleren om het vraagstuk wachttijden te agenderen, betrokkenen te mobiliseren en te bouwen aan het juiste netwerk;

 • Jeugdzorgregio’s te ondersteunen bij het vormgeven en uitvoeren van het aanpakken van wachttijden in de jeugdzorgregio;

 • Te werken volgens de volgende ontwerpprincipes: systemisch en duurzaam, samen met de jeugdzorgregio, stapsgewijze verbetering, experimenteren om te bewegen in plaats van te bewijzen;

 • De leefwereld van het kind of de jongere en de professional leidend te laten zijn in het komen tot focus en oplossingen;

 • Bestuur, beleid en uitvoering met elkaar te verbinden;

 • Jeugdzorgregio’s te ondersteunen bij het beter inzichtelijk krijgen en duiden van de wachttijden met data zoals het dashboard Wachttijden;

 • Kennis, expertise en praktijkervaring in te zetten en actief te verspreiden;

 • Jeugdzorgregio’s aan elkaar te verbinden zodat zij van elkaar leren.

We werken aan de doelstelling in jeugdregio’s omdat wachttijden voortkomen uit een complex geheel van onderling samenhangende factoren. Wachttijden ontstaan namelijk door onderliggende oorzaken die (lokaal of regionaal) kunnen verschillen, waardoor er geen ‘quick fix’ of uniforme oplossing is. Om de oorzaak van wachttijden duurzaam aan te pakken is een regionale werkwijze nodig waarmee een wezenlijke en blijvende verandering teweeg wordt gebracht in het systeem.

Team Eerstelijnsbemiddelingen
De eerstelijnsbemiddeling en ondersteuning richt zich op de opdrachtgevers- / opdrachtnemersrelatie tussen gemeenten/ jeugdregio’s en jeugdhulpaanbieders, ten aanzien van duurzame samenwerking en het beter laten aansluiten van het regionale jeugdhulpaanbod op de vraag van de inwoners. Het doel van deze bemiddelingsgesprekken is herstel van samenwerking, formuleren en vastleggen van perspectief en voorkomen van een rechtsgang.

Als jeugdhulpaanbieders en gemeenten onderling ergens niet uitkomen, kunnen zij zich in eerste instantie richten tot de account-houdende regio van de betreffende aanbieder. Als dit niet tot een oplossing leidt, zal het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) in actie komen. Het OZJ biedt onder andere eerstelijnsbemiddeling bij geschillen tussen gemeenten en aanbieders. Deze eerstelijnsbemiddeling en ondersteuning richt zich op de relatie tussen gemeenten/ jeugdregio’s en jeugdhulpaanbieders, ten aanzien van duurzame samenwerking en het beter laten aansluiten van het regionale jeugdhulpaanbod op de vraag van de inwoners. Het doel van deze bemiddelingsgesprekken is herstel van samenwerking, formuleren en vastleggen van perspectief en voorkomen van een rechtsgang. Deze eerstelijns bemiddeling is onderdeel van de zogenaamde escalatieladder in het jeugddomein.

Omschrijving van de opdracht
Per medio februari 2024 zoekt Team Aanpak Wachttijden en het team Eerstelijnsbemiddelingen een procesregisseur die gaat werken aan stakeholdermanagement en communicatie, het bewaken van de procesvoortgang en coördinatie en inhoudelijke ondersteuning van de verschillende onderdelen van de projecten. Daarnaast verwachten we een adviesrol en zoeken we iemand die de regie pakt.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

1. Stakeholdermanagement en communicatie:

 • Eerste aanspreekpunt voor belangrijke stakeholders, zorg dragen voor effectief stakeholdermanagement.

 • Ondersteuning bieden aan strategische communicatieadviseur en fungeren als schakel tussen interne en externe contactpersonen.

2. Procesvoortgang en Coördinatie:

 • Verantwoordelijk voor strategische verslaglegging, bewaking van procesvoortgang en borging van inzichten.

 • Coördineren, initiëren en activeren van trajectprocessen, inclusief het opvolgen en monitoren van acties van betrokken partijen.

 • Tijdig en zorgvuldig voorbereiden van overleggen en signaleren en oppakken van mogelijke knelpunten.

 • Optekenen en analyseren van (door)ontwikkelingen t.b.v. voortgangsrapportages.

 • Eerste aanspreekpunt voor en coaching van het secretariaat; helder en zorgvuldig uitzetten en monitoren van de te maken afspraken, het secretariaat goed meenemen in de planning en prioriteitstellingen.

3. Advies en Regie:

 • Fungeren als sparringpartner voor programmaleiders en projectleiders, waarbij proactief geadviseerd wordt over vervolgstappen en mogelijke interventies.

 • Algehele regie en inhoudelijke voorbereiding van trajectprocessen, zoals bemiddelingen en events, om een coherente uitvoering

Resultaat van de opdracht
Bij zowel de Aanpak Wachttijden als bij de Eerstelijnsbemiddeling verwachten wij dat er door jouw procesondersteuning stappen worden gemaakt in het (door)ontwikkelen van interventies. Relevante opgedane praktijkervaring heb je vastgelegd en gedeeld met de programmaleider.

Eisen

 • Beschikt over een minimaal afgeronde HBO opleiding;

 • Minimaal 6 jaar werkervaring met project- en programmamanagement bij overheid/non-profit organisaties;

 • Kandidaat heeft minimaal 2 jaar werkervaring in een regisserende rol binnen het jeugddomein;

 • We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Gunningscriteria

 • Heeft aantoonbare werkervaring in de rol van procesregisseur, projectmanager of soortgelijk met stakeholdermanagement en communicatie in de overheid/non-profit organisaties.

 • Heeft aantoonbare werkervaring in procesvoortgang/-bewaking en coördinatie van complexe projecten en programma’s.

 • Heeft aantoonbare ervaring met mensgerichte projectaanpak, inclusief empathische communicatie, effectieve samenwerking en bevordering van positieve teamdynamiek.

 • Heeft aantoonbare werkervaring met het aansturen van collega’s binnen projectorganisatie.

 • Kandidaat heeft ervaring met het werken en inrichten van een mappenstructuur binnen Teams.

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Hibo Abdi via hibo.abdi@kbenp.nl of via 06 433 634 42

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Procesregisseur eerstelijnsbemiddelingen en aanpak wachttijden die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.