Bekijk de opdracht ook op opdrachtinformatiemanagement.nl voor aanvullende ondersteuning binnen het vakgebied Informatiemanagement.
thumbnail
thumbnail

Beleidsontwikkelaar informatievoorziening) (met kennis van informatiewetten waaronder archiefwet) - 069097

Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 110,00
20 - 32 uur Overijssel

Begindatum:

6 mei 2024

Einddatum:

30 apr 2025

Uren per week:

20 - 32 uur

Publicatiedatum:

2 apr 2024

Optie tot verlenging
De opdracht kan na de initiële looptijd, in overleg tussen de Provincie Overijssel en de opdrachtnemer/kandidaat één of meerdere malen verlengd worden. De duur en de inzet worden in gezamenlijk overleg bepaald. De voorwaarden worden bij een eventuele verlenging niet aangepast en zijn niet onderhandelbaar. Het tarief kan wel op verzoek van leverancier aangepast worden (zie aanvullende informatie voor voorwaarden). De eventuele verlenging is altijd voor een bepaalde tijd en door de Provincie Overijssel schriftelijk kenbaar gemaakt aan de opdrachtnemer/kandidaat.

Organisatie
De ambtelijke organisatie van de provincie bestaat uit acht eenheden. Dit zijn de eenheden Bedrijfsvoering, Publieke Dienstverlening, Economie en Cultuur, Project- en programmamanagement, Wegen en Kanalen, Bestuurs- en Concernzaken, Natuur en Milieu, Ruimte en Bereikbaarheid. Daarnaast is er de Statengriffie, die Provinciale Staten adviseert en ondersteunt. De hoofden van deze eenheden zijn vertegenwoordigd in het Centraal Management Team (CMT) en de adjunct hoofden zijn vertegenwoordigd in het Bedrijfsvoeringsoverleg (BMT). Er is een tweehoofdige directie (Directie-overleg, DO).

Als beleidsontwikkelaar werk je binnen het Team Bedrijfsvoering Informatievoorziening & Digitalisering.

Project
Bij provincie Overijssel werken we aan een digitaal, betrouwbare provincie en hebben we de ambitie om informatie zo goed mogelijk te laten stromen. Om dit te kunnen doen kijken we naar onze basis en willen we ons informatiebeheer steviger neerzetten.

Opdracht omschrijving
Je hoofdtaak binnen het project is (ter vervanging, tijdelijk) het inhoudelijk begeleiden van de implementatie van een kwaliteitssysteem dat toezicht op een verbetering van het informatiebeheer in de organisatie. Dit doe je in een complexe omgeving, waarin verschillende stakeholders een rol spelen. 

Verantwoordelijkheden / Resultaten
De Beleidsontwikkelaar informatievoorziening) (met kennis van informatiewetten waaronder archiefwet) is verantwoordelijk voor:

  • De ontwikkeling en implementatie van een kwaliteitssysteem staat nog in de kinderschoenen. Jij staat vooraan bij dit traject en helpt regie te voeren en draagt jouw inhoudelijke kennis bij om dit tot een succes te brengen.

  • Je betrekt de juiste collega’s en verzorgt advisering op gebied van informatiewetten.

Naast het grote project zul je andere kleinere adviestaken rondom informatievoorzieningen op je nemen of de provincie vertegenwoordigen in relevante overleggen.

Beschikbaarheid
De Kandidaat is inzetbaar vanaf 6 mei 2024 (of zoveel eerder als mogelijk) tot en met 30 april 2025 voor 20 tot 32 uur uur per week. Voor de mogelijkheid of de inhuuropdracht (Overeenkomst) kan worden verlengd wordt verwezen naar hetgeen hierover is opgenomen in het functieprofiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in deze offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Eisen

  • U voegt een CV van maximaal 3 pagina's A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe. Indien het CV (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4's, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4's beoordeeld, waarna de overige A4's buiten de beoordeling worden gehouden. Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. Waar van toepassing dient u bij alle eisen en wensen het veld "Toelichting" in de applicatie in te vullen. De provincie Overijssel beoordeelt uw offerte uitsluitend op de informatie die u bij deze toelichtingen invult. Als uit de toelichting bij een eis blijkt dat u niet voldoet aan de eis dan wordt u uitgesloten. Als uit de toelichting bij een wens niet blijkt dat u punten verdient voor deze wens dan ontvangt u geen punten. Wanneer u in deze toelichtingen alleen maar verwijst naar het CV en / of naar overige documenten, dan wordt u uitgesloten (eis) of ontvangt u geen punten (wens). Het ingediende CV en / of overige documenten dienen louter ter verificatie van hetgeen u in de toelichtingen heeft opgeschreven.

  • De aanbieder gaat zonder voorbehoud akkoord met de bepalingen in deze offerteaanvraag en verklaart dat alle aangeleverde gegevens en antwoorden juist en volledig zijn.

  • De kandidaat heeft de afgelopen twee jaar geen arbeidsovereenkomst of geen tijdelijke arbeidsovereenkomst bij de provincie Overijssel gehad.

  • De Aanbieder levert de onderstaande gegevens aan. 1. Naam aangeboden Kandidaat: Naam: ... 2. Naam, adres en woonplaats van de aanbiedende organisatie. Naam organisatie: ... Adres: ... Woonplaats: ... 3. Naam, e-mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon bij Aanbieder voor deze offerteaanvraag. Naam: ... E-mailadres: ... Telefoonnummer: ... 4. Naam en functie van de handelingsbevoegde (blijkend uit de in te dienen KvK uittreksel) ondertekenaar van aanbieder ten behoeve van de eventuele overeenkomst. Naam: ... Functie: .. 5. Indien externe eerder een interim opdracht bij de provincie Overijssel heeft uitgevoerd vult u de gegevens hiervan dan hieronder in (bij meerdere opdrachten de onderstaande gegevens voor elke opdracht vermelden). Opdracht: ... Periode: ... Eenheid / team / contactpersoon: ...

  • De kandidaat beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde hbo-opleiding op het gebied van Informatiemanagement of vergelijkbaar.

  • De kandidaat beschikt aantoonbaar over adviesvaardigheden in de vorm van werkervaring van minimaal 3 jaar.

  • De kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met het als projectleider uitvoeren of (bege)leiden van analyses en implementaties met betrekking tot informatievoorziening bij (semi) overheidsorganisaties in de periode 2015-heden.

  • De kandidaat heeft een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en schrift.

Wensen

De kandidaat heeft aantoonbaar inhoudelijke kennis van informatiewetten met name archiefwet. Beschrijf in de toelichting beknopt hoe de kandidaat deze kennis heeft opgedaan. Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw toegevoegde waarde met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens. (20%)

Kandidaat heeft aantoonbare ervaring als projectleider en heeft goede resultaten behaald binnen deze projecten. Beschrijf in de toelichting beknopt wat voor project het is geweest en welke resultaten er zijn behaald. Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw toegevoegde waarde met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens. (40%)

De kandidaat heeft kennis van complexe organisatievraagstukken om implementatieprocessen goed te begeleiden. Beschrijf in de toelichting welke rol je hebt gehad binnen de complexe organisatievraagstukken. Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw toegevoegde waarde met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens. (30%)

EXTRA'S (optioneel) Mogelijk beschikt u over aanvullende ‘toegevoegde waarde’ voor de opdracht. In dat geval kunt u die in de toelichting beknopt beschrijven. Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw toegevoegde waarde met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens. (10%)

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Hibo Abdi via hibo.abdi@kbenp.nl of via 06 433 634 42

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Beleidsontwikkelaar informatievoorziening) (met kennis van informatiewetten waaronder archiefwet) - 069097 die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.