thumbnail
thumbnail
Solution Architect

Hofstraat 110, 7311 KZ Apeldoorn, Nederland

Sluit over 2 dagen
€ 125,00
40 Gelderland

Begindatum:

12 jun 2023

Einddatum:

31 mei 2024

Uren per week:

40

Publicatiedatum:

15 mei 2023

Het Kadaster
Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht te werk wordt gesteld
Het team Architectuur en Informatiemanagement binnen de directie DGV is op zoek naar een Solution Architect.

Het team Architectuur en Informatiemanagement begeleidt het Kadaster bij het door ontwikkelen en vernieuwen van waardestromen en de ondersteunende diensten. In de voorbereiding, door de solution architectuur te leveren voor de business case. En in de uitvoeringsfase, door samen met de systeem architecten de DevOps teams te begeleiden in de ontwikkeling of het selecteren van een ‘off the shelf’ product.

Het programma “Toekomstvast fundament” zorgt voor een nieuwe basis (zowel organisatorisch als technisch) van de IT-Dienstverlening binnen het Kadaster.

Projecten in het Programma “Toekomstvast fundament” zijn onder andere de vernieuwing van het outsourcing contract (met onderdelen als b.v. Applicatie ontwikkelplatform, Databases, SAP en Werkplek), contracten met leveranciers en de transformatie naar de Cloud (met o.a. dataclassificatie, Cloud Competence Center, Netwerk Service Hub, SIAM) van onderdelen van de dienstverlening.

Het opnieuw in de markt zetten van onderdelen van het contract rekencentrumdiensten (via Europese Aanbestedingen) en de beweging naar de Cloud vindt onder dit programma plaats.

Voor de detail onderdelen legacy en aangekochte applicaties en On-Prem AD zijn we op zoek naar een Solution Architect. De legacy en aangekochte applicaties bestaan uit zowel Windows als Linux applicaties. Als richting voor de solution moet gedacht worden aan een aan te besteden SaaS oplossing of een On-Prem of Cloud landing zone. Voor het programma Toekomstvast fundament moet er een solution uitgewerkt worden voor deze applicaties. De On-Prem AD is oorspronkelijk onderdeel van nog uit te faseren werkplek infrastructuur, maar wordt op diverse plekken in de infrastructuur gebruikt, waaronder voor de legacy en aangekochte applicaties. Voor het programma Toekomstvast fundament moet hier een solution voor uitgewerkt worden die aansluit bij de Cloud Based Workspace van het Kadaster en de andere onderdelen van Toekomstvast fundament.

Belangrijkste methoden en technieken

 • TOGAF, Archimate (BlueDolphin), Novius raamwerk

 • Agile werkwijze

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn

 • Opstellen (functionele) Solution Architecturen voor legacy en aangekochte applicaties en On-Premise AD.

 • In samenwerking, maar wel vanuit een regie-rol, het functioneel aansturen danwel begeleiden van de implementatie en migratie voor legacy en aangekochte applicaties en On-Prem AD.

 • Ondersteunen bij diverse aanbestedingen, o.a. opstellen requirements en schrijven van bestek

 • Coördinatie tussen betrokken DevOps teams, Netwerk&Security team Kadaster, Project/Systeem-Architect en Domeinarchitect m.b.t. andere projecten.

Beschikbaarheid
De kandidaat is inzetbaar vanaf 12 juni 2023 tot en met 31 mei 2024 voor 40 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 1 x 6 maanden. De opdrachtgever kan de overeenkomst eenzijdig tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van één (1) maand.

De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Volgens Kadaster richtlijn dient iedere medewerker minimaal 2 dagen per week op kantoor aanwezig te zijn. Welke dagen dit zijn gaat in overleg met de manager en het team.

Eisen

 • Verplichte opgave van uw gewaarmerkte KVK-uittreksel. Hieruit moet de tekenbevoegdheid van de ondertekenaar van de onderhavige overeenkomst blijken

 • U voegt slechts één Nederlandstalig curriculum vitae (cv) van maximaal 5 pagina's A4 toe. Uit dit cv dient te blijken dat u voldoet aan onderstaande eisen. Indien u naar oordeel van het Kadaster niet voldoet aan de gestelde eisen, of uw cv uit meer dan 5 pagina's bestaat, zal uw offerte terzijde worden gelegd en niet worden meegenomen in de beoordeling van de gunningscriteria.

 • Onderstaand de eisen waar de kandidaat aan moet voldoen. Per eis (kort) toelichten waarom de kandidaat in uw ogen aan de eis voldoet. Verwijzen naar het CV volstaat niet.

  • Academisch werk- en denkniveau op het gebied van informatica verkregen door een afgeronde HBO/WO opleiding.

  • Minimaal 5 jaar relevante ervaring in het vakgebied architectuur.

  • Minimaal 5 jaar kennis en ervaring met het opstellen en implementeren van solution- en domein architecturen.

  • Minimaal 3 jaar werkervaring met Informatie voorziening binnen het overheidsdomein, waarin beleid en uitvoering dicht bij elkaar liggen.

  • Minimaal 10 jaar ervaring op Infrastructuur & Cloud specifiek en IT-gebied breed (Azure geprefereerd).

 • NL-taal (C1 minimaal; C2 geprefereerd).

 • Engels (B2 minimaal; C1 of C2 geprefereerd).

 • Aantoonbare ervaring als Business-consultant/adviseur, met in het verleden bewezen trackrecord als Infrastructuur en Cloud-consultant.

 • Ervaring in het werken in een regie-rol, in samenwerking met een IT-Outsourcing partij.

 • Minimaal 5 jaar documentatie ervaring, bijvoorbeeld met: o Technisch architectuur design

  • Solution definitie

  • Functioneel en technisch ontwerp

 • Competenties waar de kandidaat over dient te beschikken:

 • Zowel conceptueel als pragmatisch afwegen van (on)mogelijkheden voor het opstellen en implementeren van een solution architectuur;

 • Je bent een netwerker, natuurlijke verbinder, proactief en je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden;

 • Je hebt een lerend vermogen en kunt nieuwe kennis snel eigen maken;

 • Je volgt actief de trends en externe ontwikkelingen in de markt, hebt vakgerichte relevante (externe) netwerken en wil je permanent blijven ontwikkelen;

 • Je bent ondernemend, flexibel en hebt ervaring met succesvol samenwerken in een moderne Agile omgeving;

 • Je beweegt je zelfstandig binnen een organisatie en bent omgevingssensitief. Je bent in staat om te communiceren op verschillende niveaus binnen de organisatie;

 • Je bent in staat om architectuur design, bouw en implementatie te leiden en verantwoording te nemen voor (technische) kwaliteit van business unit IT gebaseerde oplossingen;

 • In staat om een team van stakeholders te engageren en te begeleiden bij het formuleren en beschrijven van modellen, standaarden en requirements;

 • Toe kunnen passen van diverse informatie verzamelmethoden (in-depth interviews, focus groups, workshops, etc.) en resources (markt-, economische-, concurrentieanalyse);

 • Kunnen identificeren welke risico’s en uitdagingen de oplossing oplevert, gebaseerd op ervaring opgedaan met andere architectuurtrajecten;

 • Algemene kennis over hoe een industrie of bedrijfstak gebruik maakt van IT gebaseerde

 • Oplossingen bijvoorbeeld op basis van technologie standaarden, de-facto standaarden, (software)pakketten of bedrijfsspecifieke referentiearchitecturen.

Gunningscriteria

 • U geeft een beschrijving van aanpak (max. 400 woorden) voor de uit te voeren werkzaamheden gezien het specifieke vraagstuk van het Kadaster (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).

 • U beschrijft 2 cruciale knelpunten (max. 300 woorden) die zich vaak voor doen in dit soort processen / opdrachten en geeft hierbij aan hoe u deze oplost (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).

 • U toont duidelijk aan (max. 300 woorden) welke wijze de door u geleverde expertise en competenties binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Britt Emmen via 06 39 84 53 67 of per mail via britt.emmen@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Solution Architect die deze organisatie zoekt?