thumbnail
Projectleider en adviseur stikstof en natuur

Provincie Utrecht

Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, Nederland

Project- en Programmamanagement
Sluit over 2 dagen
€130,-
28 Utrecht

Publicatiedatum:

03-08-2022

Sluitingsdatum:

16-08-2022

Begindatum:

01-09-2022

Einddatum:

01-09-2023

Uren per week:

28
Heb jij ruime ervaring met het aansturen van projecten, kan je goed (beleids)nota’s schrijven, heb je die ervaring op het vlak van stikstof en Natura 2000 en doe je dat graag binnen een dynamisch en bestuurlijk dossier, lees dan snel verder over deze uitdagende functie voor de Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof en Natuur (IPSN)!

Wie zijn wij?
BIJ12 werkt voor provincies en brengt kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. Wij zorgen voor uniformiteit in informatievoorziening en de uitvoering van provinciale regelingen. BIJ12 ondersteunt provincies bij hun werk op het gebied van natuur en informatiesystemen en is opgericht door de provincies als onderdeel van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Kijk voor meer informatie ook op www.BIJ12.nl
Hieraan wordt gewerkt vanuit 4 units:
  • Faunazaken en ACSG (Advies Commissie Schade Grondwater)
  • Natuurinformatie en Natuurbeheer
  • GBO voor het beheer van gezamenlijke informatiesystemen
  • Het Expertiseteam Stikstof en Natura 2000
Deze uitvraag wordt in opdracht van IPSN verzorgt vanuit het Expertiseteam Stikstof en Natura 2000.

Over het Expertiseteam Stikstof en Natura 2000
Het Expertiseteam Stikstof en Natura 2000 ondersteunt provincies bij de uitvoering van het stikstofbeleid op het gebied van beleidsontwikkeling, vergunningverlening, natuur(herstel) en monitoring. Met onze werkzaamheden ondersteunen wij de Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof en Natuur (IPSN) en het Programma Natuur. We werken nauw samen met andere units binnen BIJ12, onze collega’s van het IPO, de provincies en het RIVM. Wij zijn een multidisciplinair team van ruim veertig enthousiaste en gemotiveerde medewerkers en vinden professionaliteit en een open, gezellige werksfeer belangrijk.
 
Over aanpak stikstof en het programma Natuur
De landelijke aanpak stikstof is binnen provincies
georganiseerd in de vorm van een interprovinciale programmaorganisatie. Onder aansturing van een programmadirecteur en 3 programmamanagers wordt langs 4 programmalijnen uitvoering gegeven aan de beleidsontwikkeling en -uitvoering van het stikstofdossier. Het betreft de programmalijnen: beleidsontwikkeling VTH, gebiedsgerichte aanpak, landelijke transitie en zorgdragen voor een goede en gerichte bestuurlijke besluitvorming. De drie inhoudelijke programmalijnen worden aangestuurd door een opgavemanager in nauwe afstemming met de betreffende programmamanager. Het Programma Natuur is ondergebracht in de programmalijn landelijke transitie en betreft een samenwerking tussen provincies en het Rijk en draagt eraan bij dat de Nederlandse natuur in de toekomst in een blijvend goede staat verkeert. Hiermee wordt op het vlak van natuurherstel uitvoering gegeven aan de landelijke aanpak stikstof.

Wat ga je doen?
Voor de Interprovinciale programmaorganisatie Stikstof en Natuur (IPSN) zijn we opzoek naar breed inzetbare adviseurs met aansturende en strategische capaciteiten. Het gaat daarbij om rollen als zware projectleider, coördinatie op complexe thema’s of het vervullen van de rol als zware beleidsadviseur. Binnen IPO verband wordt IPSN zo opgebouwd dat meer flexibel kan worden geanticipeerd op de inherente dynamiek van het stikstof- en natuurdossier en de behoefte om op nieuwe `opgaven’ snel de juiste persoon te kunnen zetten. Hierbij wordt gedacht aan een pool van zware adviseurs met de nodige ervaring op het vlak van advisering, projectleiding en/of coördinerende rollen op een zeer politiek-bestuurlijk dossier. Het is daarbij de ambitie om met elkaar een meerjarige samenwerking aan te gaan. Binnen deze opdracht zal in de eerste periode de focus liggen op het domein Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.  

Wat zijn je verantwoordelijkheden?
Jij werkt samen met en onder verantwoordelijkheid van de programmanager die aan de lat staat voor Uitvoeringsbeleid VTH en ondersteunend instrumentarium (AERIUS, Monitoring & data).  Jij geeft sturing aan een of meerdere projecten binnen het het domein VTH, staat aan de lat voor de daarvoor benodigde bestuurlijke besluitvorming en hebt daarbij de interbestuurlijk vertegenwoordigende rol namens provincies. Jij werkt hierbij nauw samen met het Rijk en andere belangrijke stakeholders en verzorgt het daarvoor benodigde relatiebeheer. Op tactisch niveau sta jij aan de lat voor het organiseren en aansturen van het projectteam om tot de gevraagde producten te komen en te borgen dat dit met het juiste draagvlak en afstemming binnen interprovinciaal verband geschiedt. Als projectleider en adviseur heb je daarnaast oog voor de bredere samenhang met andere onderdelen binnen de programmaorganisatie en organiseer je de daarvoor benodigde afstemming en afspraken.

Wat vragen we?
Jij bent onze gedroomde kandidaat als:
  • je beschikt over een academisch werk- en denkniveau;
  • je aantoonbaar langdurige ervaring hebt met projectmanagement bij de overheid, bij voorkeur op het gebied van VTH, stikstof en binnen de provincie(s);
  • je een stevige persoonlijkheid en gesprekspartner bent die kan omgaan met verschillende belangen en realiteiten;
  • je beschikt over bestuurlijke sensitiviteit en affiniteit hebt met het werken in een interbestuurlijke omgeving;
  • je niet alleen oog hebt voor proces en draagvlak, maar ook voor resultaten en de koppeling kan leggen met de inhoud/ uitvoering;
  • je op je plaats voelt in een zeer dynamische werkomgeving en je snel nieuwe kennis eigen maakt

De opdracht is voor 24-32 uur per week, voor minimaal 1 jaar met de optie tot verlenging met 2 x 12 maanden.
Verlenging vindt plaats op basis van verder gelijkblijvende contractuele voorwaarden (waaronder het uurtarief).

Werkzaamheden vinden op dit moment digitaal plaats, op termijn is dit in Utrecht (BIJ12) en in Den Haag (IPO).

Gemiddeld 24 uur per week
Verlengingsoptie: 2 x 12 maanden
Verlenging vindt plaats op basis van verder gelijkblijvende contractuele voorwaarden (waaronder het uurtarief).
 

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Projectleider en adviseur stikstof en natuur die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.