thumbnail
thumbnail
Toezichthouder Energie - EML- controles

ODNV

Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 85,00
16-18 uur per week Gelderland

Begindatum:

1 jun 2022

Einddatum:

31 dec 2022

Uren per week:

16-18 uur per week

Publicatiedatum:

29 apr 2022

Onder de werkzaamheden vallen:

  • Contact leggen met de ondernemer, opvragen van de energieverbruiksgegevens en inplannen van een controle. De lijst met te bezoeken inrichtingen wordt door ODNV aangeleverd. Het kan nodig zijn om zelf de contactgegevens te achterhalen. Zowel bedrijven die hebben voldaan aan de informatieplicht, als die nog niet hebben voldaan, worden bezocht.
  • Controle ter plaatse. Hierbij wordt naast de controle op de energiebesparingsplicht aandacht besteed aan stimulering/advisering van wettelijke en bovenwettelijke maatregelen.
  • Gegevens verwerken in het zaaksysteem. Een checklist wordt ingevuld en in het zaaksysteem OpenWave worden in ieder geval de energieverbruiksgegevens, controleresultaten, eventuele vervolgacties en eventuele wijzigingen ingevuld. Indien van toepassing dienen de bedrijfsgegevens te worden ge-updatet.
  • Brief opstellen met bevindingen en maatregelen die moeten worden genomen in het geval er niet wordt voldaan aan de wettelijke vereisten. Een format voor de brief is beschikbaar.
  • Inplannen en uitvoeren van een hercontrole indien nodig. Dit is bij ongeveer de helft van de bedrijven het geval.
  • Indien van toepassing: gegevens n.a.v. hercontrole verwerken in het zaaksysteem en brief  opstellen.
  • Periodiek afstemmingsoverleg met collega’s. Dit zal 1x maand plaatsvinden.

Als toezichthouder ga je op pad naar ondernemers binnen ons werkgebied.
Aan de hand van de Erkende Maatregelen Lijst (EML) ga je in gesprek met ondernemers. Je controleert het energieverbruik en gaat na, of alle energiebesparende maatregelen zijn genomen. Je kijkt ook naar verdergaande besparingsmogelijkheden én je ondersteunt ondernemers door middel van advies om verder te verduurzamen. Dit doe je op een constructieve en prettige manier waardoor het advies wordt begrepen door de ondernemers en ze hopelijk enthousiast worden. Na afloop van het bezoek verwerk je de  bevindingen in het zaaksysteem (OpenWave) en stel je een brief op aan de ondernemer.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Toezichthouder Energie - EML- controles die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.