thumbnail
thumbnail

Regionaal Accountmanager Midden-Brabant

Brabantlaan 1, 5216 TV 's-Hertogenbosch, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
95
36 Noord-Brabant

Begindatum:

1 mrt 2024

Einddatum:

31 dec 2024

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

6 feb 2024

Opdrachtomschrijving
Je hebt ervaring in het publieke domein (gemeente, waterschap, provincie) en je weet wat er nodig is om regionale samenwerking te versterken.

Je gaat het vertrouwen winnen, door veel contact te zoeken en te houden met mensen extern en intern.

Je voert regie over het netwerk van o.a. gemeenten en andere overheidsinstanties in jouw regio. Je bent daarmee, in afstemming met collega’s, ook linking pin naar samenwerkingsverbanden binnen de regio.

Tegelijkertijd leg je de verbinding met onze interne provinciale programma’s op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau (programmamanagers en beleidsmedewerkers).

Je verbindt al deze partijen door proactief en op analytische wijze kansen, maar ook mogelijke fricties, te signaleren en deze op de juiste tafels te agenderen.

Hierbij heb je oog voor de verschillende belangen en weet je de juiste balans te vinden tussen halen en brengen.

Naast dat je eerste aanspreekpunt bent vanuit de provincie voor de partners in jouw regio, sta je met het Regionaal Accountmanagement

(RAM)-team aan de lat om elk jaar, samen met de regio meerdere succesvolle regionale bestuurlijke ontwikkeldagen te organiseren. Hierbij komen veel thema’s vanuit de (brede) fysieke leefomgeving aan bod om te komen tot bestuurlijke afspraken. Een van de vaste onderdelen daarin zal de komende jaren de Regionale Omgevingsagenda zijn. In aanvulling op de regionale samenwerkingsverbanden is de Stedelijke regio Tilburg-Breda (SRBT) in ontwikkeling. Jij bent betrokken bij de strategische heroverwegingen van gemeenten en provincie over hoe de regionale samenwerking in Midden- en West-Brabant moet worden ingevuld.

Je stemt intern af met de directie over de strategische koers van de regio. Per regio is ook een van de directieleden jouw vaste aanspreekpunt.

Daarnaast bereid je mede de gemeentelijke werkbezoeken van de Commissaris van de Koning en gezamenlijke overleggen vanuit de regio met directie- of collegeleden voor.

Kandidaatomschrijving
Ben jij:

 • Een verbinder met minimaal 5 jaar ervaring in het publieke domein;

 • Bruggen bouwer;

 • Je hebt aantoonbare ervaring met het leggen van verbindingen tussen interne en externe partijen;

 • Win-win opties verzilveren;

 • Je bent proactief en altijd op zoek naar nieuwe kansen met een gemeenschappelijk belang;

 • Signaleren, acteren en doen;

 • Door je sterk analytisch vermogen ben je in staat om vroegtijdig te signaleren en hierop te acteren, waarbij je zelf ook de handen uit de mouwen steekt;

 • Je brengt mensen samen;

 • Je bent van nature een netwerker die middels goede communicatievaardigheden mensen samenbrengt;

 • Volwaardige gesprekspartner;

 • Je bent in je element als je in gesprek bent over samenwerken aan maatschappelijke opgaven met bestuurders, directeuren en collega’s op alle niveaus in de organisatie;

 • Je bent betrouwbaar;

 • Je woord heeft waarde en afspraken kom je na;

 • Je bent betrouwbaar.

Modelovereenkomst inhuur OUD.docx

Eisen

 • Ervaring met het invullen van een schakelrol: Kandidaat beschikt over meerjarige ervaring met het invullen van een schakelrol in een politiek bestuurlijke context tussen een interne organisatie en externe stakeholders, bij voorkeur binnen een overheidsinstantie met minimaal 500FTE. Dit blijkt uit CV.

 • Opleiding: Kandidaat beschikt over minimaal een afgeronde HBO opleiding, bij voorkeur op het gebied van bestuurskunde of aanrakende richting. Dit blijkt uit CV

 • Ervaring samenwerken: Kandidaat beschikt over meerjarige ervaring met het direct samenwerken met bestuurders, directeuren, managers en (beleids-)medewerkers. Dit blijkt uit CV.

 • Minimale werkervaring: Meerjarige ervaring in soortgelijke schakelfunctie tussen bestuur, directie en regionale stakeholders. Min. 5 jaar, ervaring met werken binnen een overheidsinstantie. Min. 3 jaar, ervaring met werken in poltiek-bestuurlijke context. Dit blijkt uit het CV.

 • Overige eisen:Minimaal tot einde opdracht beschikbaar en voor minimaal 24 uur per week. Dit blijkt uit CV.

Gunningscriteria

 • Weging prijsdeel: 15 %

 • Ervaring met het invullen van een schakelrol.
  Kandidaat beschikt over meerjarige ervaring met het invullen van een schakelrol in een politiek bestuurlijke context tussen een interne organisatie en externe stakeholders, bij voorkeur binnen een overheidsinstantie met minimaal 500FTE. Dit blijkt uit CV.

  • Geen ervaring. (1 %)

  • Ervaring schakelrol. (10 %)

  • Ervaring schakelrol bij een overheidsorganisatie. (20 %)

  • Ervaring schakelrol bij een overheidsorganisatie van min. 500 fte. (30 %)

Weging: 30 %

 • Opleiding: Kandidaat beschikt over minimaal een afgeronde HBO opleiding, bij voorkeur op het gebied van bestuurskunde of aanrakende richting. Dit blijkt uit CV.

  • Nee, geen afgeronde HBO opleiding. (1 %)

  • Ja, afgeronde HBO opleiding. (5 %)

  • Ja, afgeronde HBO opleiding op het gebied van bestuurskunde of aanrakende richting. (10 %)

  • Ja, afgeronde WO opleiding op het gebied van bestuurskunde of aanrakende richting. (15 %)

Weging: 15 %

 • Ervaring samenwerken: Kandidaat beschikt over meerjarige ervaring met het direct samenwerken met bestuurders, directeuren, managers en (beleids-)medewerkers. Dit blijkt uit CV.

  • Geen ervaring. (1 %)

  • Ervaring samenwerken met directeuren, managers en (beleids-)medewerkers. (10 %)

  • Ervaring samenwerken met bestuurders, directeuren, managers en (beleids)medewerkers. (15 %)

Weging: 15 %

Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

Tijdens het sollicitatiegesprek zijn de laatste (maximaal) 25 punten toe te kennen. Deze 25 punten worden als volgt verdeeld:

 1. De zienswijze en visie op de betreffende functie/werkzaamheden, gerelateerd aan eigen ervaring en visie provincie: maximaal 10 punten.

 2. Match met het team (voldoende complementair in kennis en samenwerking): maximaal 5 punten.

 3. Competenties zoals verbindend, doortastend, vernieuwend, betrouwbaar maximaal 10 punten (denk hierbij ook aan goede voorbereiding, motivatie, pro-activiteit, kennis van de provinciale werkzaamheden en actualiteiten).

Bij de provincie gaan we uit van het BYOD (Bring Your Own Device) principe.

We vragen een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) op van de kandidaat aan wie de opdracht voorlopig wordt gegund. Dit is onderdeel van de selectieprocedure en een knock-out criteria. We vragen deze bij voorkeur te overleggen voorafgaand aan de eerste werkdag maar in ieder geval uiterlijk binnen één maand nadien. Hiervoor stuurt de provincie u na de definitieve gunning een link op uw persoonlijk e-mailadres.

Weging: 25 %

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Hibo Abdi via hibo.abdi@kbenp.nl of via 06 433 634 42

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Regionaal Accountmanager Midden-Brabant die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.