thumbnail
thumbnail
Implementatieondersteuner Omgevingswet

Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag, Nederland

Financieel-administratief
Sluit over 4 dagen
€70,-
32 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

25-11-2022

Sluitingsdatum:

08-12-2022

Begindatum:

08-12-2022

Einddatum:

30-06-2023

Uren per week:

32

Over VNG
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn alle 344 gemeenten samen. De VNG
behartigt de belangen van gemeenten, voert gemeenschappelijke diensten uit en biedt
een platformfunctie. Het gemeentelijk veld is sterk in beweging. Maatschappelijke issues,
de netwerksamenleving, de veranderde rol van de overheid en de positie van de lokale
democratie zorgen voor complexe en omvangrijke vraagstukken bij gemeenten. De
aanpak vraagt om praktische verbindingen tussen gemeenten, het Rijk en andere
partijen.

Over programma Omgevingswet
Met de Omgevingswet wordt het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien. Minder en
overzichtelijkere regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en vertrouwen
als uitgangspunt. Het doel van een concreet voorstel van burger of bedrijf (bijvoorbeeld
voor nieuwbouw, een evenement of ideeën rondom duurzame energie) moet centraal
staan in plaats van de vraag: ‘mag het wel?’. De VNG ondersteunt gemeenten bij deze
opgave via het programma Omgevingswet.
Het programma Omgevingswet valt onder de verantwoordelijkheid van VNG Beleid. We
zijn een programma, waarbij beleid en uitvoering nauw met elkaar verbonden en
verweven zijn. Het team bestaat uit ongeveer 80 betrokken medewerkers en bestaat uit
mensen vanuit VNG Beleid en VNG Realisatie.

Voorbeelden van projectteams binnen de programmaorganisatie zijn: Regionale
Implementatie Coaches Omgevingswet, Kerninstrumenten, Financiën (over structurele
effecten van de Omgevingswet), WKB, Toepasbare regels (combinatie van juridische en
technische aspecten), Omgevingsplan, implementatieondersteuning bij DSO en/of
leveranciersmanagement.

Omschrijving van de opdracht
Je bent werkzaam in het programma Omgevingswet bij VNG. Je werkt bij het Bureau
Implementatieondersteuning Omgevingswet (BIO). Van daaruit zet je ook in bij één of
meerdere projectteams. Voor deze vacature zijn we specifiek op zoek naar een
ondersteuner voor het werkpakket Financiën en structurele effecten van de
Omgevingswet.
Je bent een teamspeler en daarnaast in staat om zelfstandig zaken op te pakken.
Een belangrijke rol van het BIO is dat vraagafhandeling die via diverse kanalen
binnenkomt, goed wordt gekanaliseerd en bewaakt wordt dat vragen eenduidig en tijdig worden beantwoord. Je signaleert trends waar de informatiebehoefte van gemeenten ligt.
De ondersteunende werkzaamheden zijn divers.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

• Ondersteuning bij voorbereiden structurele monitoring financiële effecten bij gemeenten.
• Ondersteuning bij voorbereiden structurele inhoudelijke monitor bij gemeenten.
• Ondersteunen en zelfstandig uitvoeren van de vraagafhandeling ten aanzien van financiële vraagstukken bij de gemeente.
• Organiseren en mee-ontwikkelen van bijeenkomsten, informatiesessies, informatieproducten en communicatie rondom de financiële vraagstukken van de Omgevingswet.

• Overige werkzaamheden bij project:
o Organiseren van grote overleggen en online bijeenkomsten;
o Contacten onderhouden met verschillende overheden;
o Verslaglegging en communicatieactiviteiten;
o Presentaties maken, overzichten bijhouden, etc.

• Werkzaamheden bij team BIO:
o Vraagafhandeling (kanaliseren) en bijhouden activiteitenkalender
o Ondersteuning bij beheer en ambassadeur voor gebruik VNG forum Omgevingswet
o Proactief verbinding leggen tussen de verschillende onderdelen binnen het programma Omgevingswet vanuit je rol vanuit de centrale basis die het BIO vormt binnen de programmaorganisatie
o Inspringen op ad hoc ondersteuningsverzoeken die vanuit projecten aan team BIO worden voorgelegd
o Volgen van ontwikkelingen m.b.t. Omgevingswet behoefte en voortgang bij gemeenten t.a.v. implementatie


Resultaat van de opdracht
Je levert een bijdrage, direct en/of indirect, aan de implementatieondersteuning die de
programmaorganisatie Omgevingswet bij VNG biedt aan gemeenten en
uitvoeringsdiensten bij de invoering van de Omgevingswet.
Door je actieve bijdrage worden de producten van het werkpakket Financiën,
structurele effecten en monitoring gerealiseerd, waaronder informatie- en
communicatieproducten en de ontwikkeling en inrichting van een financiële monitor
voor alle gemeenten, die ingericht wordt voor de periode na inwerkingtreding van de
Omgevingswet.

De Eisen

  • De kandidaat is op de in de profieltekst genoemde datum en tijdstip beschikbaar voor een matchgesprek.

  • De aangeboden kandidaat is beschikbaar voor de functie gedurende de periode en het aantal uur zoals beschreven in de offerteaanvraag.

  • 2 relevante referenties, die de volgende gegevens bevatten: naam referent, functie, organisatie, e-mailadres en/of telefoonnummer.

De Wensen

  • De voorgestelde kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen de gemeente of andere overheden (blijkend uit CV en motivatie).

  • De voorgestelde kandidaat heeft aantoonbare werkervaring op het gebied van organiseren, faciliteren en verslaglegging van grote bijeenkomsten met meer dan 100 personen.

  • De voorgestelde kandidaat heeft aantoonbare werkervaring op het gebied van financiële rapportage (blijkend uit CV en motivatie).

  • De voorgestelde kandidaat heeft aantoonbare werkervaring op het gebied van informatievoorziening en monitoring.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Implementatieondersteuner Omgevingswet die deze organisatie zoekt?