thumbnail
Teammanager Parkeren, Auto en Fiets

Rijswijk

Bogaardplein 15, 2284 DP Rijswijk, Nederland

Overig
Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
32 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

18-06-2022

Sluitingsdatum:

24-06-2022

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

32

Organisatie
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, maar koestert zijn eigenheid. De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven. Ideaal om je werkervaring te verdiepen én te verbreden.

Werken voor Rijswijk betekent werken voor een veelzijdige stad in een dynamische regio die altijd in beweging is. Jouw ideeën en kennis kunnen we goed gebruiken. Samen met bewoners, ondernemers en partners bouwen we aan een inclusieve stad waar ruim 55.000 inwoners, ondernemers en bezoekers van Rijswijk prettig én gezond kunnen wonen, werken én meedoen. Kortom: ‘De verantwoordelijkheid om het fantastisch te doen voor Rijswijk’, dat is onze missie. Daarbij handelen we naar onze kernwaarden: toewijding, betrokkenheid, betrouwbaarheid en deskundigheid.

Wij zijn een toegankelijke organisatie met ongeveer 470 medewerkers verdeeld over 35 teams in 4 domeinen. We hebben een prettige en informele werksfeer waarin collega’s uit verschillende delen van de organisatie elkaar gemakkelijk weten te vinden. Binnen de menselijke maat van Rijswijk kun je écht een verschil maken voor Rijswijk en is jouw werk goed zichtbaar. Niet alleen binnen de organisatie, maar ook daarbuiten!

Team
Het team Parkeren, Auto en Fiets houdt zich bezig met verschillende thema’s binnen het vakgebied parkeren. Van adviseren over parkeren bij (ver)bouwplannen tot gebiedsontwikkelingen, invoeren betaald parkeren en onderhouden en verbeteren daarvan tot aanpassingen parkeermogelijkheden op straat en realiseren van stallingsvoorzieningen voor fietsers.  Recent is door een externe partij, een evaluatie van de Parkeerketen uitgevoerd. De adviezen en aandachtspunten die hierin genoemd staan zijn verwerkt in het Jaarwerkplan en worden momenteel tot uitvoer gebracht.  

Opdracht
Binnen het Team van Parkeren, Auto en Fiets (PAF) zoeken we, voor de duur van 6 maanden, een Teammanager.

De volgende werkzaamheden behoren tot je takenpakket:
- je zorgt voor de dagelijkse aansturing van het team;
- je implementeert de adviezen van de evaluatie Parkeerketen, waaronder een organisatie- en bedrijfsvoering advies over team PAF.
- je bent verantwoordelijk voor het informeren van de portefeuillehouder over de processen binnen Parkeren.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Teammanager;
2. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar binnen een gemeentelijke organisatie;
3. ‘Bring you own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop en/of ipad;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal een afgeronde HBO bachelor opleiding (20 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als Teammanager binnen het Ruimtelijk Domein in een politiek-/ bestuurlijke omgeving (35 punten);
6. Aantoonbare werkervaring binnen het vakgebied van betaald parkeren binnen een gemeentelijke organisatie (duidelijk weergegeven in het cv middels een toelichting) (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het implementeren van organisatievraagstukken binnen een gemeentelijke organisatie (duidelijk weergegeven in het cv middels een toelichting) (25 punten).

Competenties

  • Je hebt goede communicatieve vaardigheden en het vermogen om daadwerkelijk contact te maken met alle stakeholders;
  • Je hebt een analytisch en ondernemend vermogen om je adviezen op een creatieve en frisse manier tot realisatie te brengen;
  • Je hebt een uitstekend gevoel voor de bestuurlijke en politieke sensitiviteit;
  • Het structureren en stroomlijnen van processen zit in je DNA.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen:  maandag t/m vrijdag

Planning
De gesprekken bij de gemeente worden in overleg ingepland.   

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 21 juni 2022, 09.00 uur.  De vragen en bijbehorende antwoorden worden op uiterlijk woensdag 22 juni 2022  gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 24 juni 2022, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Teammanager Parkeren, Auto en Fiets die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.