thumbnail
thumbnail
Adviseur Mobiliteit Spoorzone

Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle, Nederland

Mobiliteit en Verkeer
Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
36 Overijssel

Publicatiedatum:

17-03-2023

Sluitingsdatum:

29-03-2023

Begindatum:

03-04-2023

Einddatum:

29-03-2024

De uitdagingen
De Mobiliteit transitie is ingezet. We maken een flinke schaalsprong, bouwen ruim 1000 huizen per jaar en anticiperen op maatschappelijke en technische ontwikkelingen. Mobiliteit gaat al lang niet meer alleen over asfalt, maar over het handelen vanuit het STOMP-principe (Stappen, Trappen, Openbaar vervoer, MAAS en personenvervoer), veiligheid en verhogen van kwaliteit van leven. Hoe gaan we slimmer en schoner van deur tot deur reizen? Hoe blijft Zwolle een wereldfietsstad en wordt zij nog aantrekkelijker voor voetgangers? Onlangs is de nieuwe mobiliteits- en omgevingsvisie vastgesteld. Een goede richtlijn voor jou en je achttien collega’s van het team Mobiliteit om creatieve oplossingen te vinden voor complexe parkeer- en mobiliteitsvraagstukken. Samen gaan we voor een goed evenwicht tussen toegankelijkheid, leefbaarheid, buitengeluk en bereikbaarheid.

De afdeling
De adviseurs van de afdeling Leefomgeving en Mobiliteit leveren expertise voor beleid, projecten en programma’s, zoals energie, mobiliteit, parkeren, milieuplanologie, klimaatadaptie, bodem & ondergrond, afvalbeheer en dierenwelzijn. Alle vakgebieden werken en denken samen aan oplossingen, kansen en mogelijkheden voor ruimtelijke opgaven en beleid. Die samenwerking zoeken we ook met onze opdrachtgevers en partners in de stad. De afdeling bestaat uit bijna 40 vaste medewerkers en een flexibele schil.

Dit doe jij
Je bent onze mobiliteitsadviseur voor de Spoorzone, één van de grootste ‘Spoorse’ gebiedsontwikkelingen in Nederland en voor Oosterenk, een dynamisch bedrijfs- en kantorengebied. In de Spoorzone gaat heel veel op het gebied van mobiliteit veranderen en ambities zijn groot. Je acteert dus in het hart van deze transitie. Een supergave uitdaging. Je handen jeuken dan ook om mee te werken aan interessante projecten zoals het creëren van mobihubs, autoluwe gebieden en fietsparkeergarages. Verblijfskwaliteit, voetgangers en fietsers staan in dit gebied centraal en innovatieve mobiliteitsconcepten met een zeer lage parkeernorm en deelmobiliteit wordt daar samen met de ontwikkelaar uitgewerkt.
In Oosterenk gaan 1.000 woningen gebouwd worden. Daar staan we voor de uitdaging om een monotoon bedrijfs- en kantorengebied te transformeren naar een levendig gemengd gebied. Hoe doe je dat? En er ligt een ambitie om wellicht naar 5.000 woningen te gaan. Wat betekent dit voor de bereikbaarheid van het gebied en hoe verbindt je het voor fietsers goed met de rest van de stad?
Kortom geweldige uitdagingen wachten er op je!

Je codewoord is integraliteit
Bij alles wat je doet, kijk je naar alle aspecten van mobiliteit en bewaak je de samenhang met andere thema’s. Je spart veel en haalt input op bij collega’s uit je team, zoals de adviseurs parkeren, deelmobiliteit, fiets-voetgangers en ontwerpers van de openbare ruimte en stedenbouwkundigen. Uiteraard heb je ook contacten met externe partners en professionals uit je brede netwerk. Je weet waar je informatie moet halen, weegt zaken af en komt tot een evenwichtig integraal advies.  

Verbinder
Bij alle mobiliteitsvraagstukken zijn meerdere partijen en bewoners betrokken. Iedereen heeft een mening. Iedereen wil zijn zegje doen. Er spelen vaak tegengestelde belangen, onder meer tussen bewoners, ontwikkelaars, ondernemers en bezoekers. Je bent kritisch, stelt de juiste vragen en legt verschillende standpunten bloot. Dat gaat niet altijd makkelijk, maar je weet verschillen te overbruggen. Je blijft in verbinding ook als de gemoederen hoog oplopen.

Dit ben jij
Je hebt een Hbo/Wo-opleiding, bij voorkeur mobiliteit of planologie en minimaal vijf jaar werk- en verkeerskundige ervaring. Die ervaring heb je nodig om mobiliteitsopgaven in ‘jouw’ gebieden te verbinden met onze mobiliteitsopgaven op stedelijk niveau en onze grote opgaven rond klimaatadaptatie en energie. Je hebt daarnaast ervaring in werken in gebiedsontwikkelingen en gesprekken met ontwikkelaars. Je houdt de stedelijke belangen goed in het oog maar kan ook meebewegen wanneer dat in het gezamenlijk belang beter is.  Je bent dus iemand die aan de ene kant flexibel is en kan improviseren en aan de andere kant goed gestructureerd en planmatig werkt en resultaten neerzet. Geen woorden, maar daden. We kunnen ervan op aan dat jij overzicht hebt, focus houdt en op tijd levert. Je hebt gevoel voor politieke en maatschappelijke verhoudingen en bent goed in staat om periodiek de wethouder bij te praten over de ontwikkelingen. Wat je doet en denkt, deel je met collega’s uit je team  die niet bij alle projecten zijn betrokken. Want we werken efficiënt en dat vergt een goede uitwisseling van informatie.

Dit zijn wij
In Zwolle geloven we dat het leven beter wordt als we met elkaar optrekken. Wij zetten daarom met kracht in op verbinding. Een goed samenspel met onze 130.000 inwoners, partners in de stad, het college, de raad en collega’s. We zorgen voor elkaar en zijn er voor elkaar. Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe. De stad staat voor grote opgaven om onze leefwereld duurzaam vorm te geven, zoals klimaatadaptatie, energietransitie en de ontwikkeling van een circulaire economie. Al die kleine en grote opgaven zijn leidend voor onze manier van samenwerken. Afdelingen en teams zijn thuishavens, maar we werken door de afdelingen heen en zoeken elkaar makkelijk op. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond. We vinden elkaar in voor- en tegenspoed, acteren als professionele partners, denken in mogelijkheden en stimuleren initiatieven uit de organisatie en de stad. Zwolle is een stad in een regio die hard op weg is om de vierde economische topregio van Nederland te worden met innovatieve bedrijven die bijdragen aan onze maatschappelijke opgaven. De komende jaren staat er veel te gebeuren, waarbij we jouw inbreng en ideeën goed kunnen gebruiken. Als je voor Zwolle werkt, word je uitgedaagd om je talenten optimaal in te zetten en je blijvend te ontwikkelen. Je krijgt kansen om te verrassen en te vernieuwen. En de ruimte om positief tegendraads en soms wat rebels te zijn. Jezelf kunnen en mogen zijn; daar staan we in Zwolle voor. We waarderen, accepteren en respecteren elkaar om wie we zijn. Want het is de diversiteit die kleur geeft aan onze organisatie én stad. 

Eisen

 • Akkoord procedure en inhuurvoorwaarden (o.a. all- in tariefstelling wat betreft reiskosten woon-werk)

 • Indien van toepassing: Het betreft tijdelijke invulling van een reguliere functie bij de gemeente.
  De opdracht leent zich daarom niet voor invulling op zzp-basis. Eventueel geïnteresseerde zzp'ers kunnen zich op detacheringsbasis ( = met loonuitbetaling) laten aanbieden door een bureau. Doorleenconstructies zijn nadrukkelijk niet toegestaan.

 • Indien blijkt dat dit criterium niet naar waarheid is ingevuld wordt de opdracht per direct beëindigd.

 • Kandidaat beschikt over op CV aantoonbaar minimaal een afgeronde HBO opleiding.

Gunningscriteria

 • Kandidaat beschikt over op CV aantoonbaar minimaal een afgeronde HBO opleiding in de richting mobiliteit en/of planologie.

 • Kandidaat beschikt over op CV aantoonbaar minimaal 5 jaar werkervaring als verkeerskundige.

 • Kandidaat beschikt over op CV aantoonbare ervaring in werken in gebiedsontwikkelingen en gesprekken met ontwikkelaars.

 • Gesprekken vinden onder voorbehoud plaats in de week van 3 april 2023. Exacte datum en tijdvak volgen. Graag hier rekening mee houden.

 • De kandidaat beschikt over onderstaande competenties. Dit kan samen met kennis vertrouwen en ervaring worden getoetst in een persoonlijk gesprek.

  • kandidaat houdt de stedelijke belangen goed in het oog, maar kan ook meebewegen wanneer dat in het gezamenlijk belang beter is.

  • kandidaat is flexibel en kan improviseren

  • kandidaat kan goed gestructureerd en planmatig werken

  • kandidaat is resultaatgericht

  • kandidaat behoudt het overzicht, focus en levert op tijd

  • kandidaat heeft gevoel voor politieke en maatschappelijke verhoudingen en is goed in staat om periodiek de wethouder bij te praten over de ontwikkelingen.

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Jan de Vries via 06 - 365 104 90 of per mail via jan.devries@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.
 

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Adviseur Mobiliteit Spoorzone die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.