thumbnail
Controller

Vervoerregio Amsterdam

Jodenbreestraat 25, 1011 NH Amsterdam, Nederland

Overig
Deze inhuuropdracht is verlopen
€90
32 tot 36 Noord-Holland

Publicatiedatum:

18-06-2022

Sluitingsdatum:

24-06-2022

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

32 tot 36

Organisatie
Wij zijn een samenwerkingsverband van 14 gemeenten. Het verbinden van verschillende partijen en belangen is onze kracht. We werken aan de meest innovatieve en uitdagende projecten op het gebied van mobiliteit. Werken bij de Vervoerregio betekent hét verschil kunnen maken in de OV-keten in de Amsterdamse regio. Bij alles dat we doen, leveren wij een essentiële bijdrage en geven we richting aan het verbeteren van mobiliteit, de bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio Amsterdam. Wil jij dat ook? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Opdracht
Als  controller bij het team financiën stel je jezelf beschikbaar als ondersteuning voor diverse collega’s en op diverse onderwerpen. In het takenpakket horen onder andere:

 • Ondersteunen project, business en financial controllers bij voorkomende werkzaamheden;
 • Meewerken aan de uitvoering en verbetering van de Planning & Control processen;
 • Het oppakken van ad-hoc werkzaamheden binnen het Team Financiën.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring als financial controller of project controller;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als financial controller of project controller (40 punten);
4. Aantoonbare werkervaring als financial controller of project controller bij een publieke organisatie (30 punten)
5. Aantoonbare werkervaring met Key2Finance en/of Cognos (20 punten);
6. Uurtarief maximaal €90,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Accuratesse: Nauwkeurig en zorgvuldig werken, met oog voor details, gericht op het voorkomen van (slordige) fouten;
 • Analytisch vermogen: Onderscheiden van hoofd- en bijzaken en doordringen tot de kern van het probleem. Voorzien wat mogelijke consequenties zijn van de te ondernemen stappen;
 • Efficiëntie van het werk: Zich actief inzetten voor de realisatie van de gestelde taken en opdrachten, om realistische prestaties of output conform de gestelde eisen te leveren;
 • Expertise/vakkennis: Toevoegen van betekenis aan informatie in een bepaalde werksituatie. Ontwikkelen en verdiepen van kennis op een bepaald aandachtsgebied en vertalen van de consequenties voor de eigen organisatie;
 • Initiatief: Gericht zijn op het overgaan tot handelen, tot het ondernemen van acties vanuit eigen kracht en niet langer wachten (op anderen) dan noodzakelijk is;
 • Integriteit: Handhaven van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in activiteiten die met het werk te maken hebben;
 • Plannen en organiseren: Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde tijd, acties en middelen aangeven om bepaalde doelen te kunnen bereiken;
 • Samenwerking: Samenwerken met anderen aan een gemeenschappelijk doel;
 • Slagvaardigheid: Snel en adequaat handelen wanneer de werksituatie het vereist;
 • Zelfstandigheid: Opstarten en afhandelen van acties zonder hulp van anderen.

Functieschaal
Deze opdracht is ingedeeld in functieschaal 9.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland in op woensdag 29 juni 2022. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 24 juni 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever heeft er voor gekozen om Flextender als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Flextender derhalve de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Flextender. De overeenkomsten zijn als model bijgevoegd in het reactieformulier (Model 4 in geval u een ZZP’er bent, Model 5 in geval u een Toeleverancier bent die een zzp’er aanbiedt en Model 6 in het geval u een Toeleverancier bent de Tijdelijke medewerker detacheert). U zal in casu factureren aan Flextender middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord middels deze constructie de opdracht uit te voeren.
 • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
 • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.

Meer informatie
Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 24 juni 12:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Controller die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.