thumbnail
thumbnail

Financieel Adviseur

Pijnacker-Nootdorp

Oranjeplein 1, 2641 EZ Pijnacker, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
32 tot 36 Zuid-Holland

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

32 tot 36

Publicatiedatum:

30 mrt 2024

Organisatie
De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. We werken de komende jaren aan grote projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, voorzieningen, natuur en recreatie. Het ondernemersklimaat wordt gekenmerkt door innovatieve ondernemers die vooruitlopen op het gebied van warmtetransitie en duurzaamheid. Wonen in Pijnacker-Nootdorp is aantrekkelijk vanwege de goede voorzieningen en de prettige ligging in het groen met uitstekende verbindingen naar Den Haag en Rotterdam.

De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 440 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Onze medewerkers voelen zich gewaardeerd en zijn trots op de organisatie waarvoor zij werken.

De functie van Financieel adviseur valt binnen de afdeling Bedrijfsvoering (BDV). BDV zorgt ervoor dat het bestuur, management en medewerkers van gemeentelijke organisatie goed worden ondersteund en geadviseerd op het gebied van Financiën, Inkoop, Juridische Zaken en Personeel & Organisatie.

Je komt te werken in het team Financiën. Je werkt direct samen met 4 collega’s financieel beleidsadviseurs.

Opdracht
Als professional lever je een belangrijke bijdrage aan de financiële gezondheid van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Allround werkzaamheden of door het Rijk nieuw overgedragen taken; jij bent in staat om pro actief bij te springen. Je buigt je over financiële vraagstukken en adviseert gevraagd en ongevraagd over hoe het beter of efficiënter kan.

Daarnaast lever je een bijdrage aan de producten voor de planning- en controlecyclus. Je adviseert en begeleidt het management op het gebied van financieel gerichte vraagstukken en bij de budget- en rapportagecyclus. Je bent daarmee als teamspeler de verbinding tussen beleid en geld.

Je begrijpt dat maatschappelijke ontwikkelingen vragen om bestuurlijke acties. Denk aan een nieuw investeringsplan voor de openbare ruimte of een andere aanpak voor jeugdzorg. Elke actie kost geld en vraagt om oplossingen binnen de bestaande budgetten.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van bedrijfseconomie of financiën;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Financieel adviseur bij een gemeentelijke organisatie;
3. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
4. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
5.  De beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering bedrijven biedt qua verzekerde hoedanigheid, inhoudelijk dekking aan minimaal de opdrachtwaarde van de opdracht.

Gunningscriteria (weging)
6. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van (delen van) P&C documenten (benoem dit duidelijk in het cv) (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met beleidsadvisering binnen een gemeente (benoem dit duidelijk in het cv.) (30 punten);
8. Aantoonbare kennis van het financieel pakket Key2Fin (20 punten);
9. Uiterlijk beschikbaar per 22 april 2024 voor minimaal 32 tot 36 uur per week(20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet. Wordt aan het betreffende gunningscriterium voldaan dan wordt in de eerste beoordelingsfase het bijbehorende puntenaantal geheel toegekend. De kandidaten worden vervolgens aan de hand van de scores die op de gunningscriteria zijn behaald gerangschikt. De tien kandidaten met de hoogste score op de gunningscriteria gaan door naar de tweede beoordelingsfase. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend om door te gaan naar de tweede beoordelingsfase. De eerste beoordelingsfase wordt door Flextender uitgevoerd.

In de tweede beoordelingsfase worden de cv’s van de betreffende tien kandidaten met elkaar vergeleken op basis van de gunningscriteria door de opdrachtgever. De kandidaten die in deze vergelijking als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin wordt getoetst of de kandidaat voldoet aan de hierna te noemen competenties:

 • Je bent analytisch sterk;
  • Je brengt structuur en bent resultaatgericht;
  • Je bent communicatief sterk: je bent duidelijk en overtuigend;
  • Je bent een teamspeler;
  • Je bent assertief en klantgericht.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdag 12 april  tussen 09.00 en 11.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 10 april 2024 17.00 uur bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

‘Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi)’.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 8 april 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 9 april 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen.
Flextender is bereikbaar op telefoonnummer  035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot woensdag 10 april 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Financieel Adviseur die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.