thumbnail
thumbnail
Projectleider Gebiedsontwikkeling (team Leefomgeving en Projectbureau)

Soest

Raadhuisplein 1, 3762 AV Soest, Nederland

Project- en Programmamanagement
Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
32 tot 36 uur Utrecht

Publicatiedatum:

20-01-2023

Sluitingsdatum:

27-01-2023

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

32 tot 36 uur

Organisatie
Werken voor de gemeente betekent werken voor onze 47.000 inwoners. Als gemeente ondersteunen we de samenleving op allerlei gebieden. Wij werken aan de leefbaarheid van onze gemeente en kijken daarbij naar de lange termijn. Op dit moment werken we o.a. hard aan de energietransitie voor een duurzame, toekomstbestendige gemeente. Ook bereiden we ons voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Verschillende bouwprojecten zijn in ontwikkeling (zoals de transformatie van Soesterberg Noord, woningbouwlocatie Oude Tempel en de Dalwegvisie) en we stimuleren sporten met verschillende projecten.

Team
We vormen samen met 275 professionals onze organisatie. Ons doel is een toekomstbestendige organisatie te zijn en mee te bewegen met wat de samenleving nodig heeft. Dat vraagt om flexibele, lerende professionals en leidinggevenden die hen daarin stimuleren, faciliteren en de ruimte geven. Daarom staan onze medewerkers centraal; zij leveren de resultaten aan onze inwoners, ondernemers en bestuur. Werken aan een toekomstbestendig Soest doen we volgens onze drie kernwaarden: samen (met collega’s, bestuur, samenleving en partners), met vertrouwen in elkaar en daarbij leren we van de dingen die we doen en van onze omgeving.

Als gemeentelijke organisatie werken we voor een diverse samenleving. Daarom vinden we het belangrijk dat onze organisatie net zo divers is.

Binnen de afdeling Ruimte formuleren, implementeren en beheren we het beleid over de fysieke leefomgeving. Bovendien coördineren we ruimtelijk georiënteerde projecten in de beleidsvormende fase. We doen dat in opdracht van het college, op een interactieve manier samen met inwoners, instanties gemeentebestuur en andere afdelingen. Onze uitgangspunten zijn integraal werken, inspelen op ontwikkelingen, lokale afwegingsruimte en participatie in lijn met de Omgevingswet. Kortom: onze afdeling is volop in beweging!

Omschrijving van de opdracht
Als Projectleider gebiedsontwikkeling ben je onderdeel van het Projectbureau (afdeling Ruimte). Het Projectbureau bestaat uit een team van 2 vaste projectleiders en 1 vaste project assistent. Daarnaast werken we met een flexibele schil. Met alle projecten die op stapel staan gaan we het team versterken en zijn we op zoek naar een ervaren Projectleider.

We staan voor een ambitieuze woonopgave. Bouwen en wonen zien we als vliegwiel; door te investeren in wonen zorgen we voor nieuwe impulsen aan de lokale en regionale economie en voor sociaal maatschappelijke ontwikkelingen. Hiermee creëren we kansen om het lokale voorzieningenniveau in onze gemeente nóg verder te versterken. We werken daarom hard aan een groot aantal woningbouwprojecten die hieraan een bijdrage leveren. En in die projecten geven we invulling aan diverse opgaven die spelen zoals energie, klimaat, mobiliteit, vluchtelingen opvang, etc. Om tot resultaat te komen spelen er verschillende mooie complexe projecten met regionale impact.

Om onze ambities mogelijk te maken stelde de gemeente Soest een speciale Taskforce Bouwen en Wonen in. Wat uitmondt in een Programma Bouwen aan Vertrouwen dat op dit moment in wording is. Voor het Projectbureau betekent dit een doorontwikkeling. Als gemeente maken we de overstap naar meer gebiedsgericht werken om uiteindelijk de overstap te maken naar opgavegericht werken.

Jouw opdracht:  

  • Integraal verantwoordelijk voor de realisering van (complexe) projecten op het gebied van o.a. woningbouw en infrastructuur. Dit in de driehoek van Bestuurlijk Opdrachtgever, Ambtelijk Opdrachtgever en Projectleider.

  • Afstemming met de opdrachtgever over de opzet, inhoud en besluitvorming van projecten, inclusief rapportages over GROTIK-aspecten.

  • Opstellen en afhandeling van bestuurlijke beslisdocumenten. Het college en raad informeer je over de voortgang.

  • Inhoudelijk/functioneel leidinggeven aan een integraal projectteam.

  • Budgetbeheer en financiële afwikkeling

  • Onderhandeling met marktpartijen, overlegt met inwoners en stakeholders, juridische procedures uitvoeren en zorgen dat overeenkomsten worden gesloten.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde opleiding op hbo bachelor opleiding;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het aansturen van projectteams in de rol van projectleider voor complexe projecten (Duidelijk benoemd in het CV);
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring bij een gemeentelijke instelling binnen het fysieke domein;
4. Aantoonbare werkervaring met gebiedsontwikkeling in de afgelopen 5 jaar;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met gebiedsontwikkeling binnen een gemeentelijke instelling (35 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met budgetbeheer (25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met juridische procedures, zoals o.a. bezwaar en beroep bij ontwikkelplannen en vergunningstrajecten (30 punten);
8. Een afgeronde hbo bachelor opleiding in de richting van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Gebiedsontwikkeling of Vastgoed (10 punten).

Competenties
- besluitvaardig en daadkrachtig;
- samenwerken;
- overtuigingskracht;
- omgevingsbewustzijn en politieke sensitiviteit.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 2 februari 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 1 februari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.

  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Jan de Vries via 06 - 365 104 90 of per mail via jan.devries@kbenp.nl. 

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Projectleider Gebiedsontwikkeling (team Leefomgeving en Projectbureau) die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.