thumbnail
thumbnail

Jurist overeenkomsten (1 of meerdere kandidaten) - 070842

Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 105,00
16 - 36 uur Overijssel

Begindatum:

15 jul 2024

Einddatum:

31 dec 2024

Uren per week:

16 - 36 uur

Publicatiedatum:

6 jun 2024

Optie tot verlenging
De opdracht kan na de initiële looptijd, in overleg tussen de Provincie Overijssel en de opdrachtnemer/kandidaat één of meerdere malen verlengd worden. De duur en de inzet worden in gezamenlijk overleg bepaald. De voorwaarden worden bij een eventuele verlenging niet aangepast en zijn niet onderhandelbaar. Het tarief kan wel op verzoek van leverancier aangepast worden (zie aanvullende informatie voor voorwaarden). De eventuele verlenging is altijd voor een bepaalde tijd en door de Provincie Overijssel schriftelijk kenbaar gemaakt aan de opdrachtnemer/kandidaat.

Organisatie
De afdeling Wegen en Kanalen heeft binnen provincie Overijssel de zorg voor de provinciale infrastructuur. De afdeling is verantwoordelijk voor het aanleggen en beheren van de provinciale wegen, waterwegen en de objecten die daaraan gerelateerd zijn zoals bruggen en sluizen.  

Je komt te werken binnen het team ontwikkeling & expertise dat verantwoordelijk is voor de inhoudelijke kaders en eisen waar onze wegen en vaarwegen aan moeten voldoen.  

Het team bestaat uit 40 collega’s met experts, adviseurs, juristen en beleidsontwikkelaars. Voor het opstellen van overeenkomsten werk je veel samen met collega’s uit andere teams die werken aan projecten en het dagelijks onderhoud van onze (vaar)wegen. 

Project
Het juridisch cluster is door het creëren en in stand houden van de juridische kaders voor het beheren van onze wegen en vaarwegen.

Het belangrijkste deel de werkzaamheden van de kandidaat zal bestaan uit het inwerken van een junior juridisch adviseur overeenkomsten.

Opdracht omschrijving
Door interne doorgroei naar deze functie zoeken we iemand die onze collega op vlieghoogte kan brengen bij het uitwerken van verschillende overeenkomsten. Daarnaast werk je mee om nieuwe situaties na aanleg van wegen en vaarwegen goed te borgen en de werkvoorraad in balans te krijgen. Het betreft bijvoorbeeld gebruikersrechten voor aanwonenden en afspraken met andere organisaties zoals gemeenten en waterschappen.

Voor een goede invulling van de rol zoeken we een kandidaat die overzicht houdt en in staat is om prioriteiten te stellen en kennis en ervaring heeft in het verbintenissenrecht. Je werkt goed samen en bent goed in contact met de burgers en andere overheden. Daarbij verwachten we sterke communicatieve vaardigheid, zowel mondeling, digitaal als op schrift. Je bent iemand die anderen graag wat leert en dit op een plezierige manier gericht op de ander kunt overbrengen.

Verantwoordelijkheden / Resultaten
Je bent een kandidaat die zich graag vastbijt in de ontwikkeling van wetten en regels en de vertaling hiervan naar overeenkomsten. Je ondersteunt aan de ene kant onze collega om de werkvoorraad op een hanteerbaar peil te krijgen en je coacht onze collega om dit zelf te kunnen.

Je verdiept je in de juridische context van onze provinciale regelgeving en komt met voorstellen om ons werk toekomstvast en efficiënter te organiseren.   

Beschikbaarheid
De Kandidaat is inzetbaar vanaf 15 juli 2024 tot en met 31 december 2024 voor 16 tot 36 uur per week. Voor de mogelijkheid of de inhuuropdracht (Overeenkomst) kan worden verlengd wordt verwezen naar hetgeen hierover is opgenomen in het functieprofiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in deze offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Eisen

 • U voegt een CV van maximaal 3 pagina's A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe. Indien het CV (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4's, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4's beoordeeld, waarna de overige A4's buiten de beoordeling worden gehouden. Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. Waar van toepassing dient u bij alle eisen en wensen het veld "Toelichting" in de applicatie in te vullen. De provincie Overijssel beoordeelt uw offerte uitsluitend op de informatie die u bij deze toelichtingen invult. Als uit de toelichting bij een eis blijkt dat u niet voldoet aan de eis dan wordt u uitgesloten. Als uit de toelichting bij een wens niet blijkt dat u punten verdient voor deze wens dan ontvangt u geen punten. Wanneer u in deze toelichtingen alleen maar verwijst naar het CV en / of naar overige documenten, dan wordt u uitgesloten (eis) of ontvangt u geen punten (wens). Het ingediende CV en / of overige documenten dienen louter ter verificatie van hetgeen u in de toelichtingen heeft opgeschreven.

 • De aanbieder gaat zonder voorbehoud akkoord met de bepalingen in deze offerteaanvraag en verklaart dat alle aangeleverde gegevens en antwoorden juist en volledig zijn.

 • De kandidaat heeft de afgelopen twee jaar geen arbeidsovereenkomst of geen tijdelijke arbeidsovereenkomst bij de provincie Overijssel gehad.

 • De Aanbieder levert de onderstaande gegevens aan. 1. Naam aangeboden Kandidaat: Naam: ... 2. Naam, adres en woonplaats van de aanbiedende organisatie. Naam organisatie: ... Adres: ... Woonplaats: ... 3. Naam, e-mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon bij Aanbieder voor deze offerteaanvraag. Naam: ... E-mailadres: ... Telefoonnummer: ... 4. Naam en functie van de handelingsbevoegde (blijkend uit de in te dienen KvK uittreksel) ondertekenaar van aanbieder ten behoeve van de eventuele overeenkomst. Naam: ... Functie: .. 5. Indien externe eerder een interim opdracht bij de provincie Overijssel heeft uitgevoerd vult u de gegevens hiervan dan hieronder in (bij meerdere opdrachten de onderstaande gegevens voor elke opdracht vermelden). Opdracht: ... Periode: ... Eenheid / team / contactpersoon: ...

 • Gezocht wordt naar een opdrachtnemer, niet zijnde een zzp'er

 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde hbo-opleiding op juridisch vakgebied, zowel privaatrechtelijk als bestuursrechtelijk, zoals hbo Rechten of een universitaire opleiding Rechten.

 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar werkervaring als juridisch adviseur/jurist in de periode: 2015-heden.

Wensen

 • De kandidaat heeft aantoonbaar kennis van/werkervaring als jurist met vraagstukken van infrastructuur en openbare ruimte heeft. Beschrijf beknopt waar dit uit blijkt. Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw antwoord met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens. (10%)

 • De kandidaat heeft aantoonbaar kennis en werkervaring als jurist met betrekking tot verbintenissenrecht. Beschrijf beknopt waar dit uit blijkt. Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw antwoord met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens. (30%)

 • MOTIVATIE Beschrijf in de toelichting beknopt waarom u deze opdracht graag wilt doen en welke aspecten deze opdracht aantrekkelijk voor u maken. Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw motivatie met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens. (30%)

 • ERVARING (optioneel) Beschrijf in de toelichting beknopt 2 opdrachten die u eerder heeft uitgevoerd die vergelijkbaar zijn met deze opdracht. Beschrijf per genoemde opdracht op welke manier deze vergelijkbaar is met onze opdracht, uw verantwoordelijkheden, het door u behaalde resultaat en de door u verrichte werkzaamheden. Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw ervaring met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens. (30%)

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Sybren Hindriks via 06 43 53 65 77 of per mail via sybren.hindriks@kbenp.nl.
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Jurist overeenkomsten (1 of meerdere kandidaten) - 070842 die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.