thumbnail
Waarnemend Teamleider HRM / Projectleider HRM

Veiligheidsregio Utrecht

Meerndijk 17, 3454 HM Utrecht, Nederland

Organisatie en Personeel
Sluit over 2 dagen
Geen maximum
24-32 Utrecht

Publicatiedatum:

12-05-2022

Sluitingsdatum:

23-05-2022

Begindatum:

01-07-2022

Einddatum:

-

Uren per week:

24-32

Organisatie
Uw veiligheid, Ons werk
Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband van en voor de 26 Utrechtse gemeenten. Wij zorgen elke dag voor de veiligheid van alle mensen die in de regio wonen en verblijven. Dat doen wij met onze centralisten op de 112-meldkamer, onze brandweermensen en onze collega’s va risicobeheersing, crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio.

Wij zijn er voor de mensen in de samenleving, die rekenen op onze professionaliteit. Onze ambitie is om dat met onze partners steeds beter te doen.

De directie Bedrijfsvoering bestaat uit de afdelingen Financiën, Informatiemanagement & Informatie- en communicatie technologie (ICT), Facilitair & Inkoop en HRM. De afdeling HRM (ca. 29 fte) bestaat uit een viertal teams, Team PSA, Team HRM Adviseurs Brandweerrepressie, Team Arbeidsvoorwaarden & Rechtspositie en Beleid.

Opdracht
Als waarnemend Teamleider van één of meerdere teams binnen HRM en Projectleider HRM neem je de honneurs waar tijdens afwezigheid van 1 of meerdere leidinggevenden op onze afdeling HRM. Je neemt bij de afwezigheid van de Teamleider PSA en Teamleider HRM Repressie waar en stuurt deze teams tijdelijk direct aan. Je bent tevens projectleider voor de reorganisatie van de personeels en salarisadminstratie en van de verdere optimalisatie van AFAS. Je ressorteert en legt verantwoording af aan het Hoofd HRM.

 • Als leidinggevende geef je richting, bevraag en bespiegel je medewerkers. Je voert functionerings- en beoordelingsgesprekken. Je coacht medewerkers in hun ontwikkeling, stuurt op verbinding, samenwerking en kennisdeling; binnen de afdeling HRM en binnen de directie bedrijfsvoering.
 • Je adviseert de directie over verbetering van de dienstverlening, efficiency en effectiviteit van de afdeling PSA en waar mogelijk implementeer je de quick wins al in de organisatie.
 • Je leidt of neemt deel aan diversen projecten zoals Project Oekraïne, de afronding/optimalisatie implementatie van E-HRM systeem AFAS (met de nieuwe W&S module van AFAS en de invoering van wijzigingen/verbeteringen).
 • Je leidt en begeleidt voor de PSA specifiek de voorgenomen reorganisatie.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal WO niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als leidinggevende aan (een team van) een HRM afdeling met zowel indirecte sturing van uitvoeringsteams en professionals waarvan minimaal twee jaar op een HRM afdeling;
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in een complexe overheidsorganisatie (denk aan o.a. Veiligheidsregio, grotere gemeente, politie/defensie) in de afgelopen 10 jaar;
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare veranderkundige werkervaring (ervaring met het ontwikkelen en positioneren van (onderdelen van) een afdeling).

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in het HRM werkgebied bij een Veiligheidsregio (30 punten);
6. Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring als leidinggevende aan een HRM afdeling met zowel indirecte sturing van uitvoeringsteams en professionals waarvan minimaal twee jaar op een HRM afdeling (50 punten);
7. Maximaal uurtarief van €120,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

 Competenties

 • Stevige sparringpartner;
 • Coachend leidinggevende;
 • Integer, verbindend, in staat om draagvlak te creëren en verschillende disciplines bij elkaar te krijgen;
 • Pragmatisch en flexibel;
 • Oplossingsgericht en resultaatgericht;
 • Ondernemend en met slagkracht;
 • Vermogen tot reflecteren.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie drie (3) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De drie (3) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaat wordt uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 13, CAR UWO (max. € 6.365,- BPM op basis van 36 uur). Deze functieschaal is verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de VRU zijn gepland op vrijdag 27 mei 2022. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 25 mei 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 18 mei 2022, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 19 mei 2021 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

Overige informatie

 • De VRU kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen. Wanneer dit het geval is, moet een kopie hiervan, samen met het tonen van een ID-bewijs, worden overhandigd op de 1e
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 23 mei 2022, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Waarnemend Teamleider HRM / Projectleider HRM die deze organisatie zoekt?