thumbnail
thumbnail

Adviseur Stedenbouw

Soest

Raadhuisplein 1, 3762 AV Soest, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
24 tot 36 Utrecht

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

24 tot 36

Publicatiedatum:

25 mei 2023

Waar werken we aan in Soest
Werken voor de gemeente betekent werken voor onze 47.000 inwoners. Als gemeente ondersteunen we de samenleving op allerlei gebieden. Wij werken aan de leefbaarheid van onze gemeente en kijken daarbij naar de lange termijn. Op dit moment werken we o.a. hard aan de energietransitie voor een duurzame, toekomstbestendige gemeente. Ook bereiden we ons voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Verschillende bouwprojecten zijn in ontwikkeling (zoals de transformatie van Soesterberg Noord, woningbouwlocatie Oude Tempel en de Dalwegvisie) en we stimuleren sporten met verschillende projecten.

Dit zijn wij
We vormen samen met 275 professionals onze organisatie. Ons doel is een toekomstbestendige organisatie te zijn en mee te bewegen met wat de samenleving nodig heeft. Dat vraagt om flexibele, lerende professionals en leidinggevenden die hen daarin stimuleren, faciliteren en de ruimte geven. Daarom staan onze medewerkers centraal; zij leveren de resultaten aan onze inwoners, ondernemers en bestuur. Werken aan een toekomstbestendig Soest doen we volgens onze drie kernwaarden: samen (met collega’s, bestuur, samenleving en partners), met vertrouwen in elkaar en daarbij leren we van de dingen die we doen en van onze omgeving.

Als gemeentelijke organisatie werken we voor een diverse samenleving. Daarom vinden we het belangrijk dat onze organisatie net zo divers is.

Opdracht
Soest kiest ervoor om te investeren in ruimtelijke kwaliteit en om woningbouw te versnellen. Dit jaar werken we – op basis van onze omgevingsvisie – integraal aan diverse omgevingsprogramma’s. Op basis van ons unieke dna geven we zo plek aan de diverse ruimtevragers in onze gemeente. Onze formatieruimte groeit mee. De vaste invulling daarvan stemmen we graag af op de omgevingsprogramma’s. In de tussentijd zoeken wij een adviseur Stedenbouw die tijdelijk het team dat nu bestaat uit twee collega’s komt versterken.

Als Adviseur Stedenbouw werk je met jouw collega’s onder andere aan:

  • Het adviseren over ruimtelijke plannen, inclusief deelname aan de nieuwe intake- en omgevingstafel. Aan deze tafel adviseer je met collega’s integraal over diverse initiatieven. Er lopen binnen de gemeente veel mooie initiatieven zoals het landelijke voorbeeldproject Soesterberg-Noord en diverse plannen van zowel corporaties als ontwikkelaars of particuliere initiatiefnemers
  • Deelnemen aan het stedenbouwkundig overleg met je collega's

 Vereisten / knock-outcriteria;
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring op het gebied van stedenbouw;
3. Kandidaat is beschikbaar voor minimaal 24 uur per week.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4.Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het thema stedenbouw (30 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met integrale advisering over ruimtelijke plannen in de vorm van een omgevingstafel of vergelijkbaar (20 punten);
6. Aantoonbare kennis van of affiniteit met (aantoonbaar gemaakt door een korte toelichting) de ruimtelijke ordening (20 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar bij of voor een overheidsinstelling (10 punten);
8. Beschikbaar op maandag en donderdag ivm overleg porteuillehouder en omgevingstafel (10 punten);
9. Detavast constructie: kandidaat is bereid om bij wederzijdse interesse na minimaal 1040 gewerkte uren kosteloos bij de opdrachtgever in dienst te treden (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
- Gestructureerd
- Oplossingsgericht
- Communicatief vaardig

- Initiatiefrijk
- Besluitvaardig

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10a. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: ma - di - do (hybride werken is mogelijk).

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 8 juni tussen 13:00 en 15:30u. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk woensdag 7 juni 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 31 mei 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 1 juni 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 5 juni 2023, 09:00 uur Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Adviseur Stedenbouw die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.