thumbnail
thumbnail
Juridisch adviseur Wnb

OD NHN

Dampten 2, 1624 NR Hoorn, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
24 tot 36 Noord-Holland

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

24 tot 36

Publicatiedatum:

19 nov 2022

Organisatie
Bij de OD NHN gaan we altijd constructief en voorkomend te werk. In onze organisatie werken zo’n 250 bevlogen en ervaren collega’s aan de uitvoering van milieutaken van zestien gemeenten in Noord-Holland Noord. Daarnaast is ook provincie Noord-Holland onze opdrachtgever. We houden ons bezig met vergunningverlening, toezicht en handhaving en advisering en zijn specialist op het gebied van klimaat, natuur, milieu, duurzaamheid, energietransitie, geluid, lucht, afval, asbest, externe veiligheid, bodemkwaliteit, zwemwater, wegen en vaarwegen.

Wij zijn gevestigd in een modern en goed bereikbaar kantoor, vlakbij het station, uitvalswegen en het centrum van Hoorn.

Opdrachtomschrijving:
Gedurende deze opdracht richt jij je op het begeleiden van en adviseren op vergunning- en ontheffingsprocedures op het gebied van de Wet natuurbescherming. Daarnaast behelst de opdracht het oppakken van de bezwaar- en beroepsprocedures.

Je bent als juridisch adviseur gespecialiseerd in bovengenoemde zaken. De OD NHN heeft op dit moment onvoldoende personele capaciteit om de eerder genoemde werkzaamheden tijdig en kwalitatief goed op te pakken. Je zet jouw kennis en ervaring graag in om deze werkzaamheden op te pakken. Doel is dat onder meer de bezwaar en beroepszaken geen vertraging oplopen.

De kennis en ervaring van jou wordt ook ingezet als sparringpartner en adviseur voor zowel andere juridische adviseurs als voor de vergunningverleners, de handhavers, de specialisten, de teamleiders en afdelingsmanagers van de vakafdelingen. Deze adviezen kunnen strategisch, tactisch en operationeel van aard zijn.

Wie ben jij?

  • Je bent een teamplayer en weet dat te combineren met zelfstandigheid in de uitoefening van deze opdracht.
  • Je hebt een hbo+ of wo-opleiding afgerond op het gebied van het Nederlands recht.
  • Je bent gespecialiseerd in het bestuursrecht en het omgevingsrecht, met name het natuurbeschermingsrecht.
  • Je bent een ervaren juridisch adviseur in soortgelijke opdrachten en hebt proceservaring.
  • Je beschikt over passie voor en professionaliteit op het juridisch vakgebied gecombineerd met overzicht en een positieve en initiatiefrijke instelling.

Vereisten / knock-outcriteria
1.  Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
2. Een afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau in de richting van Rechten (10 punten);
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in het Bestuursrecht en het omgevingsrecht, met name het natuurbeschermingsrecht (30 punten);
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als juridisch adviseur binnen de overheid (omgevingsdienst, gemeente of provincie) (25 punten)
5. Aantoonbare werkervaring in het begeleiden van bezwaar- en beroepszaken op het gebied van het natuurbeschermingsrecht dan wel het omgevingsrecht gerelateerde vergunningen en handhavingszaken (25 punten)
6. Detavast constructie: kandidaat is bereid om bij wederzijds goedvinden na 1040 uur kosteloos bij opdrachtgever in dienst te treden (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
- Analytisch;
- Visie;
- Inlevingsvermogen;
- Overtuigingskracht;
- Initiatief.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg met opdrachtgever en kandidaat.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 7 december 2022 en donderdag 8 december 2022 . De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk dinsdag 6 december 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag woensdag 23 november 2022 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op donderdag 24 november 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 5 december 2022, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Juridisch adviseur Wnb die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.