thumbnail
thumbnail

Testmanager Automation

Blaak 40, 3011 TA Rotterdam, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
100
40 Zuid-Holland

Begindatum:

1 mei 2024

Einddatum:

1 mei 2025

Uren per week:

40

Publicatiedatum:

2 apr 2024

Opdrachtomschrijving
KVK zoekt een ervaren Practice Lead Testing die verantwoordelijk zal zijn voor het leiden en ontwikkelen van testers binnen meerdere ontwikkelteams. De focus zal liggen op het verbeteren van managementprocessen binnen het testdomein, het ondersteunen van de digitale transformatie van KVK en het begeleiden van de organisatie door veranderingsprocessen. Deze rol is cruciaal voor de ondersteuning van de Group Zorgeloze Ondernemer in het streven naar een efficiëntere en meer gestroomlijnde operatie. De Practice Lead Testing zal de visie voor kwaliteitsborging binnen onze Group vormgeven, uitdragen en zorgen voor de realisatie ervan, om zo bij te dragen aan onze missie van 'moeiteloos, snel en altijd transparant' zakendoen.

Wat ga je doen?
Als Practice Lead Testing ben je vooral bezig met het coachen van je teamleden, het verfijnen van onze processen en het borgen van kwaliteit vanuit een organisatorisch perspectief. Je bent verantwoordelijk voor het stimuleren van een cultuur waar continu leren en verbeteren de standaard is en waar samenwerking en transparantie hand in hand gaan. Het ontwikkelen van nieuwe organisatiemodellen en het stroomlijnen van werkprocessen zijn sleutelaspecten van je rol. Samen met de direct reports zal je de ontwikkelteams inspireren en ondersteunen om kwaliteit te leveren die onze klanten verwachten en verdienen. De praktische kant van je werk omvat het in kaart brengen van risico's, het adviseren over kwaliteitsverbeteringen en het faciliteren van een cultuur waarbinnen leren van fouten wordt aangemoedigd.

Wat vragen wij?
Voor deze cruciale rol zoeken we een individu dat niet alleen een uitgebreide ervaring heeft in het leiden van teams, maar ook iemand die bewezen heeft organisatiemodellen succesvol te kunnen opzetten en aanpassen. Jouw vermogen om complexe (technische) concepten te vertalen naar heldere communicatie en jouw talent voor het coachen en ontwikkelen van je teamleden zijn essentieel. Je hebt een achtergrond die zich uitstrekt van Informatica tot aan managementtheorieën, en je begrijpt hoe je een agile mindset moet implementeren in teams die kwaliteit en klanttevredenheid hoog in het vaandel hebben staan. Kennis van testmethodieken is een pre, maar wat we echt zoeken is iemand die onze waarden van leren, kwaliteit en samenwerking belichaamt en die deze kan integreren in onze manier van werken.

Kandidaatomschrijving

Samenwerken
Handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep.

Communiceren
Verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij hun aandacht vast te houden.

Overtuigingskracht
Is in staat draagkracht te creëren en weet anderen ertoe te brengen een standpunt, idee, advies of plan te accepteren en/of over te nemen.

Deskundigheid
Het ontwikkelen van eigen kennis over het vakgebied en deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie.

Nauwkeurigheid
Is nauwgezet in de uitvoering van de werkzaamheden binnen gestelde normen.

Let op!: Voorafgaand aan de beoordeling van uw aanbieding wordt deze getoetst op volledigheid en geldigheid aan de hand van de in de uitvraag gestelde eisen en de informatie in het CV. Indien gestelde eisen niet aantoonbaar in het cv zijn te herleiden dan zal deze eis in het antwoord van uw aanbieding worden aangepast. Het resultaat daarvan is dat uw aanbieding of lager scoort in de ranking of terzijde wordt gelegd. U ontvangt hierover een gemotiveerd bericht.

Eisen

Kennis
Kandidaat heeft minimaal een afgeronde hbo opleiding

Kennis
Kandidaat heeft actuele kennis van Agile en Lean managementprincipes

Ervaring
Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met leiding geven aan technische teams

Ervaring
Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en aantoonbare ervaring met verandermanagement en organisatorische herstructurering

Ervaring
Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en aantoonbare ervaring met het coachen en ontwikkelen van personeel binnen een IT-omgeving

Ervaring
Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en aantoonbare ervaring met het aansturen van multidisciplinaire teams en het faciliteren van cross-functionele samenwerking

Opdracht
Aanbieder mag maximaal één cv indienen

Gunningscriteria

Weging prijsdeel: 30 %

Kennis
Kandidaat heeft een afgeronde hbo opleiding in Informatica/Bedrijfskunde met focus op IT-management (Weging: 12 %)

Kennis
Kandidaat heeft aantoonbare kennis van testautomatisering en moderne testframeworks (Weging: 12 %)

Ervaring
Kandidaat heeft ... jaar aantoonbare ervaring met testautomatisering en kwaliteitswaarborging

  • 0 tot 3 jaar (5 %)

  • 3 tot 5 jaar (10 %)

  • 5 jaar of meer (13 %)

Ervaring
Kandidaat heeft ... jaar aantoonbare ervaring met het bevorderen van een cultuur van continue verbetering en Agile werkwijzen

  • 0 tot 3 jaar (5 %)

  • 3 tot 5 jaar (10 %)

  • 5 jaar of meer (13 %)

Weging: 13 %

Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Het interview heeft een tweeledig doel.

Allereerst toetsen we de kennis en ervaring van de kandidaat. Basis hierin vormt het eerder ingediende CV in relatie tot de uitvraag. Een negatieve afwijking leidt tot bijstelling van de eerdere beoordeling die heeft geleidt tot de uitnodiging voor het interview en kan leiden tot uitsluiting van de verdere procedure.

Vervolgens gaan we met de kandidaat in gesprek om te toetsen hoe de benodigde competenties terugkomen in de manier hoe hij/zij binnen de opdracht het werk zal gaan doen en wat hij/zij aan vaardigheden meebrengt om dit juist te doen.

Zeer goed 20% – Naar het oordeel van het beoordelingsteam sluiten de competenties van de Kandidaat zeer goed aan in relatie tot de opdracht. Alle elementen en aspecten van de competenties zijn volledig inhoudelijk aansprekend en zeer goed beantwoord. Er worden inhoudelijke specifieke relevante bijzonderheden besproken door de Kandidaat die volledig aansluiten bij de opdracht van KVK.

Goed 10%  – Naar het oordeel van het beoordelingsteam sluiten de competenties van de Kandidaat goed aan in relatie tot de opdracht. De meeste elementen en aspecten van de competenties zijn inhoudelijk aansprekend en goed beantwoord. Er worden inhoudelijk specifieke en relevante bijzonderheden besproken door de Kandidaat die goed aansluiten bij de opdracht van KVK.

Voldoende 3% – Naar het oordeel van het beoordelingsteam sluiten de competenties van de Kandidaat voldoende aan in relatie tot de opdracht. De elementen en aspecten van de competenties zijn voldoende beantwoord. Er worden geen inhoudelijke specifieke relevante bijzonderheden besproken door de Kandidaat die duidelijk aansluiten bij de opdracht van KVK.

Onvoldoende 0%  – Naar het oordeel van het beoordelingsteam sluiten de competenties van de Kandidaat zeer beperkt aan in relatie tot de opdracht. Niet alle elementen en aspecten van de competenties zijn voldoende beantwoord. De Kandidaat geeft naar het oordeel van het beoordelingsteam te weinig of geen inhoudelijk antwoord op de gestelde vragen.

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Hibo Abdi via hibo.abdi@kbenp.nl of via 06 433 634 42

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Testmanager Automation die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.