thumbnail
Netwerkregisseur Met Andere Ogen

VNG (Realisatie BV)

Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag, Nederland

Organisatie en Personeel
Deze inhuuropdracht is verlopen
€125,-
16 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

18-06-2022

Sluitingsdatum:

01-07-2022

Begindatum:

01-07-2022

Einddatum:

31-12-2022

Uren per week:

16

Omschrijving van de opdracht

Als netwerkregisseur houdt je overzicht van wat er gebeurt op inhoud én proces. Je monitort processen, (deel)projecten/ambities en de voortgang, bewaakt gemaakt afspraken, reflecteert op het netwerk en stuurt bij. Je zorgt als netwerkregisseur ook voor een goed besluitvormingsproces dat gebaseerd is op co-creatie. Daarnaast zorg je voor een goede verbinding met de landelijke vertegenwoordigende partijen. Als netwerkregisseur werk je nauw samen met het regiebureau. Het regiebureau faciliteert jou en het netwerk bij de organisatie van MAO. 

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

Als netwerkregisseur ben je gezamenlijk met de MAO-tafel verantwoordelijk voor de strategische koers van het netwerk. De MAO-tafel organiseert de dialoog over de gedeelde ambities en de identiteit van het netwerk. De kernvraag is: wat hebben praktijkmensen nodig om de verbinding tussen onderwijs, zorg en jeugd in de praktijk te versterken en daarin concrete en praktische stappen te maken? De MAO-tafel weegt af welke ambities (projecten) prioriteit krijgen. De MAO-tafel kijkt ook wat er nodig is om de ambities te verwezenlijken en formuleert de precieze opdracht voor de verschillende rollen en de profielen die daarbij gewenst zijn. Daarnaast ontwikkelen de deelnemers aan de MAO-tafel samen de MAO infrastructuur door, die partners in het veld verleidt, stimuleert en faciliteert tot actieve deelname en interactie, gericht op leren en toepassen in de praktijk. De MAO-tafel is ook de partner voor de landelijk georganiseerde partners en in het bijzonder voor de Onderwijs-zorgtafel. Wij vragen van jou om bij de verdere ontwikkeling en uitvoering van MAO samenhang aan te brengen met de uitvoering van de hervormingsagenda, inclusief onderwijs en het platform sociaal domein.

Competenties

We zijn opzoek naar een verbindende leider met het vermogen en het gezag, om anderen te inspireren om mee te doen en samen te creëren om de gezamenlijke opgave te realiseren. Je bent, initiatiefrijk, enthousiasmerend en een geboren verbinder. Je weet in groepen een cultuur van gelijkwaardigheid, respect, commitment en vertrouwen te creëren. Je kunt verschillende partijen op één lijn krijgen, een pure netwerker. Je durft de randen van jouw cirkel van invloed op te zoeken. We vragen ook van jou om te gaan staan voor de MAO opgave, gezaghebbend leiderschap te tonen en stevig te zijn waar het nodig is. We willen de vrijblijvendheid voorbij en daar hoort ook onverzettelijkheid bij. 

De Eisen

  • Door de inschrijver is één CV en één (door de kandidaat geschreven motivatiebrief) van de aangeboden kandidaat aangeleverd.

  • De kandidaat is op de in de profiel tekst genoemde datum en tijdstip beschikbaar voor een matchgesprek.

  • De aangeboden kandidaat is beschikbaar voor de functie gedurende de periode en het aantal uur zoals beschreven in de offerteaanvraag.

De aangeboden kandidaat voldoet aan alle genoemde eisen. Uit het cv en of de aangeleverde motivatiebrief blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar (door opleidingen, cursussen, werkervaring, voorbeeldprojecten et cetera.) beschikt over:

  • Minimaal 5 jaar werkervaring als netwerkregisseur, bestuurder, programma manager of soortgelijk in onderwijs, zorg of jeugddomein;

  • Minimaal 5 jaar werkervaring op het gebied van de samenwerking tussen ouders, onderwijs-, zorg- en jeugddomein in de rol van bestuurder, directeur, programmamanager of soortgelijk.

  • We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

  • 2 relevante referenties, die de volgende gegevens bevatten: naam referent, functie, organisatie, e-mailadres en/of telefoonnummer.

De Wensen

  • De kandidaat heeft aantoonbare werkwerkervaring op het gebied van samenwerking ouders, onderwijs, zorg en jeugddomein.

  • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring als bestuurder, directeur, programmamanager bij een gemeente, onderwijs, kinderopvang, jeugddomein of bij een ouderorganisatie of soortgelijk

  • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het verbinden van verschillende perspectieven en belangen, zowel lokaal, regionaal als landelijk.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Netwerkregisseur Met Andere Ogen die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.