thumbnail
thumbnail

Casemanager Omgevingswet

Bogaardplein 15, 2284 DP Rijswijk, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€110
36 Zuid-Holland

Begindatum:

1 mei 2024

Einddatum:

1 aug 2024

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

29 mrt 2024

Organisatie
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, en koestert zijn eigenheid. Rijswijk groeit. Het aantal inwoners steeg in zes jaar tijd van 49.000 in 2016
naar 57.000 in 2022. De groei gaat na 2022 door.  De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven.

De ambtelijke organisatie telt ca. 500 interne medewerkers en ongeveer 200 externe medewerkers. Rijswijk is een organisatie die wordt getypeerd door een familiaire sfeer, korte lijnen, veel ruimte voor zelfstandigheid en eigen initiatief. We kennen binnen de gemeentelijke organisatie vier kernwaarden: Toewijding, Betrokkenheid, Betrouwbaarheid en Deskundigheid die leidend zijn in ons dagelijks handelen.  

Met de groei van de stad zal ook de organisatie een schaalsprong moeten doormaken. Zodanig dat we als organisatie in de pas lopen met de ontwikkeling die Rijswijk als stad doormaakt. En we garant blijven staan voor een goede uitvoering van onze taken.

Opdracht
Het team Vergunningen, Archeologie en Monumentenzorg bestaat uit drie onderdelen:

 1. Wabo-vergunningen;

 2. Vergunningen APV en Bijzondere wetten;

 3. Archeologie en Monumentenzorg.

Op dit moment wordt in afwachting van de implementatie Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen voor het onderdeel Wabo-vergunningverlening uitgewerkt hoe de formatie er uit moet zien. Met het oog hierop wordt ingezet op inhuur.

Voor de opdracht wordt uitgegaan van de rol als casemanager, waarbij je verantwoordelijk bent voor de afhandeling van formele aanvragen, maar ook zogenoemde principeverzoeken afhandelt. De aanvragen zien deels op hoogbouw en transformaties.

De functie van Casemanager kenmerkt zich door de diversiteit aan werkzaamheden.

 1. Wekelijks worden de binnengekomen aanvragen verdeeld. Je neemt proactief cases onder je hoede. Voor jouw cases zorg je voor de vertaling van beleid naar toetsing en uitvoering;

 2. Je bent hét aanspreekpunt voor de cases die je behandelt, zowel intern naar adviseurs en intern samen met de teammanager naar de wethouder, als extern naar de aanvrager;

 3. Je doet zelfstandig onderzoek, controleert op volledigheid, signaleert risico’s, toetst aanvragen aan het bestemmingsplan en beleidskaders, maakt besluiten op en communiceert helder jouw besluit;

 4. Je vertegenwoordigt de gemeente in diverse overlegstructuren;

 5. Je bent samen met de teamjurist verantwoordelijk voor de afhandeling van bezwaar;

 6. Je bent roulerend voorzitter van het werkoverleg van het team.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau op het gebied van Bouwen, Ruimtelijke ordening en/of Planologie;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als WABO Casemanager bij een gemeentelijke organisatie
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met Centric Leefomgeving;
4. Afgeronde opleidingen ABW-1 en ABW-2.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als WABO Casemanager bij een gemeentelijke organisatie (35 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar met complexe dossiers en grote aanvragen voor de activiteit bouwen en afwijken bestemmingsplan, benoem dit in het cv (25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met aanvragen voor hoogbouw en transformaties (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met uitgebreide procedures Monumenten (10 punten);
9. Een maximaal uurtarief van €110,- excl BTW en inclusief Fee Flextender en reiskosten woon-/ werkverkeer (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Gezien de uitdagingen waarvoor de gemeente Rijswijk zich gesteld weet, verwachten we van de kandidaat dat deze op korte termijn van meerwaarde is voor onze organisatie. Voor deze opdracht is het van belang dat je de volgende competenties bezit:

-Nauwkeurig;
- Verantwoordelijk;
- Analytische vermogen;
- Klant-, kwaliteits- én omgevingsgericht.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.

 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 9 april 2024 van 9 uur tot 11 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 8 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 2 april 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 3 april 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 4 april 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Casemanager Omgevingswet die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.