thumbnail
thumbnail

Medewerker beleidsuitvoering natuurbeheer

Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
32-40 Utrecht

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

1 feb 2025

Uren per week:

32-40

Publicatiedatum:

6 jun 2024

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Opdracht
Binnen het team Natuur en Landbouw (NEL) ben je onderdeel van het cluster Subsidies, borging en compensatie natuur. Het cluster is onder meer verantwoordelijk voor het verlenen van subsidies voor agrarisch natuurbeheer (ANLb), natuurbeheer, functieverandering van landbouwgrond naar natuur, en inrichting en kwaliteitsverbetering van natuurterreinen. Als medewerker beleidsuitvoering natuurbeheer draag je bij aan het verlenen van deze subsidies. Binnen het cluster werk je in een hecht team van 5 á 6 personen samen en worden in onderling overleg de werkzaamheden verdeeld. Samen bouw je aan een stabiel en een goed werkend systeem voor de subsidieverlening.

Jouw werkzaamheden betreffen meer in het bijzonder:

 • het beoordelen en afhandelen van subsidieaanvragen op grond van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016 en de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie Utrecht (SKNL) voor agrarisch natuurbeheer, natuurbeheer, functieverandering, inrichting en kwaliteitsverbetering van natuurterreinen;

 • het (in)regelen van complexe werkprocessen rondom de uitvoering van deze subsidieregelingen in overleg met andere teams binnen de provincie en met externe partijen;

 • het leveren van een bijdrage aan gewenste wijzigingen van bestaande subsidieregelingen en het opstellen van nieuwe subsidieregelingen.

Je werkt hierbij intern samen met collega’s van o.a. de teams NEL, Water, grondzaken, het provinciale Subsidieloket en het programma Agenda Vitaal Platteland (AVP). Extern werk je samen met agrarische collectieven, waterschappen, natuurcollectieven, grote natuurbeheerders en andere provincies (IPO en BIJ12), RVO en Boerennatuur.

De uitvoering van subsidieregelingen voor natuur is volop in beweging. We werken binnen de standaarden die de twaalf provincies gezamenlijk hebben afgesproken. Tegelijkertijd proberen we maatwerk te bieden en vragen onze partijen buiten ook dit maatwerk. Als medewerker zit je continu in dit spanningsveld. Je bent in staat in te spelen op de vragen van buiten en in te schatten welke ruimte er binnen de standaarden gecreëerd kan worden. Je staat daarvoor stevig in je schoenen en kunt ook nee zeggen als de ruimte er niet is. Je bent in staat complexe problematiek uiteen te rafelen en helder op papier te zetten. Je ontwikkelt door en houdt daarbij goede aansluiting met IPO/Bij12 en RVO. In de overleggen met natuurbeheerders, natuurcollectieven en agrarische collectieven durf je ook zaken die minder goed gaan aan de orde te stellen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare kennis van het werkveld natuurbeheer en de relevante subsidieregelgeving;
2. Aantoonbare werkervaring met het afhandelen van subsidieaanvragen;

Selectiecriteria (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in het domein landelijk gebied; (30 punten)
4. Aantoonbare werkervaring met Excel; (15 punten)
5. Aantoonbare kennis Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap; (20 punten)
6. Aantoonbare kennis van Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer; (20 punten)
7. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau. (15 punten)

Competenties
Je beschikt over onderstaande competenties:

 • Je bent consciëntieus en kan goed plannen en organiseren;

 • Je bent flexibel en klantgericht;

 • Je werkt graag samen en beschikt over uitstekende netwerkvaardigheden;

 • Je staat stevig in je schoenen en kunt goed met tegenstrijdige belangen omgaan;

 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling;

 • Je hebt een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja/nee

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever worden op een later moment gepland. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo snel mogelijk bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Voor de zzp'er

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.

 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Hibo Abdi via 06 43 36 34 42 of per mail via hibo.abdi@kbenp.nl.
Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om je in te schrijven.

Documenten:

Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Medewerker beleidsuitvoering natuurbeheer die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.