thumbnail
Diensteigenaar

VNG (Realisatie BV)

Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag, Nederland

ICT
Sluit over 5 dagen
€110,-
40 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

30-07-2022

Sluitingsdatum:

16-08-2022

Begindatum:

01-11-2022

Einddatum:

31-12-2022

Uren per week:

40

Omschrijving van de opdracht

De diensteigenaar die wordt gezocht zal worden ingezet op de volgende rollen:

Diensteigenaar StembureauApp

Diensteigenaar Klantenportal

Proceseigenaar GGI-veilig

Implementatiemanager nieuwe dienstverlening

Inzet medewerkers

Diensteigenaar StembureauApp

Het SCG voert in het kader van het beheer van de StembureauApp (SBA),?de ESDHovereenkomsten, de licentieovereenkomsten?en overeenkomsten met andere?leveranciers?beheertaken uit.? Voor de ondersteuning van deze dienstverlening zoeken we een ervaren diensteigenaar die zijn expertise inbrengt in het beheer van de SBA. De diensteigenaar is verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoering van de contracten waarmee het beheer is geregeld tussen gemeenten enerzijds en leveranciers van diensten anderzijds. Daarnaast treedt de diensteigenaar op als servicemanager voor het beheer van de SBA.

Diensteigenaar Quick Scan Lokale Democratie Het SCG voert in het kader van het beheer van de app voor de Quick Scan Lokale Democratie (QSLD) leveranciers- en contractmanagementtaken uit.? Voor de ondersteuning van deze dienstverlening zoeken we een ervaren diensteigenaar die zijn expertise inbrengt in het beheer van de QSLD. De diensteigenaar is verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoering van de contracten waarmee het beheer is geregeld tussen gemeenten enerzijds en leveranciers van diensten anderzijds. Daarnaast treedt de diensteigenaar op als servicemanager voor het beheer van QSLD.

Diensteigenaar klantenportaal

De processen binnen het SCG worden ondersteund door een klantenportaal op basis van ServiceNow. Het gaat dan om processen op het gebied van contractmanagement, customer relations management en ITIL-beheerprocessen. De implementatie en het beheer daarvan zijn belegd bij een derde partij. Wij zoeken een diensteigenaar die toeziet op de juiste uitvoering van het beheercontract. Deze diensteigenaar moet er ook op toezien dat dat de interne processen van het SCG aansluiten op dit klantenportaal en vervult daarmee ook de servicemanagement rol.

Proceseigenaar GGI-Veilig

Binnen basisteam Beheren wordt uitvoering gegeven Gemeenschappelijke Gemeentelijke Infrastructuur – Veilig (GGI-Veilig). GGI-Veilig is onderverdeeld in 2 percelen; ITProducten en Expertise. Voor deze percelen wordt gezocht naar een proceseigenaar, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de minicompetities die in het kader van de raamovereenkomst worden uitgevoerd.

Implementatiemanager nieuwe dienstverlening

Het SCG is als onderdeel van Beheren de laatste schakel in de keten als het gaat om het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten voor gemeenten. Voor de in beheer name is een proces ontwikkeld om te borgen dat nieuwe producten en diensten op de juiste wijze beheerd kunnen worden op het moment dat de verantwoordelijkheid daarvoor bij het SCG komt te liggen. Wij zoeken een implementatiemanager die ervoor zorgt dat dit proces op de juiste wijze wordt doorlopen, inclusief het organiseren van de besluitvorming op de juiste momenten.

Inzet medewerkers

Omdat het SCG een wisselend aanbod aan werk heeft, is er ook wisselend behoefte aan medewerkers met de juiste kennis en ervaring. Deze medewerkers worden voor de duur van projecten ingezet, maar ook langduriger op beheertaken. Het betreft hier zowel interne medewerkers als externe inhuur. Wij zoeken een medewerker die dit proces vanuit het SCG begeleidt en uitvoert, in nauwe samenwerking met de HR- en Inkoopafdeling binnen VNG Realisatie.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

Diensteigenaar SBA

 • Verantwoordelijk voor het succes van de SBA-dienstverlening binnen het SCG;

 • Beheren van de contracten met de CAB-gemeenten (eigenaar van de SBA), overige deelnemende gemeenten, VNG Realisatie en verschillende leveranciers;

 • Toezien op de contractuele dienstverlening door die leveranciers aan de deelnemers;

 • Opstellen en laten goedkeuren van een jaarlijkse begroting voor VNG Realisatie en deelnemers en toezien op de uitnutting daarvan;

 • Plaatsnemen in de Warroom (het centrale controlecentrum dat tijdens verkiezingen door CAB, VNG Realisatie en leveranciers wordt ingericht) ter sturing van het gebruik van de StembureauApp bij de verkiezing.

 • Inrichten en toezien op de uitvoering van het facturatieproces vanuit VNG naar de deelnemers.

Diensteigenaar QSLD

 • Verantwoordelijk voor het succes van de QSLD-dienstverlening binnen het SCG;

 • Beheren van het contract met de leverancier van de applicatie;

 • Beheren van het contract tussen VNG en VNG-R over de regie op het beheer;

 • Toezien op de contractuele dienstverlening door de leveranciers;

 • Inrichten en toezien op de uitvoering van het facturatieproces vanuit VNG naar de niet gemeentelijke deelnemers.

Diensteigenaar klantenportaal

 • Verantwoordelijk voor het functioneren van het klantenportaal voor het SCG en voor de aansluiting daarvan op de interne processen van het SCG;

 • Toezien op de operationele beheerprocessen bijvoorbeeld met betrekking tot het oplossen van incidenten en doorvoeren van wijzigingen op het klantenportaal. Proceseigenaar GGI-veilig perceel 2 en 3

 • Verantwoordelijk voor de opzet en operationele aansturing van de minicompetitie processen voor GGI-Veilig perceel 2 en 3;

 • Meewerken aan de uitvoering van die processen, vooral in een controlerende rol (4 ogen principe);

 • Organiseren en voorzitten van periodieke overleggen met de leveranciers per perceel;

 • In afstemming met de diensteigenaar, andere SCG-collega’s en leveranciers werken aan een betere afname van de producten en diensten uit deze percelen. Implementatiemanager nieuwe dienstverlening

 • Verantwoordelijk voor de inrichting en uitvoering van het in beheer name proces binnen het SCG;

 • Afstemmen met het project over welke beheervraag er precies ligt;

 • Afstemmen met project en VNG Realisatie management welke processtappen er doorlopen moeten worden en wat de mogelijke planning is;

 • Intern SCG afstemmen wat de personele en andere consequenties zijn van het in beheer nemen van een project;

 • Opstellen van een Business Case en noodzakelijke begeleidende documenten voor de verschillende gremia in de besluitvorming.

 • Inzet medewerkers

 • Verantwoordelijk voor de tijdige en juiste invulling van de personele bezetting binnen het SCG;

 • Bewaken van aflopende contracten en inventariseren van de noodzaak voor het inzetten van medewerkers;

 • Opstellen of updaten van profielen voor in te zetten medewerkers;

Competenties

De functie vereist de volgende competenties, die worden getoetst in de (eventuele) gespreksronde:

Resultaatgerichtheid

Kwaliteitsgerichtheid

Omgevingsbewustzijn

Samenwerken

Integriteit

Zelfontwikkeling

Netwerken

Initiëren en begeleiden van het proces voor de inhuur of verlenging van medewerkers.

Algemeen

Verrichten van zo nodig overige werkzaamheden op gelijkwaardig niveau indien dit voor de bedrijfsvoering gewenst of noodzakelijk is.

Beheren van het contract met de beheerpartij voor het onderhouden van het klantenportaal;

De Eisen

 • De kandidaat is op de in de profieltekst genoemde datum en tijdstip beschikbaar voor een matchgesprek.

 • De aangeboden kandidaat is beschikbaar voor de functie gedurende de periode en het aantal uur zoals beschreven in de offerteaanvraag.

 • Door de inschrijver is één CV en één motivatiebrief van de aangeboden kandidaat aangeleverd.

De aangeboden kandidaat voldoet aan alle genoemde eisen. Uit het cv en/of de aangeleverde motivatiebrief blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar (door opleidingen, cursussen, werkervaring, voorbeeldprojecten et cetera.) beschikt over:

 • Afgeronde WO-opleiding;

 • WO werk- en denkniveau;

 • Minimaal 3 jaar ervaring met het opereren binnen samenwerkingsverbanden met minimaal 5 partijen binnen overheid of vergelijkbaar;

 • Minimaal 5 jaar ervaring in het leiding geven aan projectteams;

 • Minimaal 5 jaar ervaring met het beheren van diensten met een software en hardwarecomponent op basis van ITIL;

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met contractmanagement binnen de overheid;

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met aanbestedingen binnen de overheid;

 • Je bent onafhankelijk van de voor GGI-Veilig gecontracteerde partijen. Dit betreft KPN, Protinus, Telindus, BDO, Ordina, IT-Staffing, Capgemini en hun onderaannemers;

 • Je bent onafhankelijk van de voor de StembureauApp gecontracteerde partijen en hun onderaannemers. Dit betreft KPN en HECO;

 • Je bent onafhankelijk van de voor QSLD gecontracteerde partijen en hun onderaannemers. Dit betreft Totta/Bluefield en Outfox.

 • 2 relevante referenties, die de volgende gegevens bevatten: naam referent, functie, organisatie, e-mailadres en/of telefoonnummer.

De Wensen

 • Per 1 september 2021 distribueert VNG Realisatie alle tijdelijke inhuur overeenkomsten via CTM Solution. Na gunning van de inhuuropdracht wordt de overeenkomst via CTM solutions aangeboden aan de winnende inschrijver.

 • Aantoonbare ervaring met het beheren van contracten in een overheidsorganisatie

 • Ervaring met het aansturen van externe ICT-leveranciers.

 • Ervaring met de selectie van medewerkers op het gebied van ICT-beheer of contractmanagement

 • Ervaring met het in beheer nemen van ICT-producten of diensten

 • Aantoonbare werkervaring binnen gemeenten of dienstverleners in de gemeentelijke markt

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Diensteigenaar die deze organisatie zoekt?