thumbnail
thumbnail

Adviseur ruimtelijke plannen

Kon. Wilhelminalaan 2, 2264 BM Leidschendam, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€90
16 tot 24 Zuid-Holland

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

16 tot 24

Publicatiedatum:

28 mrt 2024

Werken bij Leidschendam-Voorburg
Dat betekent, werken voor een sociale en ondernemende gemeente met ongeveer 75.000 inwoners. We werken aan de gezamenlijke ambitie om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen.

Wij werken informatie gestuurd en zijn toekomstgericht. We stimuleren klantgerichtheid en het nemen van eigen initiatief bij onze medewerkers. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden, Verantwoordelijkheid en verbeteren. Het medewerkersonderzoek 2020 wees uit dat medewerkers het vertrouwen van hun werkgever waarderen en dat het hen zelfstandiger en flexibeler maakt. Deze positieve waardering leverde het keurmerk “Beste werkgever” op.

Afdeling
De ontwikkelafdeling Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling (MRO) kent ongeveer 110 enthousiaste medewerkers verdeeld over 3 teams: Maatschappelijke Ontwikkeling, Locatie-ontwikkeling, en Ruimte. De ontwikkelafdeling is verantwoordelijk voor het realiseren en faciliteren van ruimtelijke- en maatschappelijke opgaven en draagt hiermee bij aan een duurzame leefomgeving. De teams doen dit integraal, samen met de raad en het college, burgers, bedrijven, plaatselijke en regionale partners.

Het team Locatie-ontwikkeling bestaat uit circa 25 professionals op de vakgebieden omgevings- & privaatrecht, ruimtelijke ordening, planeconomie, maatschappelijk vastgoed en geo-informatie. Het team initieert, begeleidt en faciliteert ruimtelijke ontwikkelingen met als doel een goed leefklimaat voor haar inwoners te realiseren en ruimte te bieden voor ondernemers. Dit doen we onder andere door middel van ontwikkelvisies, ruimtelijke kaders, contractvorming, planologische procedures, aansturen en advisering van de lijn projecten en integrale strategische advisering van bestuur en management. Hierbij kunnen medewerkers zowel vakinhoudelijk als procesmatig ingezet worden. Verder levert het team een actieve bijdrage aan het vormgeven van het nieuwe Omgevingsplan en hebben we recent als eerste gemeente in Nederland een TAM-omgevingsplan in procedure gebracht.

Ter versterking van het team vanwege de toename in het aantal aanvragen zijn wij op zoek naar een jurist ruimtelijke plannen.

Opdracht
Aanleiding
We zoeken een tijdelijke collega’s om ons team ruimtelijke plannen te versterken. Op dit moment hebben we veel mooie opgaven in en rond de fysieke leefomgeving waaraan we werken, te veel om binnen de huidige formatie te begeleiden.

Werkzaamheden

  • Je stelt (integrale) adviezen op voor ruimtelijke initiatieven die niet passend zijn in het Omgevingsplan en neemt deel aan de overleggen binnen het initiatievenproces.

  • Je adviseert in kleinere en grote projecten op het gebied van het omgevingsplan.

  • Je begeleidt zelf de benodigde juridisch planologische procedures (BOPA) en schrijft adviezen voor het college en de gemeenteraad.

Wat verwachten we?
Als energieke en betrokken adviseur ruimtelijke plannen beschik je over alle benodigde kennis over en ervaring met de ruimtelijke wetgeving (o.a. Omgevingswet) en het begeleiden van ruimtelijke procedures in het bijzonder. Waar nodig pak je proactief een sturende of coördinerende rol in de werkzaamheden. Je hebt goede communicatievaardigheden en bent goed in het kort en bondig opstellen van adviezen.

Wat kan je verwachten?
Je gaat aan de slag in het team Locatie-ontwikkeling, in de vakgroep ruimtelijke plannen. De werkzaamheden van deze vakgroep zijn gericht op het nieuwe omgevingsplan en de advisering over en begeleiding van ruimtelijke projecten en initiatieven. Jij werkt voornamelijk aan de advisering op ruimtelijke initiatieven en initiatieven en neemt een volwaardige adviesrol in op het (juridisch) aspect van de efficiënte toedeling van functies aan locaties (omgevingsplan). Tevens kan inzet gevraagd worden voor een aantal kleinere en middelgrote projecten en het begeleiden van ruimtelijke procedures. In dit team waar al goed wordt samengewerkt kan je je als adviseur met minimaal een jaar ervaring verder ontwikkelen als adviseur ruimtelijke plannen.

Praktisch
Het betreft een tijdelijke opdracht die in ieder geval loopt tot 1 oktober 2024. Verlenging na 1 oktober 2024 is waarschijnlijk, maar zal afhangen van de status waarin de projecten zich bevinden en de hoeveelheid aanvragen die ontvangen worden. De inzet is voor minimaal 16 uur per week met flexibel uitloop naar maximaal 24 uur per week. 

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als Adviseur Ruimtelijke ordening;
3. Aantoonbare werkervaring met ruimtelijke wetgeving en actuele ruimtelijke thema’s zoals bijvoorbeeld stikstof (benoem dit duidelijk in het cv);
4. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq tablet.

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in het adviseren op ruimtelijke initiatieven en het begeleiden en opstellen van planologisch juridische procedures (40 punten);
6. Aantoonbare werk ervaring met het toepassen van de Omgevingswet  (20 punten);
7. Maximaal uurtarief van €90,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werk verkeer en Fee Flextender (20 punten).
8. Een afgeronde opleiding op master niveau op het gebied van ruimtelijke ordening (10 punten);
9. Minimaal 2 keer per week beschikbaar zijn om op ons kantoor aan het Raadhuisplein in Leidschendam-Voorburg aanwezig te zijn (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
- Flexibel;
- Omgevingsgericht;
- Oplossingsgericht.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op knock-outcriteria 
Flextender beoordeelt de CV’s op de knock-outcriteria die in de marktplaatsuitvraag worden omschreven. Kandidaten die voldoen aan de knock-outcriteria worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

 Stap 2: Selectie CV’s 
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de knockoutcriteria in onderlinge vergelijking op de gunningscriteria uit de marktplaatsuitvraag. De (maximaal) tien kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde gunningscriteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
Leidschendam-Voorburg beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.

  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De (minimaal 2) kandidaten die op basis van deze criteria als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt nader getoetst in hoeverre de geselecteerde kandidaten voldoen aan de competenties uit de marktplaatsuitvraag. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de marktplaatsuitvraag. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Leidschendam-Voorburg behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. 

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag. Deze dagen hebben de voorkeur, woensdag en vrijdag in overleg.  

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdagmiddag 11 april 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 9 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
- De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
-  ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop en/of tablet.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot en met donderdag 4 april 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 5 april 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot dinsdag 9 april 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Adviseur ruimtelijke plannen die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.