thumbnail

IT Solution Architect API platform / Integratie

Kamer van Koophandel

Blaak 40, 3011 TA Rotterdam, Nederland

ICT ACTIEF

Publicatiedatum:

11-01-2022

Sluitingsdatum:

20-01-2022

Begindatum:

07-02-2022

Einddatum:

07-02-2023
100
40 Zuid-Holland
De Kamer van Koophandel voert een digitaliseringsstrategie waarbij de dienstverlening op alle vlakken wordt gedigitaliseerd. Daarom is het continu nodig om veranderingen door te voeren in het IT-landschap en processen. Deze veranderingen worden onder architectuur doorgevoerd. Deze veranderingen en het beheren daarvan worden per Group uitgevoerd. Voor de Group Sterk Eco-systeem zoeken wij een ervaren IT Solution Architect API platform. Bij KVK draait een API platform, maar dit platform moet nodig vervangen worden en de inrichting en het gebruik moeten naar een hoger niveau gebracht worden.

Als Solution Architect API platform lever je zelfstandig solution architectuur op, dat voornamelijk betrekking heeft op het API platform en/of daaraan gerelateerde functionaliteiten. Je hebt ruime ervaring in API platform technologie en je houdt je actief op de hoogte van opkomende technologieën. Binnen de Group Sterk Eco-systeem zet je je in om het API platform uit te nutten voor de KVK. Je stemt in eerste instantie goed af met de domeinarchitect(en) waar de betreffende solution zal worden gebruikt maar ook met andere collega-architecten in andere disciplines. Je haalt actief informatie op, stemt deze met verschillende stakeholders af en weet deze om te zetten in een gedragen oplossing.

Je hebt minimaal een opleiding HBO Informatica, met de nadruk op Architectuur en ervaring met het inrichten van een API platform.Je hebt ervaring met het vormgeven aan een slimme en samenhangende architectuur voor een API platform om bij te dragen aan de organisatiedoelstellingen van KVK. Dat is de kern van jouw rol als ervaren IT Solution Architect API platform. Architectuur zie jij als stuurinstrument voor het realiseren van doelstellingen van KVK en je weet dat op overtuigende wijze uit te dragen. Je beschikt dan ook over uitstekende communicatieve– en adviesvaardigheden.Je kunt makkelijk schakelen met de verschillende disciplines binnen en buiten IT en weet doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe te werken.

Kandidaatomschrijving

Kwaliteitsgerichtheid
Hanteert hoge kwaliteitsnormen bij de uitvoering van het werk, bewaakt en verbetert deze waar mogelijk.

Verantwoordelijkheid nemen

Heeft plichtbesef en voelt zich er verantwoordelijk voor dat het afgeleverde werk of een beslissing aan bepaalde eisen voldoet. Is aanspreekbaar op resultaten van afgesproken acties.

Analytisch vermogen
Onderzoekt, herkent en begrijpt de belangrijkste elementen van vraagstukken en hun onderlinge samenhang.

Communiceren
Verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij hun aandacht vast te houden.

Samenwerken
Handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep.

De competenties worden tijdens het interview getoetst.

Let op!: Voorafgaand aan de beoordeling van uw aanbieding wordt deze getoetst op volledigheid en geldigheid aan de hand van de in de uitvraag gestelde eisen en de informatie in het CV. Indien gestelde eisen niet aantoonbaar in het cv zijn te herleiden dan zal deze eis in het antwoord van uw aanbieding worden aangepast. Het resultaat daarvan is dat uw aanbieding of lager scoort in de ranking of terzijde wordt gelegd. U ontvangt hierover een gemotiveerd bericht.

Interviewplanning

Start publicatie tender: 10-01-2022

Sluiting inschrijving tender: 20-01-2022

Cv beoordeling: 20-01-2022

Gesprekken: tussen 24-01-2022 en 28-01-2022

Gunningsbesluit: 28-01-2022

Voorlopige gunning: 28-01-2022

Startdatum: 07-02-2022

Dienstencategorie

Diensten voor plaatsing van personeel en personeelsverschaffing

CPV code

79620000-6 - Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de IT Solution Architect API platform / Integratie die deze organisatie zoekt?