thumbnail
thumbnail

Communicatieadviseur Ondermijning - 067424

Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 85,00
20 Overijssel

Begindatum:

15 mrt 2024

Einddatum:

31 jul 2024

Uren per week:

20

Publicatiedatum:

8 feb 2024

Optie tot verlenging
De opdracht kan na de initiële looptijd, in overleg tussen de Provincie Overijssel en de opdrachtnemer/kandidaat één of meerdere malen verlengd worden. De duur en de inzet worden in gezamenlijk overleg bepaald. De voorwaarden worden bij een eventuele verlenging niet aangepast en zijn niet onderhandelbaar. Het tarief kan niet op verzoek van leverancier aangepast worden (zie aanvullende informatie voor voorwaarden). De eventuele verlenging is altijd voor een bepaalde tijd en door de Provincie Overijssel schriftelijk kenbaar gemaakt aan de opdrachtnemer/kandidaat.

Organisatie
Je komt te werken bij team Communicatie, domein programma’s en projecten. Communicatie is een van de teams binnen de eenheid Bestuurs- en Concernzaken, waar team Bestuur ook onder valt.

Het programma Ondermijning valt onder team Bestuur.

Project
Provincie Overijssel wil de bestaande samenwerking met gemeenten intensiveren om ervoor te zorgen dat de weerbaarheid tegen ondermijnende criminaliteit binnen alle lagen van het Overijsselse bestuur en de Overijsselse samenleving is verankerd. In het Coalitieakkoord 2023-2027 zijn daarvoor ook specifieke thema’s benoemd. Denk aan kwetsbaarheden van het buitengebied, waaronder vakantieparken, verouderde bedrijventerreinen en leegstand. Momenteel stellen we met partners een programmaplan 2024-2027 op dat in juni 2024 voor goedkeuring naar provinciale staten gaat.  

Opdracht omschrijving
Als communicatieadviseur Ondermijning richt je je samen met het team op het vergroten van de kennisdeling en bewustwording bij politiek, bestuur, gemeenten en netwerkpartners.

Verantwoordelijkheden / Resultaten
Je gaat  een effectief communicatieaanpak ontwikkelen, voor het programmaplan 2024-2027, gericht op het adresseren van specifieke thema’s zoals kwetsbaarheden in het buitengebied, waaronder vakantieparken, verouderde bedrijventerreinen en leegstand.

Je betrekt gemeenten en andere relevante netwerkpartners actief bij het opstellen van de communicatieaanpak. Je adviseert de programmamanager en het team over de inzet van communicatie en zorgt ook voor de uitvoering (denk aan productie van communicatiemiddelen, schrijven van artikelen, maandelijkse nieuwsbrief). Daarnaast weet je ook intern goed verbindingen te leggen en het verhaal over te brengen.

Beschikbaarheid
De Kandidaat is inzetbaar vanaf 15 maart 2024 of zoveel eerder als mogelijk tot en met 31 juli 2024 voor 20 uur per week. Voor de mogelijkheid of de inhuuropdracht (Overeenkomst) kan worden verlengd wordt verwezen naar hetgeen hierover is opgenomen in het functieprofiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in deze offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Eisen

 • U voegt een CV van maximaal 3 pagina's A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe. Indien het CV (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4's, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4's beoordeeld, waarna de overige A4's buiten de beoordeling worden gehouden. Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. Waar van toepassing dient u bij alle eisen en wensen het veld "Toelichting" in de applicatie in te vullen. De provincie Overijssel beoordeelt uw offerte uitsluitend op de informatie die u bij deze toelichtingen invult. Als uit de toelichting bij een eis blijkt dat u niet voldoet aan de eis dan wordt u uitgesloten. Als uit de toelichting bij een wens niet blijkt dat u punten verdient voor deze wens dan ontvangt u geen punten. Wanneer u in deze toelichtingen alleen maar verwijst naar het CV en / of naar overige documenten, dan wordt u uitgesloten (eis) of ontvangt u geen punten (wens). Het ingediende CV en / of overige documenten dienen louter ter verificatie van hetgeen u in de toelichtingen heeft opgeschreven.

 • De aanbieder gaat zonder voorbehoud akkoord met de bepalingen in deze offerteaanvraag en verklaart dat alle aangeleverde gegevens en antwoorden juist en volledig zijn.

 • De kandidaat heeft de afgelopen twee jaar geen arbeidsovereenkomst of geen tijdelijke arbeidsovereenkomst bij de provincie Overijssel gehad.

 • De Aanbieder levert de onderstaande gegevens aan. 1. Naam aangeboden Kandidaat: Naam: ... 2. Naam, adres en woonplaats van de aanbiedende organisatie. Naam organisatie: ... Adres: ... Woonplaats: ... 3. Naam, e-mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon bij Aanbieder voor deze offerteaanvraag. Naam: ... E-mailadres: ... Telefoonnummer: ... 4. Naam en functie van de handelingsbevoegde (blijkend uit de in te dienen KvK uittreksel) ondertekenaar van aanbieder ten behoeve van de eventuele overeenkomst. Naam: ... Functie: .. 5. Indien externe eerder een interim opdracht bij de provincie Overijssel heeft uitgevoerd vult u de gegevens hiervan dan hieronder in (bij meerdere opdrachten de onderstaande gegevens voor elke opdracht vermelden). Opdracht: ... Periode: ... Eenheid / team / contactpersoon: ...

 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde hbo-opleiding Communicatie.

 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar werkervaring als communicatieadviseur in de periode 2014 - heden

 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over werkervaring binnen de overheid in de periode 2014 – heden.

Wensen

 • De kandidaat heeft aantoonbare ervaring als communicatieadviseur binnen een (overheids)netwerk. Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw antwoord met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens. (25%)

 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring opgedaan bij een provincie in de periode 2014 – heden. Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw antwoord met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens. (20%)

 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring opgedaan op het gebied van ondermijning in de periode 2014 – heden. Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw antwoord met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens. (25%)

 • MOTIVATIE (optioneel) Beschrijf in de toelichting beknopt waarom u deze opdracht graag wilt doen en welke aspecten deze opdracht aantrekkelijk voor u maken. Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw motivatie met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens. (15%)

 • ERVARING (optioneel) Beschrijf in de toelichting beknopt 2 opdrachten die u eerder heeft uitgevoerd die vergelijkbaar zijn met deze opdracht. Beschrijf per genoemde opdracht op welke manier deze vergelijkbaar is met onze opdracht, uw verantwoordelijkheden, het door u behaalde resultaat en de door u verrichte werkzaamheden. Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw ervaring met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens. (15%)

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Communicatieadviseur Ondermijning - 067424 die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.