thumbnail
thumbnail
Contractmanager Aanpak schades Kanaal Almelo de Haandrik - 062899

Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 120,00
20-28 Overijssel

Begindatum:

12 okt 2023

Einddatum:

13 okt 2024

Uren per week:

20-28

Publicatiedatum:

11 sept 2023

Optie tot verlening
De opdracht kan na de initiële looptijd, in overleg tussen de Provincie Overijssel en de opdrachtnemer/kandidaat één of meerdere malen verlengd worden. De duur en de inzet worden in gezamenlijk overleg bepaald. De voorwaarden worden bij een eventuele verlenging niet aangepast en zijn niet onderhandelbaar. Het tarief kan wel op verzoek van leverancier aangepast worden (zie aanvullende informatie voor voorwaarden). De eventuele verlenging is altijd voor een bepaalde tijd en door de Provincie Overijssel schriftelijk kenbaar gemaakt aan de opdrachtnemer/kandidaat.

Organisatie
De eenheid Wegen en Kanalen heeft binnen provincie Overijssel de zorg voor de provinciale infrastructuur. De eenheid is verantwoordelijk voor het bouwen en beheren van de provinciale wegen, waterwegen en objecten die daaraan gerelateerd zijn zoals bruggen en sluizen, maar ook bodemsaneringsprojecten vallen onder de eenheid. De eenheid zorgt ervoor dat de benodigde infrastructurele voorzieningen worden gerealiseerd en dat het benodigde onderhoud wordt uitgevoerd.

Project
Voor het project Aanpak schades Kanaal Almelo-De Haandrik, zoeken we een contractmanager.

Opdracht omschrijving
Zie project.

Je bent verantwoordelijk voor het contractmanagement en de contractbeheersing van (onderdelen van) het project. Je stuurt het team aan dat deze werkzaamheden uitvoert en geeft invulling aan de contractbeheersing en -aansturing. Hierbij is nauwe samenwerking met de andere taakvelden binnen het project essentieel. Je bent het aanspreekpunt als het gaat over het contract voor de adviseur(s) en/of de aannemer(s) en onderhoudt de dagelijkse contacten op het project. Waar nodig voer je in samenspraak met de projectleider de onderhandeling met de opdrachtnemer(s). Je bent daarbij ook in staat tot het geven van adviezen op het gebied van contractmanagement.

Je bent daarnaast verantwoordelijk voor het, in voorkomende gevallen, opzetten van benodigde contract- en aanbestedingstukken en het doorlopen van de bijbehorende aanbestedingsprocedures, waarbij de verschillende procedures voor jou gesneden koek zijn. Voor zowel enkelvoudig onderhands als bijvoorbeeld Europese aanbestedingen draai jij je hand niet om.

Tijdens de uitvoering van de contracten voer je overleg met de opdrachtnemers over onder andere de voortgang, het wijzigingenproces en het risicomanagement. Als contractmanager ben je naast lid van het projectteam ook trekker van het aanbestedingsteam, waarbij er inbreng en sturing wordt verwacht ten aanzien van het adviseren, opstellen en beoordelen van aanbestedingsdocumenten. Je werkt daarbij nauw samen met de andere projectteamleden. Ook onderhoud je een nauwe relatie met de collega’s van de centrale inkoopafdeling.

Verantwoordelijkheden / Resultaten
Je bent verantwoordelijk voor de procesmatige beheersing van (bestaande) contracten en het opzetten en aangaan van nieuwe contracten binnen de randvoorwaarden van tijd, geld, kwaliteit en risico’s. Je werkt nauw samen met de afdeling juridische zaken, de zaakbegeleiders, inkooporganisatie ONS en uiteraard leg je verantwoording af bij de projectleider. Je bent daarbij vasthoudend maar ook flexibel, resultaatgericht en rondt graag zaken binnen de gestelde termijn en op de afgesproken wijze af. Tegelijkertijd beweeg je mee wanneer de dynamiek van het project daarom vraagt.

De opdracht eindigt als het laatste contract is uitgediend.

Beschikbaarheid
De Kandidaat is inzetbaar vanaf 12 oktober 2023 tot en met 13 oktober 2024 voor 20 tot 28 uur per week. Voor de mogelijkheid of de inhuuropdracht (Overeenkomst) kan worden verlengd wordt verwezen naar hetgeen hierover is opgenomen in het functieprofiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in deze offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Eisen

 • U voegt een CV van maximaal 3 pagina's A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe. Indien het CV (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4's, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4's beoordeeld, waarna de overige A4's buiten de beoordeling worden gehouden. Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.

  Waar van toepassing dient u bij alle eisen en wensen het veld "Toelichting" in de applicatie in te vullen. De provincie Overijssel beoordeelt uw offerte uitsluitend op de informatie die u bij deze toelichtingen invult. Als uit de toelichting bij een eis blijkt dat u niet voldoet aan de eis dan wordt u uitgesloten. Als uit de toelichting bij een wens niet blijkt dat u punten verdient voor deze wens dan ontvangt u geen punten. Wanneer u in deze toelichtingen alleen maar verwijst naar het CV en / of naar overige documenten, dan wordt u uitgesloten (eis) of ontvangt u geen punten (wens). Het ingediende CV en / of overige documenten dienen louter ter verificatie van hetgeen u in de toelichtingen heeft opgeschreven.

 • De aanbieder gaat zonder voorbehoud akkoord met de bepalingen in deze offerteaanvraag en verklaart dat alle aangeleverde gegevens en antwoorden juist en volledig zijn.

 • De kandidaat heeft de afgelopen twee jaar geen arbeidsovereenkomst of geen tijdelijke arbeidsovereenkomst bij de provincie Overijssel gehad.

 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde hbo opleiding.

 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar werkervaring als contractmanager met het aantoonbaar (zelfstandig) doorlopen van aanbestedingen, in de periode van 2013 – heden.

 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over werkervaring bij en/of in opdracht van een overheidsinstantie.

Gunningscriteria

 • De kandidaat heeft kennis van inkoop en kan dit aantonen met een diploma en/of certificaat zoals NEVI, specialisatieopleiding aanbestedingsrecht voor de inkooppraktijk of soortgelijk.

 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring opgedaan met sterk maatschappelijke dynamiek, in verband met de gevoeligheid van het project in de omgeving.

 • De Kandidaat beschikt aantoonbaar over ervaring met aanbesteden en/of kennis van Europese aanbestedingsregels en aanbestedingsrecht.

 • Beschrijf in de toelichting beknopt waarom u deze opdracht graag wilt doen en welke aspecten deze opdracht aantrekkelijk voor u maken.

 • Mogelijk beschikt u over aanvullende ‘toegevoegde waarde’ voor de opdracht. In dat geval kunt u die in de toelichting beknopt beschrijven.

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Contractmanager Aanpak schades Kanaal Almelo de Haandrik - 062899 die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.