thumbnail
Toezichthouder bodem

Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)

Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, Nederland

Ruimtelijke Ordening
Deze inhuuropdracht is verlopen
€78,-
32 Utrecht

Publicatiedatum:

05-05-2022

Sluitingsdatum:

17-05-2022

Begindatum:

17-05-2022

Einddatum:

31-12-2022

Uren per week:

32

Wat ga je doen?

Je werkzaamheden als toezichthouder bodem zijn breed. Je voert controles uit op allerlei typen bodemwerkzaamheden in het kader van het Besluit bodemkwaliteit en gesloten bodemenergiesystemen. Maar ook bodemgerelateerde controles voor de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), het Activiteitenbesluit en/of het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi). Daarnaast voer je gebiedsgerichte (bodem) controles uit om illegale situaties op te sporen. Als na toezicht blijkt dat handhaving moet plaatsvinden, is dat ook een taak die jij uitvoert.

Zelfstandigheid

Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. Hij verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever (ODRU). Opdrachtgever (ODRU) kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de opdracht. 

Deskundigheidsgebieden

• Maken van een risicoanalyse en indien nodig vertalen naar locatie-specifiek toezicht plan met risico’s, beoordelingspunten en bijbehorende toezichtmethode en frequentie.

• Voorbereiden op basis van openbare en locatie specifieke bronnen en uitvoeren van controles ter plaatse.

• Bevindingen rapporteren, overtredingen melden, optreden en ambtelijke vooraankondiging maken. Opstellen bezoekverslag/brief.

• Handhaven bij (opnieuw) geconstateerde overtredingen conform sanctiestrategie.

• Behandelen ongewone voorvallen 24 uur per dag, klachten, meldingen en verzoeken tot handhaven.

• Tijdig signaleren welke specialisten en/of juristen moeten worden ingeschakeld en hun bijdragen op relevantie, toepasbaarheid en benodigde diepgang beoordelen

Over welke competenties beschik jij?

• Integriteit

• Communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk

• Plannen, organiseren en bewaken

• Zorgvuldigheid/acuratesse

• Maatschappelijk bewust

De Eisen

  • Minimaal afgeronde MBO gerelateerde opleiding;

  • Aantoonbare kennis als toezichthouder bodem;

  • In bezit van rijbewijs;

  • 2 relevante referenties, die de volgende gegevens bevatten: naam referent, functie, organisatie, e-mailadres en/of telefoonnummer.

De Wensen

  • Minimaal 1 jaar ervaring als toezichthouder bodem.

  • Opleiding en kennis conform kwaliteitscriteria 6.

  • Ervaring met integraal werken, zowel met interne als externe partijen in de afgelopen 1 jaar.

  • Je drukt je, zowel schriftelijk als mondeling, correct en bondig uit.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Toezichthouder bodem die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.