thumbnail
thumbnail
Software Engineer

Hofstraat 110, 7311 KZ Apeldoorn, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 95,00
36 - 40 uur Gelderland

Begindatum:

2 jan 2024

Einddatum:

1 jan 2025

Uren per week:

36 - 40 uur

Publicatiedatum:

8 nov 2023

Omschrijving Beheer en Ontwikkeling IT
Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? En welk vastgoed is van wie? Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. We hebben heel veel data over alles onder, op en boven de grond en willen maximale waarde halen uit deze data. Naast onze wettelijke taak, beheert het Kadaster ook voorzieningen van andere organisaties, de Landelijke Voorzieningen. Zo beheren wij onder andere de WOZ Landelijke Voorziening en de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG): alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart. 

Binnen Beheer en Ontwikkeling IT werken we met Scrum en DevOps en zijn de teams integraal verantwoordelijk voor de volledige technische dienstverlening, van idee tot productie. Vanuit een dynamische omgeving bieden wij een informele werksfeer. Soms werkt het beter om even je zinnen te verzetten en kan je met je teamgenoten een potje tafeltennis spelen, gamen of met de 3D printer een ontwerp realiseren. Ook hebben we een innovation hub om in een andere sfeer samen te werken.

Omschrijving team waarbinnen de inhuurkracht komt te werken
Het team Terrestrische Registratie (TR) is op zoek naar een Software Engineer Java.

Het TR team is één van de teams binnen het landmeetkundige (LM) domein. De teams binnen het LM-domein werken gezamenlijk aan een doel: het eenvoudiger, beter en leuker maken voor onze landmeters en klanten. De teams zijn hierin afhankelijk van elkaar. Naast TR is het mogelijk dat je in de toekomst als onderdeel van één van de andere LM-teams gaat werken aan het gezamenlijke doel.

De dienst Terrestrische Registratie verzorgt het archiveren en weer beschikbaar stellen van terrestrische meetgegevens die worden ingewonnen bij het vaststellen van nieuwe kadastrale grenzen. Deze meetgegevens vormen de basis voor het bijwerken van de Kadastrale Kaart, die alle perceelsgrenzen van Nederland bevat. Daarnaast worden de meetgegevens gebruikt wanneer de grens opnieuw uitgezet en aangewezen wordt.

Wij ontwikkelen op een Java backend. Als software engineer maak je deel uit van een ervaren en gedreven Agile/Scrum team en draag je bij aan het vernieuwen en onderhouden van het applicatielandschap van TR. Je werkt mee aan de ontwikkeling van nieuwe producten en draagt daarbij actief je kennis over aan de andere teamleden. De Continuous Integration pipeline wordt volledig containerized met Docker, door de gehele OTAP straat. Pipelines zijn scripted met Jenkinsfiles. We hanteren korte feedback loops om daarmee een beter gevoel te ontwikkelen wat onze klanten en gebruikers nodig hebben. We werken volgens Software Teaming, een software ontwikkelingsaanpak waarbij het hele team aan hetzelfde werkt (ook wel bekend als “Mob Programming”).

Opdrachtomschrijving
Het TR team werkt met state-of-the art technieken aan het ontsluiten van landmeetkundige data. Je hebt daarbij veel vrijheid om nieuwe ontwikkelingen te proberen, te leren en combineren. Het team streeft naar een vooruitstrevend en stabiel TR platform waarmee ze de komende jaren voorop loopt in de publicatie van data via REST API ’s en event sourcing met behulp van het Axon framework. Ontwikkeling zijn op het gebied van Kubernetes en Azure. Vanzelfsprekend is geautomatiseerd wat geautomatiseerd kan worden, zodat zoveel mogelijk tijd in het daadwerkelijk leveren van klantwaarde gestoken kan worden.  

De opdracht is om mee te draaien in het TR team en werkende software op te leveren die de gebruiker daadwerkelijk nodig heeft. Hiervoor kan je naast goed programmeren ook goed communiceren met je eigen teamleden, met leden van aanpalende teams en met je stakeholders. Daarnaast verwachten we dat je het werk van je teamleden kunt reviewen, testen en automatische test- en deployment pipelines kan opzetten en bijwerken. Ten slotte vragen we je actief te participeren, mee te denken en je kennis te delen met andere teams en de Java community.

Alle LM teams werken volledig volgens de Agile werkwijze. Business belang en toegevoegde waarde van werkzaamheden zijn bepalend voor de prioritering van alle werkzaamheden binnen de teams. Daarnaast zijn de teams aangesloten bij de Kadaster PI sessies, waarin per kwartaal alle werkzaamheden die verder strekken dan alleen één team ingepland en verdeeld worden. Meerdere teams werken hierin samen om het gehele landmeetkundig proces te ondersteunen en te verbeteren.

De Java-ontwikkelaar maakt het technisch ontwerp en realiseert op basis hiervan ook de uiteindelijke software componenten (code). Beide taken vormen de kern van de functie software engineer. Voor belangrijke ontwerpbeslissingen die de architectuur raken (of daar zelfs van afwijken), stemt hij/zij af met de software architect.

Belangrijkste technieken, methoden en tools

 • Agile/Scrum;

 • Java-frameworks zoals Spring (boot, batch);

 • JPA;

 • Continuous Integration/Delivery en Maven, Tekton, SonarQube, Git, Gittea, Docker, Jira, Artifactory, Openshift;

 • Webservices, JSON, XML, REST;

 • Testframeworks zoals JUnit en Mockito;

 • Postgres database, PostGIS;

 • CQRS;

 • Event Sourcing;

 • Axon;

 • Shell scripting.

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:

 • Uitbreiden van en wijzigingen doorvoeren in de applicaties;

 • Beheren van de applicaties;

 • Wijzigen en toevoegen van UnitTests en applicatie code;

 • Wijzigen en toevoegen van Gluecode en ondersteunen van test automatisering;

 • Automatiseren van Deployments;

 • Deelnemen in een Scrum / DevOps team;

 • Uitvoeren van impactanalyses, planningssessies;

 • Deelnemen in de Java community;

 • Deelnemen in toepassen en bijhouden van Java ontwikkelstandaarden.

Beschikbaarheid
De kandidaat is inzetbaar vanaf 2 januari 2024 tot en met 1 januari 2025 voor 36 - 40 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met <invullen>. De opdrachtgever kan de overeenkomst eenzijdig tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van één (1) maand.

De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Volgens Kadaster richtlijn dient iedere medewerker minimaal 2 dagen per week op kantoor aanwezig te zijn. Welke dagen dit zijn gaat in overleg met de manager en het team.

Eisen

 • Verplichte opgave van uw gewaarmerkte KVK-uittreksel. Hieruit moet de tekenbevoegdheid van de ondertekenaar van de onderhavige overeenkomst blijken.

 • U voegt slechts één Nederlandstalig curriculum vitae (cv) van maximaal vijf (5) pagina's A4 toe. Uit dit cv dient te blijken dat u voldoet aan onderstaande eisen. Indien u naar oordeel van het Kadaster niet voldoet aan de gestelde eisen, of uw cv uit meer dan vijf (5) pagina's bestaat, zal uw offerte terzijde worden gelegd en niet worden meegenomen in de beoordeling van de gunningscriteria.

 • Onderstaand de eisen waar de kandidaat aan moet voldoen. Per eis (kort) toelichten waarom de kandidaat in uw ogen aan de eis voldoet. Verwijzen naar het CV volstaat niet.

 • Door de kandidaat zélf geschreven CV. Minimaal een afgeronde hbo-opleiding of hoger.

 • Minimaal drie (3) jaar ervaring als Java Software Engineer.

 • Minimaal twee (2) jaar ervaring met:
  oMaven, Jenkins en Git;
  o JPA;
  o PostgresSQL;
  o Spring boot; o REST;
  o Docker;
  o Axon;
  o CQRS en Event Sourcing.

 • Aantoonbare kennis van en ervaring met:
  o Het ontwikkelen van Java (Web-) applicaties;
  o Docker Swarm;
  o Werken in een scrum team;
  o Applicaties in het landmeetkundige domein (te beoordelen: werkervaring; o.a. Kadaster, landmeetkundige / geodetische ingenieursbureaus)

 • Taalniveau Nederlands minimaal B2.

 • Ervaring met het volgende is een pré:
  o Domain Driven Design (DDD);
  o Software Teaming / Mob Programming; o Kubernetes.

 • Door de kandidaat zélf geschreven motivatie.

 • Competenties waar de kandidaat over dient te beschikken:

  • Kan snel nieuwe materie oppakken;

  • Kan goed samenwerken met collega’s in een Scrum/DevOps-team. Beschikt hiervoor over de benodigde soft skills;

  • Kan aan de andere kant ook zelfstandig werken, daarbij het team niet uit het oog verliezend;

  • Beschikt over de vaardigheden een ander te overtuigen op basis van inhoudelijke argumenten;

  • Kan concepten voor de groep toelichten;

  • Kan materie in begrijpelijke taal uitleggen aan stakeholders;

  • Toont initiatief door zelf met verbetervoorstellen te komen;

  • Gedegen kennis van de te gebruiken methoden en technieken en is bereid deze kennis ook te delen met het team;

  • Bereid over de eigen grenzen heen te kijken en waar nodig aanpalende werkzaamheden op te pakken;

  • Analytisch sterk;

  • Commitment en ambitie om boven verwachting te presteren;

  • Resultaatgericht;

  • Helicopterview;

  • Besluitvaardig en vasthoudend; kan zijn/haar eigen pad trekken in complex krachtenveld;

  • In staat om zelfstandig binnen een organisatie te bewegen en omgevingssensitief;

  • Communicatief zowel schriftelijk als mondeling sterk;

  • Klantgericht;

  • Proactief en initiatiefrijk;

  • Teamspeler.

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Software Engineer die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.