thumbnail
thumbnail

Adviseur Planning en Control - 069023

Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 100,00
12-32 uur Overijssel

Begindatum:

29 apr 2024

Einddatum:

31 dec 2024

Uren per week:

12-32 uur

Publicatiedatum:

29 mrt 2024

Optie tot verlenging

De opdracht kan na de initiële looptijd, in overleg tussen de Provincie Overijssel en de opdrachtnemer/kandidaat één of meerdere malen verlengd worden. De duur en de inzet worden in gezamenlijk overleg bepaald. De voorwaarden worden bij een eventuele verlenging niet aangepast en zijn niet onderhandelbaar. Het tarief kan wel op verzoek van leverancier aangepast worden (zie aanvullende informatie voor voorwaarden). De eventuele verlenging is altijd voor een bepaalde tijd en door de Provincie Overijssel schriftelijk kenbaar gemaakt aan de opdrachtnemer/kandidaat.

Organisatie

De adviseur Planning en Control komt te werken bij het team Financiële Rapportage en Administratie (BVFRA) binnen de eenheid Bedrijfsvoering van de provincie Overijssel.

Het team is een professionele, klantgerichte financiële dienstverlener binnen de Provincie Overijssel. De circa 25 medewerkers staan voor een gezonde, transparante en toekomstbestendige financiële huishouding.

Het team BVFRA vormt onderdeel van de eenheid Bedrijfsvoering, één van de acht eenheden binnen de provincie Overijssel. Het werk bij Bedrijfsvoering is samen te vatten in drie taken: Adviseren, control(eren) en faciliteren. De eenheid zorgt dat de organisatie haar bestuurlijke en uitvoerende processen zo goed en efficiënt mogelijk kan uitvoeren. Hierdoor kunnen collega’s van andere eenheden zich helemaal richten op de provinciale opgaven.

De eenheid Bedrijfsvoering bestaat uit zeven teams: Leiding, Financiën&Control, Financiële Rapportage en Administratie, Personeel & Organisatie, Informatie, Faciliteiten en Juridische Zaken.

Project

Als adviseur Planning en Control zorg je ervoor dat de cijfers kloppen. Het aandachtsgebied voor deze klus ligt bij de eenheid wegen en kanalen.

Je hebt regelmatig contact met de projectleiders over de budgetten, de inrichting van de projectadministratie etc.  

Je bereidt begrotingswijzigingen voor, bewaakt de budgetten, signaleert overschrijdingen en stelt financiële overzichten op.

Je levert overzichten en analyses aan voor de p&c producten.

Je bent verantwoordelijk voor de juiste boekingen met de juiste dekkingsbronnen zowel in de projectadministratie, voorzieningen groot onderhoud, als naar de balans en exploitatie.

Op dit moment zijn we bezig met de doorlichting van de provinciale reserves. Voor deze functie ligt daarbij de aandacht bij de reserve dekking kapitaalgoederen. Je werkt en denkt mee tav mogelijke verbeteringen.

Taken, rollen en verantwoordelijkheden tussen de eenheid, de unit controller en  adviseur Planning & Control verduidelijken.

Tenslotte krijg je een coachende rol naar zittende en nieuwe medewerkers planning en control voor de kennis over en het werken met onze projectadministratie in SAP.

Opdracht omschrijving

zie boven

Verantwoordelijkheden / Resultaten

Verbetertrajecten die gerealiseerd dienen te worden:

  1. Reserve kapitaalgoederen

  2. Projectadministratie transparanter en versimpelen

  3. Verbeterpunten nav de jaarrekening

De Kandidaat is inzetbaar vanaf 29 april 2024 tot en met 31 december 2024 voor 12 tot 32 uur per week. Voor de mogelijkheid of de inhuuropdracht (Overeenkomst) kan worden verlengd wordt verwezen naar hetgeen hierover is opgenomen in het functieprofiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in deze offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

U voegt een CV van maximaal 3 pagina's A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe. Indien het CV (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4's, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4's beoordeeld, waarna de overige A4's buiten de beoordeling worden gehouden. Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. Waar van toepassing dient u bij alle eisen en wensen het veld "Toelichting" in de applicatie in te vullen. De provincie Overijssel beoordeelt uw offerte uitsluitend op de informatie die u bij deze toelichtingen invult. Als uit de toelichting bij een eis blijkt dat u niet voldoet aan de eis dan wordt u uitgesloten. Als uit de toelichting bij een wens niet blijkt dat u punten verdient voor deze wens dan ontvangt u geen punten. Wanneer u in deze toelichtingen alleen maar verwijst naar het CV en / of naar overige documenten, dan wordt u uitgesloten (eis) of ontvangt u geen punten (wens). Het ingediende CV en / of overige documenten dienen louter ter verificatie van hetgeen u in de toelichtingen heeft opgeschreven.

De aanbieder gaat zonder voorbehoud akkoord met de bepalingen in deze offerteaanvraag en verklaart dat alle aangeleverde gegevens en antwoorden juist en volledig zijn.

De kandidaat heeft de afgelopen twee jaar geen arbeidsovereenkomst of geen tijdelijke arbeidsovereenkomst bij de provincie Overijssel gehad.

De Aanbieder levert de onderstaande gegevens aan. 1. Naam aangeboden Kandidaat: Naam: ... 2. Naam, adres en woonplaats van de aanbiedende organisatie. Naam organisatie: ... Adres: ... Woonplaats: ... 3. Naam, e-mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon bij Aanbieder voor deze offerteaanvraag. Naam: ... E-mailadres: ... Telefoonnummer: ... 4. Naam en functie van de handelingsbevoegde (blijkend uit de in te dienen KvK uittreksel) ondertekenaar van aanbieder ten behoeve van de eventuele overeenkomst. Naam: ... Functie: .. 5. Indien externe eerder een interim opdracht bij de provincie Overijssel heeft uitgevoerd vult u de gegevens hiervan dan hieronder in (bij meerdere opdrachten de onderstaande gegevens voor elke opdracht vermelden). Opdracht: ... Periode: ... Eenheid / team / contactpersoon: ...

Gezocht wordt naar een opdrachtnemer, niet zijnde een zzp'er

De kandidaat beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde HBO opleiding op het gebied van bedrijfseconomie/accountancy of financiën. Beschrijf in de toelichting beknopt hoe u of uw kandidaat aan deze eis voldoet.

De kandidaat beschikt aantoonbaar over 10 jaar werkervaring als financieel adviseur bij een overheidsinstelling in de periode vanaf 2010- heden Beschrijf in de toelichting beknopt hoe u of uw kandidaat aan deze eis voldoet

De kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar werkervaring als financieel adviseur bij een provincie in de periode vanaf 2013-heden. Beschrijf in de toelichting beknopt hoe u of uw kandidaat aan deze eis voldoet

De kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar werkervaring met een SAP en projectadministratie Beschrijf in de toelichting beknopt hoe u of uw kandidaat aan deze eis voldoet

De kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar werkervaring met financiële advisering van een afdeling binnen het fysieke domein.

30 %

Externe heeft aantoonbare ervaring met het inrichten en uitvoeren van administratie waarbij gewerkt wordt met meerdere dekkingsbronnen en/of afrekenelementen. Beschrijf in de toelicht beknopt hoe u of uw kandidaat aan deze wens voldoet. Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw toegevoegde waarde met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.

20 %

Externe beschikt aantoonbaar over kennis van rapportagesystemen bij voorkeur Pepperflow Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw toegevoegde waarde met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.

30 %

Externe heeft kennis van en ideeën bij de inrichting van administratie op het gebied van specifieke doeluitkeringen (SPUKS), projecten en programma’s Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw toegevoegde waarde met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.

20 %

Externe heeft ervaring met het doorlichten van de provinciale reserves. Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw antwoord met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Adviseur Planning en Control - 069023 die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.