thumbnail
thumbnail

Secretaris Regionale Stuurgroep Oost

Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
16-20 Utrecht

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

1 jul 2025

Uren per week:

16-20

Publicatiedatum:

6 jun 2024

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Opdracht
Pragmatisch waar het kan en punctueel waar het moet. Sensitief, toegankelijk en zorgvuldig. Zo ondersteunt u de voorzitter en Regionale Stuurgroep Utrecht-Oost (RSG-Oost) bij het verbinden van mensen, organisaties, beleid en uitvoering. U bent een ervaren secretaris met visie en hart voor het landelijk gebied, voor de schoonheid van het polderen en voor de mensen die daaraan werken. Als onafhankelijk secretaris bevordert u effectieve besluitvorming en samenwerking in Utrecht-Oost. Tactvol, ondernemend en communicatief sterk, dat typeert uw werkwijze. U bent voor 16 tot 20 uur per week beschikbaar. Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht stelden eind 2022 de Uitvoeringsstrategie voor het Landelijk Gebied (ULG) vast. De secretaris wordt voorgedragen door de RSG-Oost en aangesteld door de Provincie Utrecht.

Pionieren, verbinden en tot effectieve besluitvorming komen. Daar gaat het om bij de gebiedsgerichte aanpak waaraan u als onafhankelijke secretaris bestuurlijke ondersteuning geeft voor de regio Utrecht-Oost. In de stuurgroep treft u vertegenwoordigers van de provincie Utrecht, de waterschappen, de gemeenten en relevante maatschappelijke organisaties uit de agrarische sector, natuur- en milieuorganisaties en particulier grondbezit. U draagt bij aan de verbinding van deze partijen in het landelijk gebied. Als onafhankelijk secretaris ondersteunt u de Regionale Stuurgroep Utrecht-Oost en met name de voorzitter. U bent de sensitieve en strategische spil in het ambtelijke netwerk. Uw werk draait om besluitvorming die toewerkt naar realistische invulling van de doelen op het gebied van water, natuur (inclusief stikstof) en klimaat. Voor het bereiken van deze doelen is een transitie van het landelijk gebied van groot belang.

Uw verantwoordelijkheden

  • U bent de spil in het ambtelijk netwerk voor de RSG-Oost, verbindend tussen alle gebiedspartijen. U richt hiervoor een ondersteunende organisatie of netwerk in.

  • U ondersteunt de voorzitter bij de rol als boegbeeld van de RSG-Oost, inclusief ambtelijk bespreken van onderwerpen en signaleren van aandachtspunten voor de RSG-Oost.

  • U stelt in afstemming met de voorzitter de agenda’s op voor de RSG-Oost en de agendacommissie. U zorgt ervoor dat notulen en bijlagen opgesteld en beschikbaar zijn.

  • U stemt regelmatig af met de secretaris van de Regionale Stuurgroep-West, zorgt voor afstemming met- en neemt indien nodig deel aan de werkgroepen van de regionale stuurgroepen, met gebiedsinitiatieven en met LEADER.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring in of met publieke organisaties en maatschappelijke partijen. Bij voorkeur met landbouw en natuur en de opgaven van het landelijke gebied;
2.  Je bent politiek sensitief en kunt omgaan met tegengestelde belangen, waarbij u durft te confronteren indien nodig;
3. Aantoonbare werkervaring als secretaris van omvangrijke en complexe bestuurlijke overleggen;
4. Je hebt een onafhankelijke positie binnen het netwerk landelijk gebied in Utrecht;

Selectiecriteria (weging, totaal 100 punten)
5. Je hebt kennis van, en ervaring met gebiedsgericht werken in het landelijk gebied, bij voorkeur in het gebied van Utrecht-Oost (20 punten);
6. Je bent initiërend en ondernemend vanuit strategisch inzicht, met bestuurlijke en politieke sensitiviteit en tactvol in het ambtelijk functioneren (10 punten);
7. Je bent resultaatgericht, pragmatisch als het kan, punctueel als het moet (10 punten);
8. Je bent communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk en hebt het vermogen om relaties op te bouwen en te onderhouden met de stakeholders (overheid en andere partijen) in het gebied (20 punten);
9. Je bent verbindend, flexibel en gericht op het gedeelde belang en u bent vertrouwd met het proces van gezamenlijke besluitvorming in een multi-stakeholderomgeving (20 punten);
10. Je heeft strategisch inzicht, specifiek op het vlak van gebiedsgericht werken (10 punten);
11. Je bent in staat te werken vanuit creativiteit, humor en met relativeringsvermogen (10 punten).

Competenties
Zie onder vereisten en selectiecriteria.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in Uurtarief € 100,00 – € 125,00 exclusief BTW.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: vrij in te vullen.
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever worden op een nader te bepalen moment gepland. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo snel mogelijk bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Voor de zzp'er

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.

  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Hibo Abdi via 06 43 36 34 42 / hibo.abdi@kbenp.nl.
Help
Contact
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Wil je even sparren met een van onze adviseurs?
Neem contact op met onze opdracht adviseur over de opdracht. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen via de contact pagina.
Opdracht Adviseur Hibo Abdi
Hibo Abdi
Opdracht Adviseur

Ben jij de Secretaris Regionale Stuurgroep Oost die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.