thumbnail
thumbnail
Testcoördinator

Hofstraat 110, 7311 KZ Apeldoorn, Nederland

ICT
Sluit over 2 dagen
€ 110,00
36-40 uur Gelderland

Publicatiedatum:

21-09-2022

Sluitingsdatum:

29-09-2022

Begindatum:

10-10-2022

Einddatum:

09-06-2023

Uren per week:

36-40 uur

Omschrijving Beheer en Ontwikkeling IT
Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? En welk vastgoed is van wie? Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. We hebben heel veel data over alles onder, op en boven de grond en willen maximale waarde halen uit deze data. Naast onze wettelijke taak, beheert het Kadaster ook voorzieningen van andere organisaties, de Landelijke Voorzieningen. Zo beheren wij onder andere de WOZ Landelijke Voorziening en de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG): alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart. 

Binnen Beheer en Ontwikkeling IT werken we met Scrum en DevOps en zijn de teams integraal verantwoordelijk voor de volledige technische dienstverlening, van idee tot productie. Vanuit een dynamische omgeving bieden wij een informele werksfeer, helaas door COVID 19 voorlopig nog voornamelijk vanuit huis, al zijn er in overleg met manager en team mogelijkheden op locatie te werken. Om even je zinnen te verzetten kan je hier met je teamgenoten een potje tafeltennis spelen, gamen of met de 3D printer een ontwerp realiseren. Ook hebben we een innovation hub om in een andere sfeer samen te werken.

Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht te werk wordt gesteld
Het team Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) zoekt een testcoördinator voor het project SVB2BGT.

Het BGT-team is verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van de landelijke voorziening BGT. Deze dienst biedt een gedetailleerde digitale kaart van Nederland. In de BGT worden objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op een eenduidige manier vastgelegd. 

Tijdens de opstart heeft de stichting SVB-BGT (Samenwerkingsverband van Bronhouders van de BGT) zorg gedragen voor het digitaal correct laten verlopen van de samenwerking tussen bronhouders. Na de landsdekkende uitrol en daaropvolgende kwaliteitsverbetering van de BGT ziet de stichting zijn taak als afgerond. Het Kadaster is daarbij door het ministerie van BZK gevraagd om overname van de beheertaak van het bronhoudersportaal en het kwaliteitsmanagement van het SVB-BGT te onderzoeken. Het Kadaster vervult al een belangrijke rol in de keten van grootschalige topografie als beheerder van de Landelijke Voorziening voor de BGT (LV-BGT). Daarnaast zien BZK en SVB-BGT het Kadaster als partij die continuïteit van de BGT kan borgen.?

Doelstelling van het reeds lopende project “Transformatie SVB-BGT naar Kadaster” is de transformatie van de beheertaak van het SVB-BGT naar het Kadaster. Daarbij verzorgt het project het (deels) overnemen van functionaliteit van het bronhoudersportaal in de BGT en realiseert een nieuwe koppeling tussen de bronhouders systemen en BGT.

Opdrachtomschrijving
De nieuw te bouwen schakels in de keten dienen getest te worden in een ketentest. Hiervoor is het nodig om bestaande testsets uit te breiden, nieuwe testsets op te zetten en externe bronhouders en softwareleveranciers (partijen die voor bijv. gemeenten data verwerken) aan te haken op de keten. Waar de eerste twee onderdelen technisch van aard zijn is laatstgenoemde vooral communicatief, coördinerend en adviserend. De primaire focus ligt op deze coördinerende taak en zal naar meer dan de helft van de inzet vergen.

Er is reeds een focusgroep met bronhouders en klankbordgroep met zowel bronhouders als softwareleveranciers betrokken bij het project. Onderdeel van deze opdracht is het borgen van bij externe partijen opgedane kennis in het scrum team.


Belangrijkste technieken, methoden en tools

 • Robot Framework;
 • Keten- en regressietesten;
 • Python;
 • Oracle SQL Developer;
 • Postman.

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn

 • Het coördineren en faciliteren van zaken rond ketentests, zowel:
  • Intern bij Kadaster;
  • Extern bij bronhouder (zoals het aansluiten op de keten);
  • Extern bij softwareleveranciers.
 • Het ontwikkelen en onderhouden van testsets;
 • Het delen van opgedane kennis binnen het Scrum team;
 • Het deelnemen aan Scrum / DevOps sessies;
 • Het pro-actief voorstellen van verbeteringen ten bate van de applicatie en het team.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Testcoördinator die deze organisatie zoekt?